NUCLEO

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Verze z 23. 6. 2015, 22:25; JA (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

soutěž:

Cortex Challenge 2015.png

Cortex
Nucleo KIT
Vývojový kit
Nucleo pinout

Arduino-compatible headers

Nucleo pinout.png

Morpho headers

These headers give access to all STM32 pins.

Morpho headers.png

Obsah

Source code

IDE:

IDE

 
#include "mbed.h"
 
DigitalOut myled(LED1);
 
int main() {
  while(1) {
    myled = 1; // LED is ON
    wait(0.2); // 200 ms
    myled = 0; // LED is OFF
    wait(1.0); // 1 sec
  }
}


Blink color LED RGB

#include "mbed.h"
 
DigitalOut red(D5);
DigitalOut blue(D8);
DigitalOut green(D9);
int i;
 
int main() {
  while(1) {
    for (i=1; i<7; i++) {
      red = i & 1;
      blue = i & 2;
      green = i & 4;
      wait(0.2);
    }
  }
}

Read Button

#include "mbed.h"
 
DigitalIn mybutton(USER_BUTTON);
DigitalOut myled(LED1);
 
int main() {
 while(1) {
  if (mybutton == 0) { // Button is pressed
   myled = !myled; // Toggle the LED state
   wait(0.2); // 200 ms
  }
 }
}

PWM

#include "mbed.h"
 
PwmOut mypwm(PWM_OUT);
 
DigitalOut myled(LED1);
 
int main() {
 
  mypwm.period_ms(10);
  mypwm.pulsewidth_ms(1);
 
  printf("pwm set to %.2f %%\n", mypwm.read() * 100);
 
  while(1) {
    myled = !myled;
    wait(1);
  }
}

Nucleo read button interrupt

#include "mbed.h"
 
InterruptIn mybutton(USER_BUTTON);
DigitalOut myled(LED1);
 
float delay = 1.0; // 1 sec
 
void pressed()
{
  if (delay == 1.0)
    delay = 0.2; // 200 ms
  else
    delay = 1.0; // 1 sec
}
 
int main()
{
  mybutton.fall(&pressed);
  while (1) {
    myled = !myled;
    wait(delay);
  }
}

Nucleo_pwm2

#include "mbed.h"
 
DigitalOut my_led(LED1);
InterruptIn my_button(USER_BUTTON);
PwmOut   my_pwm(PB_3);
 
void pressed() {
  if (my_pwm.read() == 0.25) {
    my_pwm.write(0.75);
  }
  else {
    my_pwm.write(0.25);
  }
}
 
int main()
{
  // Set PWM
  my_pwm.period_ms(10);
  my_pwm.write(0.5);
 
  // Set button
  my_button.fall(&pressed);
 
  while (1) {
    my_led = !my_led;
    wait(0.5); // 500 ms
  }
}

Nucleo_read_analog_value

#include "mbed.h"
 
AnalogIn analog_value(A0);
 
DigitalOut led(LED1);
 
int main() {
  float meas;
 
  printf("\nAnalogIn example\n");
 
  while(1) {
    meas = analog_value.read(); // Converts and read the analog input value (value from 0.0 to 1.0)
    meas = meas * 3300; // Change the value to be in the 0 to 3300 range
    printf("measure = %.0f mV\n", meas);
    if (meas > 2000) { // If the value is greater than 2V then switch the LED on
     led = 1;
    }
    else {
     led = 0;
    }
    wait(0.2); // 200 ms
  }
}

Nucleo_pwm3

#include "mbed.h"
 
Timeout timer;
DigitalOut my_led(LED1);
DigitalOut my_pwm(D10); // IO used by pwm_io function
 
int on_delay = 0;
int off_delay = 0;
 
void toggleOff(void);
 
void toggleOn(void) {
  my_pwm = 1;
  timer.attach_us(toggleOff, on_delay);
}
 
void toggleOff(void) {
  my_pwm = 0;
  timer.attach_us(toggleOn, off_delay);
}
 
// p_us = signal period in micro_seconds
// dc  = signal duty-cycle (0.0 to 1.0)
void pwm_io(int p_us, float dc) {
  timer.detach();
  if ((p_us == 0) || (dc == 0)) {
    my_pwm = 0;
    return;
  }
  if (dc >= 1) {
    my_pwm = 1;
    return;
  }
  on_delay = (int)(p_us * dc);
  off_delay = p_us - on_delay;
  toggleOn();
}
 
int main() {
 
  pwm_io(20000, 0.25); // 20ms - 25%
 
  while(1) {
    my_led = !my_led;
    wait(0.5);
  }
}

[]

 

7 segment

This is code from https://goo.gl/3BHgTp

....
 
void write_digit(__IO uint8_t digit){
	if (digit == 1){
		// digit 1 xuat 1; digit 2, 3, 4 xuat 0
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, (BitAction)(1)); // digit 1
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, (BitAction)(0)); // digit 2
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_7, (BitAction)(0)); // digit 3
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // digit 4
	}
	if (digit == 2){
		// digit 2 xuat 1; digit 1, 3, 4 xuat 0
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, (BitAction)(0)); // digit 1
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, (BitAction)(1)); // digit 2
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_7, (BitAction)(0)); // digit 3
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // digit 4
	}
 
}
 
 
void write_led_7_segment(__IO uint8_t number){
 
	// Muc logic 0 -> led sang, muc logic 1 -> led toi
	if (number == 0){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(0)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(0)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(1)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 1){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(1)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(1)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(1)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(1)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 2){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(1)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(0)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(1)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(0)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 3){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(1)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(0)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 4){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(1)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(1)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(0)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(0)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 5){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(1)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(0)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(0)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 6){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(1)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(0)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(0)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(0)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 7){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(1)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(1)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(1)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 8){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(0)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(0)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(0)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
	if (number == 9){
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(0)); // led A
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, (BitAction)(0)); // led B
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(0)); // led C
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, (BitAction)(0)); // led D
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1)); // led E
		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(0)); // led F
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(0)); // led G
		GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, (BitAction)(1)); // led DP
	}
}
 
....
 
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export