PP - Návrh MIT aplikace

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Schéma zapojení)
(Bloková schéma v ProfiCADu)
Řádka 67: Řádka 67:
  
  
=== Bloková schéma v [[ProfiCAD]]u ===
+
=== Blokové schéma v [[ProfiCAD]]u ===
  
 
[[Soubor:MCU-blok-schema-05.png]]
 
[[Soubor:MCU-blok-schema-05.png]]

Verze z 15. 5. 2018, 18:13

Postup vývoje MIT aplikace:

IDE:

 1. Napsat program v asm/C v IDE např: MCU 8051 IDE alt. EDSIM51
 2. Uložit *.asm (*.a51, apod.)
 3. Spustit SW simulaci (vygeneruje se *.hex)

Naprogramovat MCU

 1. Připojit k PC programátor (nebo sestavu s MCU obsahující bootloader)
 2. Spustit program
 3. Vybrat konkrétní typ procesoru
 4. Vybrat *.hex soubor
 5. Naprogramovat paměť MCU souborem *.hex
 6. Zkontrolovat obsah paměti programu

Otestovat v HW aplikaci

 1. Zkontrolovat, zda HW obsahuje stabilizátor +5V
  • NE, připojit HW k +5V
  • ANO, připojit HW k +12V
 2. Zkontrolovat na napájecích pinech MCU, zda-li je správně napájen napětím +5V
 3. Vložit MCU a otestovat funkčnost

Dokumentace 3.ročník předmětu MIT (HW) max. 1 strana

 1. Stáhnout Doc.gif Předlohu povinné práce
 2. DOC bude obsahovat
  • Schéma (kresleno v Eagle) nebo blokové schéma (kresleno v ProfiCAD)
  • Zdrojový kód s barevnou syntaxí (screen)
 3. Odevzdává se písemně a do adresáře N:/janousek/Temp
  • dokumentace ve formátu: Trida_Prijmeni_Jmeno_8051_ID-otazky.doc (pdf) např: A3_Novak_Jan_8051_01a.pdf
  • zdrojový kód ve formátu: Trida_Prijmeni_Jmeno_8051_IDotazky.asm např: A3_Novak_Jan_8051_01a.asm

Dokumentace 4.ročník předmětu PRA-AplMIT max. 2 strany !!

 1. Stáhnout Doc.gif Předlohu povinné práce
 2. DOC bude obsahovat
  • Blokové schéma vývojové sestavy (od PC s IDE k MCU ((kresleno v ProfiCAD)
  • Schéma (kresleno v Eagle
  • Montážní schéma (kresleno v Eagle)
  • Program (alespoň část s ohledem na max. počet stran = 2)
  • Postup vývoje MIT aplikace (konkrétnější)
  • Obrázek HW

Zdroje informací

 1. Zajímavá zapojení s MCU
 2. Vývoj MIT aplikace
 3. Download Doc.gif předlohy

Archiv

 1. PRA Povinné práce (seznamy studentů s jejich pracemi)
Zadání úloh z MIT3r

1a - Napište a odlaďte program, který zajistí změnu rychlosti blikání LED:

 • po stlačení tlačítka 1 LED bliká pravidelně
 • po stlačení tlačítka 2 LED bliká pravidelně 3x rychleji než v úkolu č.1

Zpoždění řešte pomocí DJNZ.

2a - Napište a odlaďte program, který zajistí změnu LED dle obrázku. Efekty se spustí tlačítkem. Zpoždění řešte pomocí čítače-časovače (nepoužívejte přerušení)

Sem-tam.gif

3a - Napište a odlaďte program, který zajistí změnu rychlosti blikání LED:

 • při stlačení tlačítka 1 LED1 bliká pravidelně
 • při stlačení tlačítka 2 LED2 bliká pravidelně 3x rychleji než LED1 v úkolu č.1

Zpoždění řešte pomocí čítače-časovače (nepoužívejte přerušení)

4a - Napište a odlaďte program, který zajistí, aby po stisku tlačítka Tl1 svítila dioda plným jasem, po stisku tlačítka Tl2 začala blikat. Zpoždění řešte pomocí DJNZ

5a - Napište a odlaďte program, který zajistí postupné rozsvěcování a zhasínání diod podle následujícího obrázku. Zpoždění řešte pomocí DJNZ

Zadani uloh MIT3r 5.png

6a - Napište a odlaďte program, který při prvním stisku tlačítka spustí blikání LED, při dalším stisku blikání zastaví (LED nesvítí). Zpoždění řešte pomocí DJNZ

7a - Napište a odlaďte program, který zajistí ovládání stejnosměrného motorku (v simulaci 2x LED) tlačítky:

 • po stlačení tlačítka 1 se motorek otáčí plnou rychlostí jedním směrem
 • po stlačení tlačítka 2 se motorek zastaví a po chvilce se začne otáčet opačným směrem. Po chvilce se motorek zastaví

Zpoždění řešte pomocí DJNZ

8a - Napište a odlaďte program, který bude počítat počet stisků tlačítka a zobrazovat jej na 7segmentovce. Tlačítko bude připojeno na bit P0.0

9a - Napište a odlaďte program, který bude počítat přiváděné impulsy na vstup T0 a jejich počet zobrazovat na 7segmentovce.

10a - Napište a odlaďte program, který bude realizovat “běžícího hada“ na osmi LED diodách podle následujícího obrázku. Rychlost se bude postupně zvyšovat a zase snižovat.

Zadani uloh MIT3r 10.png

11a - Napište a odlaďte program, který bude realizovat na osmi LED diodách běžící světlo podle následujícího obrázku. Rychlost běhu světla bude řízena tlačítky:

 • po stlačení tlačítka 1 se efekt spustí
 • po stlačení tlačítka 2 se efekt zastaví

Zpoždění realizujte pomocí DJNZ

Zadani uloh MIT3r 11.png

12 - Napište a odlaďte program, který bude realizovat posun svítící diody podle stisku tlačítek:

 • po stlačení tlačítka 1 se svítící LED posune o jedno místo vpravo
 • po stlačení Tlačítka 2 se svítící LED posune o jedno místo vlevo

13a - Napište a odlaďte program, který bude počítat počet stisků tlačítka a zobrazovat jej na LED diodách jako binární číslo. Maximální dekadická hodnota bude 30.


14a - Napište a odlaďte program, který zajistí střídavé blikání diod: po určitou dobu bliká první dioda, po chvilce LED1 přestane a začne blikat s dvojnásobnou frekvencí druhá dioda. Děj se bude neustále opakovat. Zastavit se dá jedině tlačítkem.

15a - Napište a odlaďte program, který bude zobrazovat vaše iniciály na LEDMatrix podobně jako na následujícího obrázku.

MPX LED MJ.gif

16a - Napište a odlaďte program, který podle 4-bitové binární kombinace zadané tlačítky, zobrazí na 7segmentovce znak 0 až F

17a - Napište a odlaďte program, který bude počítat a zobrazovat na 7segmentovce počet přijatých impulsů na vstup P3.4 (T0) z vnějšího zdroje signálu (po 9 naskočí 0 atd.). Příjem bude možný jen pokud bude zmáčknuto tlačítko na P3.0

18a - Na jednotlivé vývody brány jsou připojeny LED diody, na vstup T0 brány P3 jsou přiváděny impulsy z vnějšího zdroje signálu. Napište a odlaďte program, který bude počítat a zobrazovat na LED diodách v kódu BCD počet přijatých impulsů.

19a - Napište a odlaďte program, který bude snímat binární číslo zadané DIP přepínači a vyhodnocovat je:

 1. bude-li číslo obsahovat sudý počet jedniček, zobrazí se na 7segmentovce znak S
 2. bude-li číslo obsahovat lichý počet jedniček, zobrazí se na 7segmentovce znak L
 3. bude-li číslo nulové, zobrazí se na 7segmentovce znak 0

Zadani uloh MIT3r 19a.gif

20 - Napište a odlaďte program, který bude snímat binární číslo zadané DIP přepínači a vyhodnocovat počet jedniček v něm:

