MikroLAB

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
mikroLAB
Systém uLAB s podporou počítače v rámci výuky logických systémů

Projekt řeší implementaci systému mikroLAB v rámci vybudování multifunkční odborné učebny D10 sloužící pro odbornou výuku předmětů MIT, AplMIT zaměřenou na logické obvody, mikroprocesory, návrhy elektronických obvodů a jejich simulace a to jak hodin teoretických tak hodin praktického cvičení náležející k jednotlivým předmětům.

Cílem je zpracování učebních materiálů, zvýšení názornosti výuky, pozornosti a zájmu žáků o probírané učivo, přizpůsobení řešených úloh individuálním dispozicím každého žáka, seznámení žáků s efektivními způsoby řešení úloh s využitím vhodného programového vybavení, rozvíjení tvořivosti, představivosti, logického myšlení, samostatnosti při řešení úloh a především zvýšení efektivnosti výuky a zjednodušení přípravy učitele na výuku.

V návaznosti na učební materiály bude vytvořena odborná učebna s dvěma novými odbornými pracovišti, obsahujícími měřící jednotku s doplňkovými moduly, která s využitím specializovaného SW vytvoří stabilní výukové prostředí pro teoretické předměty s 32 žáky a zároveň pro cvičení v rámci těchto předmětů pro max. 16 žáků. Cílem projektu je taktéž zvýšit počítačovou gramotnost, zvýšit a upevnit zájem o výuku číslicových systémů za použití nestandardních a zatím nevyužitelných metod a pomoci tak jak učitelům v nalezení způsobu, jak zatraktivnit tuto část odborného vyučování, tak i studentům zvládnout problematická úskalí.

PDF.gifUčební text - mini

Obsah

mikroLAB

Číselné soustavy

PDF.gifUčební text PDF.gifPrezentace učební látky PDF.gifOpakovací otázky PDF.gifZkušební testy

www: SW pro převod čísel (RS) Převody binárního, hexadecimálního a dekadického čísla.

testy: Základy číslicovej techniky (SK)

Logické obvody - funkce

Mikrolab-log-08.jpg


PDF.gifUčební text PDF.gifPrezentace učební látky PDF.gifOpakovací otázky PDF.giftest PDF.gifVyřešený test

www:

Excel.gif

Kombinační logické obvody

Mikrolab-klo-01.jpg

PDF.gifUčební text PDF.gifPrezentace učební látky PDF.gifOpakovací otázky PDF.giftesty


PDF.gifTVY Zkušební test - eskola PDF.gifCIT Zkušební test - eskola

EduBase Test KLO

testy: Kombinačné logické obvody (SK)

Sekvenční logické obvody

Mikrolab-seklog-09.jpg

PDF.gifUčební text PDF.gifPrezentace učební látky PDF.gifOpakovací otázky PDF.gifZkušební testy

PDF.gifTVY Zkušební test - eskola PDF.gifCIT Zkušební test - eskola

testy: Sekvenčné logické obvody (SK)

SW: Deeds, Automaton Simulator

Technická realizace

www: ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI INTEGROVANÝCH OBVODOV (SK)

testy: El. vlastnosti integrovaných obvodov (SK)

HW a SW simulace logických obvodů

Mikrolab-HW,SW-02.jpg


Měřící jednotky ELAB - AMS - PC-PIO

Mikrolab-elap-01.jpg


LOGO! programovatelný logický obvod

Mikrolab-LOGO-06.jpg Mikrolab-logo-05.jpg Mikrolab-logo-10.jpg

Výukové materiály:

Užitečné odkazy:

oficiální stránky LOGO

Download


LOGO - úlohy na cvičení
 1. Navrhněte Kombinační logický obvod s 3vstupy, zjistěte pravdivostní tabulku. vzor: 12.06_navrh_KLO_LOGO.lsc 12.06_navrh_KLO_LOGO.lld
 2. Realizujte schodišťové zapojení pro 2 a více vstupů, t.j. kterýmkoli přepínačem-vypínačem vypnout-zapnout lit.
 3. Navrhněte stykač pro ovládání osvětlení pomocí tlačítka ZAP a pomocí tlačítka VYP + další výstup, který ovládá blikající maják
 4. Navrhněte stykač s jedním spínaným vstupem, který aktivací sepne a následnou aktivací vypne atd.
 5. Realizujte časové relé pro jeden spínaný vstup, který aktivací sepne a po 20 sec. vypne. Každá aktivace vstupu dřív než 20 sec. výstup vypne.
 6. Pojezdová brána: jeden spínaný vstup, který aktivací sepne 1 výstup. Následně vstup výstup vypne, následně vstup sepne 2. výstup, následně vstup vše vypne atd.
 7. cv6. + doba sepnutého výstupu omezena na 20 sec.

DÚ:

 1. Pojezdová brána: stejná funkce + časově omezené výstupy na 15 sec.
 2. Zpracovat PP podle vzoru
 1. Návrh KLO s LOGO! SW
 2. Pulzní generátor
 3. Impuls_01
 4. Komfortní spínač
 5. Vzorová aplikace pro vodní čerpadlo

Mikroprocesorová technika

studijní texty:

Moduly:

Výstupní:

Zdroje na FTP: 28_OUT vystupni moduly

OUT01 modul LED OUT02 - dvoumistny display OUT03 - disp MPX atd.       

Vstupní:

Zdroje na FTP: 29_IN vstupni moduly např.: IN01 - modul DIP-SWITCH IN03 - modul klávesnice 1x8 atd.

Mikroprocesorové sestavy:

30_SES sestavy např: SES01 Križovatka SES02 Jeřáb SES03 Pračka SES04 Plotr atd.

www:

8051

 • 36_ATM_Atmel 89c2051 a jine - náměty na mit aplikace např.:

o ATM33 Blikac - evulution board ATM33 Blikac - evulution board.pdf SW:ISP Programmer

PIC

AVR

Programátory mikroprocesorů


Vývojové sestavy


Charon - EZL90

Mikrolab-charon-04.jpg


Úlohy na cvičení:


Mikroprocesorová jednotka UCB/PIC BS1

Mikrolab-mikro-12.jpg

BS101 - popis jazyka PBASIC pro BS1

Úlohy na cvičení:

Užitečné odkazy:


Mikroprocesorová jednotka UCB/PIC BS2

Úlohy na cvičení:

Užitečné odkazy:


SW:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export