Šablona:PRA-Učitelé

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Školní rok
2017-18 JA PA HA SL TU
2016-17 JA PA HA SP KL KB
2015-16 JA PA HA SP FO
2014-15 JA PA HA SP FO PD
2013-14 JA PA HA SP FO PD
2012-13 JA PA HA SP FO PD SR
2011-12 JA PA HA SP FO PD KO
2010-11 JA PA HA SP FO PD KO RR PK SR VR
2009-10 JA PA HA SP KO RR PK KX BA
2008-09 JA PA HA KO RR PK KX

Pravidla výuky:

 • Výuka probíhá téměř ve všech ročnících po dvou odděleních (úvazky pro učitele Ftp.gif zde). Skupiny se střídají vždy v pololetí (vyjímkou jsou 4. ročníky, které se střídají k 1. lednu).
 • Mezi vyučovacími hodinami jsou dodržovány přestávky.
 • K vedení poznámek se používá sešit.
 • První hodiny v školním roce předmětu PRA jsou věnovány BOZP.
  • Zápis o provedeném školení se odevzdává HA na tomto Ftp.gif formuláři a to vždy komplet 1.a 2. ročníky a třídy B3.I a B4.I.
  • V každé odborné učebně je vyvěšen "Řád odborné učebny", s kterým jsou žáci na začátku 1. hodiny taktéž seznámeni. Proškolení je stvrzeno zápisem do třídní knihy.

Odborná praxe:

 • Každý učitel má na starosti (od podání úvodní informace až po vyhodnocení) pouze skupinu, která na něj vychází v 2. pololetí.
 • Hodnocení je poměrnou částí (zpravidla 1/3 ) z celkové známky na konci 2. a 3. ročníku a zapisuje se v průběhu praxe do Bakalářů.

Povinné práce:

 • Každý učitel zadává ve svém praktickém oddělení povinnou práci.
  • Dokumentace k práci je zpracována do vzorového Ftp.gif dokumentu
  • Práce se odevzdávájí dle pokynů vyučujícího (zpravidla na Ftp.gif ftp://obelix.sps-pi.cz/n/ucitel/schranka )
  • Na konci pololetí učitel elektronicky odevzdá všechny práce za celé oddělení do příslušného Ftp.gif adresáře (lze vyzkoušet i odevzdávání v Moo.gif Moodle pro ELT zde a pro IT zde
 • Pěkně zpracované práce (např. mikroprocesorové) vedoucí alespoň k účasti na výstavní části SOČ jsou zde.
 • Každý učitel (nejen skupiny PRA) může nabízet témata na maturitní práce zde.

Rozvrh výuky v jednotlivých oborných učebnách:

PRA-rozvrh.jpg

G-PRA:info

e
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje