Networking Academy Games

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
NAG-IoE.png


NAG head.JPG

Obsah

Cíl soutěže

 • Cílem organizace soutěže Networking Academy Games je umožnit studentům škol prezentovat svoje znalosti a dovednosti z oblasti počítačových sítí, které získávají díky studiu v programu Cisco Networking Academy na své škole. Soutěž zároveň umožňuje ocenit nejlepší jednotlivce či skupiny studentů, podnítit jejich zájem o další studium síťových technologií a vyhledávat nové talenty.
 • Pro studenty tak v rámci soutěže vzniká jedinečná příležitost ukázatsvé schopnosti a porovnat je s ostatními, zviditelnit školu nebo seprezentovat individuálně, a to v konkurenci dalších studentů nejenna národní, ale i na mezinárodní úrovni, kam soutěž NAG svýmorganizačním rámcem zapadá.
 • Pro partnery a sponzory je motivací k organizaci soutěže hledat novétalenty v oblasti síťových technologií, které mohou následně včasoslovit s nabídkou na spolupráci při jejich dalším kariérním rozvoji. V této oblasti je organizace soutěže úzce propojena s dalšími aktivitami Cisco Networking Academy programu v ČR zaměřeným i na budování a vzdělávání komunity studentů – budoucích síťových profesionálů. Jedná se hlavně o nadstavbové studentské programy CCIE inkubátor a Cisco Graduate program, které Cisco úspěšně rozvíjíve spolupráci se svými partnery.

Pravidla průběhu soutěže

 1. Soutěž probíhá v monitorovaném prostředí s použitím pouze určené výpočetní techniky a zařízení.
 2. Před vstupem do testovací místnosti je soutěžící povinen odložit svrchní části oděvu (bunda, kabát, deštník, taška) na místo k tomu určené.
 3. Před vstupem do testovací místnosti je soutěžící povinen vypnout svůj mobilní telefon, PDA či jiná elektronická zařízení, a odložit je do tašky, případně na místo k tomu určené.
 4. Po zahájení testu není přípustné vpustit opozdilých do testovací místnosti, nebo v průběhu místnost opustit (mimo případů obrozujících zdraví nebo majetek).
 5. V testovací místnosti je zakázáno soutěžícím jíst, pít, kouřit, či užívat jiné návykové a omamné látky.
 6. V průběhu testu je zakázán telefonický či jiný rozhovor. Zejména hlasitá mluva, nebo jiná forma komunikace mezi soutěžícími jednotlivci nebo soutěžícími družstvy. V případě potřeby konzultace soutěžícího s pořadatelem projeví soutěžící zájem zvednutím ruky.
 7. Soutěžící pracuje v kategorii jednotlivců samostatně, v kategorii družstev ve svém týmu. Může použít povolené a přidělené pomůcky, čistý papír a psací potřeby.
 8. Za porušení těchto pravidel může být soutěžící jednotlivec nebo družstvo ze soutěže vyloučeno a jeho výsledek nebude započítán do celkového hodnocení. O porušení těchto pravidel rozhoduje tým rozhodčích. Soutěžící se můžou proti rozhodnutí odvolat, kde konečné rozhodnutí má předseda příslušné rozhodčí komise.
 9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit uvedená pravidla bez předchozího upozornění.

WWW--Roman Svoboda 10. 9. 2010

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export