O škole

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Default.gif
SPŠ a VOŠ Písek je státní škola, která vznikla z druhé české průmyslové školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační technologie. Součástí školy je Vyšší odborná škola, která navazuje na úplné střední vzdělání oborem Přenos a zpracování informací. SPŠ a VOŠ Písek nabízí obory vzdělávání, které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale i například v medicíně, biologii, dopravě nebo ekonomice. Škola vychovala velké množství prvotřídních odborníků, kteří zastávají vysoké posty v nejrůznějších institucích.

Historie v datech:

Historie školy

 • 16.4.1941 - přemístěna z Českých Budějovic do Písku druhá česká průmyslová škola strojnická
 • 1941 – 1945 někteří studenti a učitelé posláni na nucené práce do Německa, někteří studenti zatčeni a posláni do koncentračních táborů
 • 1944 – škola zabrána, přeměněna na vojenský lazaret (výuka probíhala v budově dnešního gymnázia)
 • květen 1945 – budova základní odborné školy přešla pod dozor velitele amerických tankových oddílů a pod ochranu Červeného kříže
 • 1941 - do 80. let 20.století - obory strojnické
 • 1951/53 – zahájeno večerní studium při zaměstnání ve strojnických oborech
 • 1964/65 – zřízen obor elektrotechnický pro silnoproudou elektrotechniku, v dalších letech zavedena spojovací technika a měřící a automatizační technika
 • 1.9. 1991 – právní subjektivita školy
 • 1992 - studijní obor 26-65-6/00 Slaboproudá elektrotechnika, od 3. ročníku zaměření výpočetní technika, telekomunikační technika , automatizace ( od 1.9.1999 26-43-M/004 )
 • 1.1.1995 – přechod z hospodaření rozpočtové organizace na hospodaření organizace příspěvkové - zavedeny obory Management v elektrotechnice 26-98- 6/01 ( od 1.9.1998 64-42-M/011) –ukončeno v r.2002 a Technika administrativy pro elektrotechniku 26-90-6/00 ( od 1.9.1998 64-42-M/010 ), ukončeno v r.2001
 • 1.1.1996 – otevřena Vyšší odborná škola, obor Systémy informační 26-88-7/01 (od 1.9.1998 26-31-N/012), obor ukončen 2008/2009
 • 1996-1999 - otevřeno nástavbové dálkové studium při zaměstnání obor Elektrotechnika 26-75-6
 • 1.1.1999 – nový učební plán oboru 26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika se zaměřením automatizační technika, telekomunikační technika,výpočetní technika, programátor- správce sítě ( bude ukončen 2011/2012)
 • 2005/2006 obor Informační technologie 26-47-M/003 se zaměřením programování a správa sítí, aplikovaná informatika
 • 2007/2008 – Vyšší odborná škola- obor Přenos a zpracování informací 26-47-N/06
 • 2009/2010 – obor Elektrotechnika 26-41-M/01 se zaměřením automatizace, informační a komunikační technologie telekomunikace
 • 2010/2011 – obor Informační technologie 18-20-M/01
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export