Digitální odpalovací pult

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

2011

SOČ 2011
Digitální odpalovací pult pro ohněstrůjné práce.
Třída: D2.S
Příjmení: Zeman Matěj
Popis: Digitální odpalovací pult s automatickým odpalováním.
Vedoucí práce: PhDr. Josef Havlan
Oponent:
Sekce: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Část soutěže: Soutěžní
Poster: Poster
web:


2010

SOČ 2010
Digitální odpalovací pult pro ohněstrůjné práce.
Třída: D1.S
Příjmení: Zeman Matěj
Popis: Digitální odpalovací pult s automatickým odpalováním.
Vedoucí práce: PhDr. Josef Havlan
Oponent:
Sekce: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Část soutěže: Soutěžní
Poster: Poster
web:

Srdcem tohoto pultu je procesor ATmega8. Žádný zvláštní software pro tento pult není, jelikož se zde mění pouze proměnné. Pult se skládá ze tří částí. Část programovací, část procesorová a část výkonová.

Část programovací se skládá z desky převodníku a procesoru. Použit je zde převodník od firmy FTDI (RS232). Převodník pošle data do procesoru ATmega8535, který je převede do ISP programovacího módu. Dále jsou pak data odesílána do připojeného procesoru. Převodník je napájen výstupním USB napětím 5V, které napájí i programovaný procesor. V převodníku je použit stabilizátor.


Část procesorová se skládá z vývojové desky a samotného procesoru. Je zde použit procesor ATmega8, kde jsou jako výstupní porty použity PORT C 0, 1, 2. Procesor je pro napětí 3,3V – 5,3V.


Část výkonová se skládá ze tří relátek pro napětí 24V a proud 3A. Spínány jsou proudem 45mA. Jsou napájena odděleně pomocí 6V akumulátoru. Pro každý okruh (celkem 3) je zde vyvedena LED dioda, která indikuje sepnutí okruhu. Tato část je hlídána voltmetrem, a dvěma páčkovými spínači s LED diodami. Celý okruh sleduje LED dioda „READY“, která signalizuje, zda-li je okruh v provozu.

SOC 2010 digi-pult.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export