PIC

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Mikrořadiče PIC16F84PIC16F627PIC16F628PIC16F88

 • Vlastnosti: Technologie CMOS.
 • Hardwardská architektura (rozdělená paměť na paměť pro program a pro data)
 • Redukovaná instrukční sada (RICS) tj. že mají omezený počet instrukcí(35).


Obsah

Development board

IDE (Integrated Development Environment)

Programmers

Škola programování Pandatron

Pandatron-logo.jpg

Škola programování 8bit

8bit-logo.jpg


Lab 1: Flashing an LED

www

MIKROE.jpg

Book: PIC Microcontrollers

Zapojení s PIC

náměty z N:/janousek/39_PIC_PIC16c84 a jiné

e

Blinkin LED

List P = 16F84
#include <p16F84.inc>
__CONFIG 1Bh  ;_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _RC_OSC
 
    ORG 0      ;start program
 
INIT: BSF STATUS, RP0 ;5. bit na adrese 03 Výběr banky 1
    BCF TRISB,0   ; Nastavení 0. bitu na bráně B jako výstupní 
    BCF STATUS, RP0 ; Výběr banky 0
    BCF PORTB,0   ; Vynulování 0. bitu na bráně B
    GOTO Main
 
MAIN: BSF PORTB,0   ; Rozsvítí LED na B0
    CALL DELAY   ; Zavolá podprogram zpoždění 
    BCF PORTB,0   ; Zhasne LED na B0
    CALL DELAY   ; Zavolá podprogram zpoždění
    GOTO MAIN    ; Zpět na start
 
DELAY: DECFSZ 1A,1   ; Zpoždění cca 250 ms
    GOTO DELAY
    DECFSZ 1B,1
    GOTO DELAY
    RETURN
END
void main() {
unsigned short temp = 0;
unsigned int i;
 
 TRISB = 0 ;
 PORTB = 0 ;
 
 while(1) {
 
   temp = ~temp;
   if (temp) {
    setBit(PORTB,0);
   } else {
    resBit(PORTB,0);
   }
   Delay_ms(100);
 } ; 
}

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export