Šablona:Aplmit - otázky k opakování

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Poznámka Toto jsou možná zadání u praktické maturitní zkoušky

Teoretické otázky:

 • Úkol č.1: Navrhněte
 1. modul dvoumístné zobrazovací jednotky, kterou lze řídit maximálně 6 informačními vodiči.
 2. modul dvoumístné zobrazovací jednotky, kterou lze řídit maximálně 2 informačními vodiči (GND a Vcc se nepočítá).
 3. modul stejnosměrného motoru pro ovládání točí doleva/ doprava /netočí
 4. výstupní modul akustické signalizace jež bude obsahovat telefonní sluchátko, který bude vydávat zvuk pouze v případě, kdy na řídící vstup bude přivedna logická jednička.
 5. modul umožňující převod teplota – frekvenci, případně teplota – střída
 6. čidlo teploty, které na výstupu změní logickou úroveň z “0” do “1” při zmenšení teploty pod nastavenou mez (např 20°)
 7. čidlo světla, které na výstupu změní logickou úroveň z “0” do “1” při zvětšení osvětlení nad nastavenou mez.
 8. interface pomocí jehož lze rozšířit osmibitovou výstupní bránu na šestnástibitovou (např. pro řízení světelné křížovatky potřebují k řízení 16 signálů a máme k dispozici pouze 10.
 9. připojení automatické pračky s výstupy pro napouštění vody, čerpadlo, ohřev, prací buben a vstupy, kde se hlídá minimální hladina vody, maximální hladina vody a dosažená teplota
 10. i/o obvody umožňující připojit výkonové obvody (světelné blinkry, siréna, dveřní kontakty apod.) k mikroprocesoru


 • Úkol č.2 Proveďte návrh blokové schéma pro modul ze zadání
 • Úkol č.3 Proveďte popis funkce modulu
 • Úkol č.4 Nakreslete el. schéma v Eagle
 • Úkol č.5 Zpracujte dokumentaci

Praktické otázky:

 • Úkol č.1 Zprovozněte
 1. ovládání 7segmentového displaye ovládaného s libovolné mikroprocesorové aplikace
 2. krokový motůrek řízený MCU. Proveďte otáčení motůrku jedním směrem. Proveďte změnu směru otáčení v závislosti na sepnutí tlačítka.
 3. modul hrací kostky s MCU. Na kostce budou zobrazovány všechny hrací varianty v závislosti na zadání vstupní informace z modulu spínačů IN01.
 4. jeřáb. Proveďte otáčení jeřábu jedním i druhým tlačítkem.
 5. automatickou pračku řízenou pomocí MCU.
 6. poplašné zařízení řízené MCU. Předveďte činnost ALARMU tak, aby po zapnutí napájení LED svítila 5 s (doba imunity) a po té začala LED blikat (ALARM hlídá). V případě zmáčknutí tlačitka je vyvolán akustický poplach. Celý děj se znovu opakuje.
 7. počítadlo impulsů. Display + některé ze vstupních modulů či čidel
 8. robota NXT (BOB) pohybující se podle černé linky.
 9. robota NXT (BOB) pohybující se v bludišti od startu k cíli.
 10. robota NXT (BOB) pohybující se vpřed dokud se nepřiblíží k překážce na vzdálenost 20cm. Pak se zastaví, otočí se cca o 160° a opět pokračuje vpřed. Celý cyklus se opakuje.


 • Úkol č.2 Vyberte dle zadání vhodné komponenty
 • Úkol č.3 Nakreslete vývojový diagram
 • Úkol č.4 Napište program v vhodném vývojovém prostředí
 • Úkol č.5 Sestavu realizujte a vyzkoušejte
 • Úkol č.6 Zpracujte dokumentaci

Zdroj informací v pdf na šk. síti: PDF.gif Teoretické otázky PDF.gif Praktické otázky


e
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje