Zelio Logic

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Inteligentní relé Zelio Logic 0 Kompaktní a modulární programovatelná relé Programovací software Zelio Soft

Obdoba LOGO od jiné firmy, v kterém se pořádá soutěž na Vzdělání a řemeslo


Programovatelne rele.jpg
Zelio 001.jpg
Zelio 002.jpg
Zelio 003.jpg
Diagram funkčních bloků
Graf sekvenčních funkcí


Logické funkce
Logické funkce
Logické funkce
Logické funkce
Logické funkce


Obsah

Inteligentní relé

Inteligentní relé Zelio Logic je určeno pro řízení malých automatizačních systémů jak v průmyslových aplikacích, tak v sektoru budov.

Průmysl:

 • malé výrobní, montážní a balicí linky,
 • decentralizovaný řídicí systém pomocného zařízení velkých a středně velkých výrobních linek,
 • řídicí systém zařízení pro zemědělství (zavlažovací systém, řízení vytápění skleníků).

Sektor budov:

 • řízení vstupních závor, rolet,
 • řízení systému osvětlení,
 • řízení ventilace, klimatizace.

Díky kompaktním rozměrům a snadné instalaci je relé Zelio Logic vhodnou náhradou klasické reléové techniky (zejména paticová, časová relé) a jednofunkčních karet. Možnost volby programování mezi režimem kontaktní schéma LD a funkčními bloky FBD činí relé Zelio Logic univerzálním pro aplikace v jednoduchých automatizačních úlohách jak v průmyslu, tak i v automatizaci budov. Kompaktní řada relé je vhodná pro aplikace s požadavkem do 20 vst./výst. V případě požadavků na rozšíření systému je nutno použít modulární řadu, která nabízí možnost rozšíření o další moduly vst./výst. do celkové velikosti systému až 40 vst./výst. a také přidání komunikačního modulu MODBUS.

Jsou dva způsoby, jak programovat relé Zelio Logic:

 • Pomocí Z tlačítek a displeje, umístěných na čelním panelu relé.
 • Na PC, pomocí programu Zelio Soft.

V případě programování pomocí softwaru Zelio Soft je možnost volby režimu, v němž bude programování prováděno: Kontaktní schéma LD, schéma funkčních bloků FBD. Podsvícení LCD displeje je možno naprogramovat v softwaru Zelio Soft. V nabídce příslušenství relé Zelio Logic je mimo jiné záložní paměť EEPROM, pomocí níž může být provedena záloha programu a následné kopírování programu do jiného relé. V případě použití „slepého“ relé Zelio Logic (tzn. relé bez tlačítek a displeje) je po umístění paměti do relé provedeno kopírování programu automaticky po připojení napájení. Provoz hodin je napájen z lithiové baterie s životností 10 let. Záloha dat (nastavených a aktuálních hodnot) je pomocí paměti EEPROM (záloha dat paměti 10 let). Relé Zelio Logic může být doplněno následujícími rozšiřujícími moduly vstupů/výstupů:

 • 6, 10 nebo 14, s napájením c 24 V DC (napájení přes relé Zelio Logic),
 • 6, 10 nebo 14, s napájením a 24 V AC (napájení přes relé Zelio Logic),
 • 6, 10 nebo 14, s napájením a 100 až 240 V AC (napájení přes relé Zelio Logic).

Komunikační modul MODBUS je možno použít pouze pro modulární řadu relé Zelio Logic. Napájení tohoto modulu je 24 V DC přímo z relé.

Komunikační interface Sada pro komunikaci pro relé Zelio Logic obsahuje: b Komunikační interface připojený mezi Zelio Logic a modem. b Analogový nebo GSM modem. b Software Zelio Soft Com. Je určen pro monitorování a dálkové ovládání strojů nebo zařízení.Program Zelio Soft umožňuje:

 • Programování v režimu kontaktní schéma LD nebo v režimu funkční bloky FBD.
 • Simulaci, monitorování a kontrolu programu.
 • Kopírování programu z PC do relé a zpět.
 • Možnost tisku programu s komentářem.
 • Automatickou kompilaci programu.
 • On-line help.

Program Zelio Soft provádí automatickou kontrolu funkční správnosti během programování. Indikace chyby v programu je provedena pomocí ikony ve tvaru oka, která v případě výskytu chyby zčervená. V případě kliknutí na tuto ikonu se otevře okno se seznamem a výskytem chyb – v případě kliknutí na konkrétní chybu se provede automatický přesun na dané místo v programu. Program Zelio Soft umožňuje volbu komunikačního jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, portugalština). Zelio Soft umožňuje volbu textu – ve funkčním bloku TEXTu – který bude zobrazen na LCD displeji relé (ne v případě „slepé“ verze). Jsou k dispozici 2 režimy testování programu: simulace (simulation) a monitorování (monitoring).

Režim simulace („simulation“) – umožní test programu bez nutnosti připojení k inteligentnímu relé. Možné kroky:

 • Test jednotlivých vstupů.
 • Zobrazení stavu výstupů.
 • Nastavení hodnoty analogového vstupu.
 • Volba funkce Aktivní Z tlačítka.
 • Simulace reálného času pro danou aplikaci, využívající reálné hodiny.
 • Dynamické zobrazení aktivních prvků (prvků pod napětím) ve schématu.

Režim monitorování („monitoring“) – umožní test programu prováděného na relé Zelio Logic (tzn. nutnost připojení k inteligentnímu relé):

 • Zobrazení programu on-line.
 • Ruční nastavení stavu vstupů, výstupů a aktuálních hodnot jednotlivých funkčních bloků relé.
 • Nastavení času.
 • Přepnutí mezi režimem RUN a STOP.

V režimu simulace a monitorování umožní příslušné dialogové okno zobrazení aktuálního stavu vstupů a výstupů přímo v konkrétní aplikaci (diagramu nebo obrázku). Programovací software Zelio Soft (verze 2.0) Programování v režimu kontaktní schéma LD Kontrola funkční správnosti programu Programování v režimu funkční bloky FBD Zobrazení textu na LCD displeji Test programu

Kontaktní schéma umožňuje zadání požadovaného programu pomocí základních funkčních bloků, kontaktů a cívek. Jednotlivé kontakty a cívky můžou být doplněny komentářem.Režimy zadávání daného programu

„Zelio Input mode“ (režim Zelio) umožní uživateli, který je zvyklý na přímé programování relé Zelio Logic z čelního panelu, pokračovat v tomto stylu zadávání (tzn. programování na PC, ale pomocí Z tlačítek, z čelního panelu relé, zobrazeného na monitoru PC). „Free Input mode“ (běžný režim) je více intuitivní a uživatelsky přehledný. V tomto režimu při použití kontaktního režimu (LD) můžou být použity následující dva typy symbolů jednotlivých prvků:

 • kontaktní symboly,
 • elektrické symboly.

Uživatel se může během zadávání a editací programu kdykoliv přepnout z jednoho režimu do druhého. K zadávání programu je k dispozici celkem 120 řádků o velikosti 5 kontaktů + cívka.Funkce

 • 16 časovačů: možnost volby mezi 11 různými časovými funkcemi,
 • 16 obousměrných čítačů o kapacitě 0 až 32 767,
 • 1 rychlý čítač (1 kHz),
 • 16 textových bloků,
 • 16 analogových komparátorů,
 • 8 funkčních bloků hodin, každý funkční blok hodin je 4kanálový,
 • 28 pomocných relé M,
 • 8 komparátorů čítačů,
 • automatická změna letního času,
 • volba funkce cívky – impulzní relé, relé set/reset,
 • LCD displej s volitelnou funkcí podsvícení.


Vývoj s Zelio Logic

 1. Ovládání spotřebiče modulem Zelio Logic ze dvou míst - kterýmkoli ZAP
 2. Podmíněné ovládání spotřebiče modulem Zelio Logic
 3. Ovládání spotřebiče Zelio Logic modulem s časovým zpožděním - ZAPnout obvod, který se po 10sec sám vypne
 4. Ovládání spotřebiče podmíněné sepnutím jiného s Zelio Logic
 5. Ovládání výstupů Zelio Logic na základě vstupních podmínek v.1
 6. Ovládání výstupů Zelio Logic na základě vstupních podmínek v.2
 7. Ovládání výstupů Zelio Logic na základě vstupních podmínek v.3
 8. Zpožděné zapnutí řešené s Zelio Logic


Zapojení s Zelio Logic:

Zelio 8vst.jpg

www:

info: N:\Janousek\mikroLAB\26_Zelio Logic

Obchod:

--JA 28. 4. 2010, 07:35 (UTC)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export