ELT3

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Cvičení
T1 - BOZP – řád odborné učebny VYT (VYT5)
T2 - Aplikační SW pro kreslení a editaci el. schémat - 7805
T3 - Aplikační SW pro kreslení a editaci DPS 
T4 - Integrované obvody analogové - operační zesilovač
T5 - Aplikační SW pro kreslení a editaci el. schémat – OZ
T6 - Aplikační SW pro kreslení a editaci DPS – OZ
T7 - Osazení KNP dle elektrického schéma a montážního schéma 
T8 - Integrované obvody analogové - 555
T9 - Aplikační SW pro kreslení a editaci el. schémat – 555
T10 - Aplikační SW pro kreslení a editaci DPS – 555
T11 - Osazení KNP dle elektrického schéma a montážního schéma
T12 - Technologie DPS - výroba DPS 
T13 - Osazení DPS dle elektrického schéma a montážního schéma 
T14 - Realizace elektronického obvodu s IO (Nf. zesilovač)
T15 - Opakování 
Seminární práce
 1. - Nesymetrický zdroj +5V a +12V
 2. - Nesymetrický zdroj + 3,3V a +5V
 3. - Symetrický zdroj +/- 12V s použitím transformátoru s dvěma různými sekundárními vinutími
 4. - Symetrický zdroj +/- 12V s použitím transformátoru se sekundárním vinutím s odbočkou přesně upostřed
 5. - Symetrický zdroj +/- 12V s použitím transformátoru s jedním sekundárním vinutím
 6. - Operační zesilovač s dvěma trimry na vstupech
 7. - Operační zesilovač s fotorezistorem
 8. - Operační zesilovač s termistorem
 9. - 555 s dvěma trimry na vstupech
 10. - 555 s dvěma tlačítky (START - STOP)
 11. - 555 s jedním trimrem na spojeném vstupu
 12. - 555 s RC článkem
 13. - 555 jako AKO
 14. - 555 jako BKO
 15. - Blikačka s 555
 16. - Bzučák s 555
 17. - Siréna 2 x 555

Obsah

SW

Symetrický/nesymetrický zdroj stabilizovaného napětí


Tr+7805.png

Tr-7805-KNP.png

7812-7912.png


Operační zesilovače

Operační zesilovače Zapojení s operačním zesilovačem

180px-Op-amp symbol.svg.png 300px-OPAMP Packages.jpg

555

555 Inside 555 556 ast sch.gif 555 556 ast 1.gif

Ne555prik 1 sch.gif Sirena556 sch.gif

www: Blinking Christmas-tree


Zdroje informací:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export