 1. nebude-li číslo obsahovat žádnou jedničku, zobrazí se na 7segmentovce číslice 0
 2. bude-li číslo obsahovat jednu jedničku, zobrazí se na 7segmentovce číslice 1
 3. bude-li číslo obsahovat dvě jedničky, zobrazí se na 7segmentovce číslice 2
 4.  :
 5. bude-li číslo obsahovat osm jedniček, zobrazí se na 7segmentovce číslice 8

21a - Napište a odlaďte program, který bude řídit frekvenci blikání LED diody binárním číslem zadaným dolními třemi bity DIP přepínače. Dle zadání čísla 0 až 7D, bude dioda blikat vždy dvojnásobnou rychlostí.

22 - Napište a odlaďte program, který bude na MPX zobrazovací jednotce stejný efekt jako následující obrázek.

7segm MPX 1234.gif

23 - Napište a odlaďte program, který bude realizovat osmibitový dekadický čítač inkrementující nebo dekrementující. Výstup čítače zobrazujte na osmici LED diod. Tlačítky 1 a 2 je možné přepínat čítač mezi vzestupným a sestupným.

24a - Napište a odlaďte program, který bude na LED zobrazovat kód Johnsonův a to dle zadané binární kombinace přiváděná v kódu BCD na tlačítka (převodník kódu BCD na Johnsonův).

Zadani uloh MIT3r TT-BCD-Johnson.png

25a - Napište a odlaďte program, který bude na dvoumístné zobrazovací jednotce postupně zobrazovat čísla 0 - FF

Zadani uloh MIT3r 25a.png

26a - Napište a odlaďte program, který bude generovat na LED výsledný efekt podle obrázku. Časové zpoždění řešte pomocí přerušení od vnitřního čítače - časovače

Zadani uloh MIT3r 30.png

27a - Napište a odlaďte program, který vždy při zadání nového binárního čísla v dolní čtveřici bitů DIP přepínače (na horní čtveřici nezáleží) rozběhne stejnosměrný motorek (simulováno dvěma LED) na dobu odpovídající zadanému číslu x konstanta (např. 0 = stojí, 1 = točí 1 sekundu 2 = točí 2 sekundy atd.).

28a - Napište a odlaďte program realizující programový osmibitový binární čítač. Čítač bude inkrementovat při každém stisku tlačítka Tl1 a dekrementovat při stisku tlačítka Tl2 Výstup čítače zobrazujte na 7segmentovce.

29a - Napište a odlaďte program, který bude opakovaně číst binární číslo zadané DIP přepínači a porovnávat je s mezemi:

 1. bude-li přečtené číslo < 4, bude na 7segmentovce blikat dolní vodorovný segment
 2. bude-li přečtené číslo ≥ 4 a ≤ 8, bude na 7segmentovce blikat střední vodorovný segment
 3. bude-li přečtené číslo > 8, bude na 7segmentovce blikat horní vodorovný segment

Blikání řešte pomocí DJNZ

30a - Napište a odlaďte program, který bude realizovat hrací kostku (7segmentovka)

31 - Napište a odlaďte program, který zajistí po každém stisku tlačítka blikání další diody připojené na následujícím vývodu portu. Např.: bliká-li dioda připojená na P1.0, bude po stisku tlačítka blikat dioda připojená na P1.1 atd. (po blikání diody připojené na P1.7 bude po stisku tlačítka opět blikat dioda na P1.0). Zpoždění řešte pomocí čítače-časovače.

32 - Napište a odlaďte program, který bude na LCD zobrazovat nápis SPŠ a VOŠ Pisek

Zadani uloh MIT3r LCD-SPS.png

33 - Napište a odlaďte program, který bude na 7segmentovce ukazovat aktuálně aktivovanou číslici na klávesnici 4 x x4.

Zadani uloh MIT3r klavesnice-7segment.png

34 - Napište a odlaďte program, který bude zobrazovat vaše efekty dle následujícího obrázku.

