Nabídka témat

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání


Registrace maturitní práce


Nabídky témat:

Pro potřeby školy od: JAPU

Od ostatních organizací či firem:

ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.

Fakulta elektrotechniky ČVUT

ELO+, spol. s r.o.

NECOSS

Microcomp spol. s r.o Milevsko

KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast, s.r.o.

Nabídky témat od JA:

Nabízená témata - HW e

100px Internetové rádio
100px GSM brána
100px Solar Tracker
100px Sběr dat s (ESP32, ESP8266, 8051, Arduino, RPi apod.)
MP-JA loxone.jpg Model domu řízený LOXONE
MP-JA 002.jpg Training Kits s LOGO Realizovat výukový panel s modulem LOGO, zpracovat návody na realizace podle této knihy
MP-JA model vytahu.jpg Model výtahu
MP-JA UP 01.jpg Sada úloh pro výuku MIT např. s MCU 8051 nebo AVR
MP-JA Raspberry Pi.jpg Aplikace s Raspberry Pi
MP-JA 047.jpg Sada příkladů s Multisim nebo s SW Protes pro vývoj mikroprocesorové aplikace.
SOC 2010 RBTsARM7.jpg Mobilní robot např. pro soutěž Robotem rovně
Arduino-Bluetooth.jpg Ovládání aplikace Android telefonem pomocí Arduino s Bluetooth

Nabízená témata - SW

MP-JA 075.jpg Vybudování virtuálního obchodu http://pra.sps-pi.com/shop s elektronickými součástkami pro potřeby školy - náhrada za objednávkový formulář. Podobný SW E-Shop Panda SOČ 2010 - možno pokračovat. Skladová evidence s čtečkou čárového kódu. Návrh a zavedení elektronického skladu pro příjem a výdej materiálu. http://www.prestashop.com/en/
MP-JA 086.jpg Správa povinných prací. WEB aplikace pro odevzdávání, třídění a kontrolu odevzdaných povinných prací např. prací s MCU
MP-JA 087.jpg WEB aplikace pro zadávání a kontrolu splněných úkolů jako je např. hitask Task freak 2do.cz 3 je pro mne málo
MP-souteze.jpg WEB aplikace pro organizaci soutěží pro www stránky: Přehled soutěží s popisem
Aktualni-pusobeni-absolventu.jpg Najdi si svého spolužáka: webová aplikace pro OP a jednotlivé třídy k dohledání působiště svého spolužáka pro Seznamy absolventů školy. Třídění podle ročníku, třídy, bydliště, praxe. vzor: http://git.zcu.cz/bezdek/ mapy vezmete: www.openstreetmap.org pomocí SW: Janitor

Nabídka témat od JA.png

Obsah

Nabídka témat na maturitní práci (dlouhodobá maturitní práce)

samostatná stránka

Pravidla pro zadání a realizaci MATURITNÍ PRÁCE

Termíny:

  • Sestavení témat pro maturitní práce: návrh případně výběr tématu zadání může být zahájen již

ve třetím ročníku, ukončen musí být nejpozději do 25. září čtvrtého ročníku studia.

  • Zveřejnění nabídky schválených témat: do 30. září daného školního roku studia.
  • Výběr a sestavení zadání: výběr tématu zadání může být zahájen již ve třetím ročníku, ukončen musí být nejpozději do 1. listopadu čtvrtého ročníku studia.
  • Schválení konečné verze textu zadání: Zadání (dle § 15 vyhlášky č. 177/2009 Sb.) schvaluje ředitel školy na návrh zástupce ředitele školy do 15. listopadu Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní

zkoušku.

  • Závazné přihlášení žáka: do 1.prosince posledního ročníku studia (dle § 4 vyhlášky 177/2009 Sb.

v platném znění).

  • Odevzdání maturitní práce: do 31. března závěrečného školního roku studia. Po tomto termínu je možné odevzdání jen na základě rozhodnutí ředitele školy (dle § 15, odst. 7, vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění) podloženého žádostí žáka, podanou před termínem odevzdání práce a schválené vedoucím maturitní práce.
  • Kompletní práce se odevzdává do do informačního střediska školy v jednom tištěném exempláři, který bude obsahovat elektronický nosič dat (CD, DVD, USB flash disk, SD karta), na kterém bude uvedena kompletně zpracovaná práce včetně příloh. V případě tvorby software, také zdrojový kód navrženého software. V případě projektu, také projektová dokumentace (podrobná technická zpráva, úplná výkresová dokumentace, podrobný rozpočet). Elektronicky na moo.sps-pi.cz; kurz Maturitní práce
  • Obhajoba práce: V den konání ústní zkoušky před maturitní komisí.

Statistika:

Pozn.:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export