MPX LED MJ-pyramid.gif

35 - Na portu P0 máme zapojený LED display a k portu P1 druhý LED display. Napište program, který bude na jednou z LED displayů jednotky a druhý desítky. Zobrazované hodnoty budou od 0 do 99 stále se opakující.


edit

Vzory:

A3_Novak_Jan_8051_02


Obsah

Blokové schéma v ProfiCADu

MCU-blok-schema-05.png

Schéma zapojení

ATM80

Nabízený SW


Ukázka

Zadání:

K portu P1 mikropočítače je připojen modul 8xLED, k portu P3 modul 8xDIP. Napište a odlaďte program,

1) který zajistí blikání té diody, která bude vybrána dolními třemi bity přepínače (na dalších bitech nezáleží):

 000 …………… bliká dioda na P1.0 
 001 …………… bliká dioda na P1.1 
   : 
 111 …………… bliká dioda na P1.7 

2) vybraná dioda bude svítit 0,8 s a zhasnuta bude 0,5 s.

Blokové schéma

8051 s LED a DIP


Výpis programu s komentáři

1)

; ************************************************************** 
; blikani diody vybrane dolnimi tremi bity na DIP prepinaci 
; ************************************************************** 
 
    org 0 
;--------------------------------------------------------------- 
start: mov a,p3  		; nacteni stavu prepinace 
 	anl a,#00000111b   	; maskovani nepouzivanych bitu 
prevod: mov b,a  		; uschovani prectene informace 
 	mov r0,a  		; poradi blikajici diody do r0 
 	inc r0  		; v r0 pocet rotaci 
 	mov a,#10000000b   	; pocatecni byte do akumulatoru
;--------------------------------------------------------------- 
rotuj: rl a  		; prevod bin. kodu na kod 1 z 8 
 	djnz r0,rotuj  
 	mov r7,a  		; uschovani kodu 1 z 8 do r7 
;--------------------------------------------------------------- 
rozsv: mov a,r7 
 	xrl p1,a  		; rozsviceni odpovidajici diody 
 	mov a,p3  		; nove nacteni stavu prepinace  
 	anl a,#00000111b  	; maskovani 
 	cjne a,b,prevod  	; zadana nova kombinace? - ano, novy prevod 
 	sjmp rozsv  		; ne, rozsviceni teze diody 
;-------------------------------------------------------------- 
    end

2)

; ************************************************************** 
; blikani diody vybrane dolnimi tremi bity na DIP prepinaci 
; ************************************************************** 
 
    org 0 
;--------------------------------------------------------------- 
start: mov a,p3  		; nacteni stavu prepinace 
 	anl a,#00000111b   	; maskovani nepouzivanych bitu 
prevod: mov b,a  		; uschovani prectene informace 
 	mov r0,a  		; poradi blikajici diody do r0 
 	inc r0  		; v r0 pocet rotaci 
 	mov a,#10000000b   	; pocatecni byte do akumulatoru
;--------------------------------------------------------------- 
rotuj: rl a  		; prevod bin. kodu na kod 1 z 8 
 	djnz r0,rotuj  
 	mov r7,a  		; uschovani kodu 1 z 8 do r7 
;--------------------------------------------------------------- 
rozsv: mov a,r7 
 	xrl p1,a  		; rozsviceni odpovidajici diody 
 	acall z_08s 
 	orl p1,a  		; zhasnuti diody 
 	acall z_05s 
 	mov a,p3  		; nove nacteni stavu prepinace  
 	anl a,#00000111b  	; maskovani 
 	cjne a,b,prevod  	; zadana nova kombinace? - ano, novy prevod 
 	sjmp rozsv  		; ne, rozsviceni teze diody 
;-------------------------------------------------------------- 
z_08s: mov r3,#8 		; zpozdovaci podprogram 
 	sjmp cek1 
z_05s: mov r3,#5 
cek1: 	mov r2,#200 
cek2: 	mov r1,#250 
 	djnz r1,$ 
 	djnz r2,cek2 
 	djnz r3,cek1 
 	ret 
;-------------------------------------------------------------- 
end


Simulace

Zadani uloh MIT3r S.png

Zdroj informací

MIT3r

8051

ProfiCAD

Základy programování v 8051

Vývoj_MIT_aplikace

námět: ing. Šindelář Petr zpracoval: JA

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export