Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Nabídka vzájemného partnerství mezi školou a firmami.

Kalendář k pravidelně organizovaným schůzkám s obsahovou náplní týkající se spolupráce školy a firem.

2014-TPW-Siemens.jpg

Témata konzultací k projektu OP VVV „Učíme se s radostí“:

 1. Kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování
 2. Workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů
 3. Workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy
 4. Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování
 5. Workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelůVýzva k další spolupráci:

Vážení pedagogové, jednatelé či garanti z firem, organizující odborné praxe žáků/studentů školy!

dovoluji si Vás oslovit s přáním Vašeho personálního zapojení do operačního programu VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV), který vyhlásilo Ministerstvo školství, a to do částí:

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 • Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.
 • Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci.
 • Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.
 • Na stáži bude s pedagogem školy spolupracovat garant-průvodce. Jedná se o spolupráci v celkové době trvání min. 60 hodin.
 • Spolupráce spočívá v absolvování stáže vybraného pedagoga z vysílající SŠ u hostitelského zaměstnavatele v délce 40 hodin v průběhu nejdéle 10 dnů.
 • Stáž nemusí pedagog absolvovat jednorázově (40 hodin stáže nemusí být absolvováno v 10 po sobě jdoucích dnech). Aktivitu je možné realizovat během celého školního roku, tj. i v období hlavních prázdnin. Stáž je nutné absolvovat prezenčně. Stáž bude absolvována v běžné pracovní době zaměstnavatele. Zbývajících 20 hodin spolupracující pedagog a garant-průvodce mohou rozdělit podle svého uvážení na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci pedagoga.
 • V rámci této šablony platí, že 1 hodina = 60 minut.
 • Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog školy, který se účastní stáže, rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy.

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

 • Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 • Aktivita je určena pro pedagoga SŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe může probíhat napříč předměty a ročníky. Na každou hodinu výuky je stanovena 1 hodina společné přípravy a 30 minut následné reflexe pedagoga a odborníka z praxe.
 • Celý blok je tedy tvořen 12 hodinami výuky a 18 hodinami přípravy na výuku a reflexe. Jedná se celkem o 30 hodin vzdělávání pedagoga.
 • Pro účely této šablony platí: 1h výuky = 45 minut 1h přípravy = 60 minut.

zdroje informací:

kontakt: 
Janoušek Milan
SPŠ a VOŠ Písek
Karla Čapka 402
397 01 Písek
775 560 248
janousek@sps-pi.cz

Pozvanka1.jpg Pozvanka2.jpg


Dotazník:

Vzájemné aktivity:

 • Absolvování odborné praxe na pracovišti firmy. Pravidla wiki.sps-pi.cz/OP. Tabulka na této stránce níže.
 • Historie spolupráce školy se zaměstnavatelskou sférou je k nalezení zde (exkurze, přednášky, workshopy, stáže apod.)
 • Sponzorování školního kola soutěže SOČ věcnými cenami pro výherce v jednotlivých vědních oborech.
 • Sponzorování robotické soutěže FLL částkou 6000 Kč ročně (regisvtrace do soutěže a hrací sada).
 • Sponzorování vybavení odborných učeben.
 • Zapojení do projektů např.: IQ Industry, OPVK apod.
 • Zadávání maturitních či absolventských prací.
 • Škola nabízí umístění firemních propagačních materiálů (nástěnky, vitrýny, dokumentace atd.). Z toho je např. realizováno:
  • Statické propagační mapy: Písek, Strakonice, Tábor, které jsou vyvěšeny v prostorách školy
  • Stránky + nástěnka ve škole pro soutěž SOČ se sponzory
  • Stránky + nástěnka ve škole pro soutěž FLL se sponzory


Přehled společností, které jsou již zapojeny do vzájemného partnerství:

CEZlogo.jpg

Sponzor vybavení školy
Sponzor soutěže First Lego League v letech 2010 a 2011
Sponzor soutěže SOČ 2008, 2009 a 2010
Podepsána smlouva o vzájemné spolupráci

link==http://www.rohde-schwarz.cz

Sponzor soutěže SOČ 2013
Sponzor povinných prací v předmětu PRA 2013
Nabídka možnosti odborné praxe
Partner v projektech OP VK a

ELO+, spol. s r.o.

Sponzor soutěže SOČ 2007
Sponzor učebny výroby plošných spojů D12
Nabídka možnosti odborné praxe
Zadány maturitní či absolventské práce
Zapojení do projektu IQ Industry
Partner v projektech OP VK a

Zelený web

Sponzor www stránek http://wiki.sps-pi.com
Nabídka možnosti odborné praxe

Siemens a.s.

Sponzor soutěže SOČ v roce 2009
Sponzor učebny Aplikací mikroprocesorové techniky D07

Intelis, s.r.o.

Partner v projektu OPVK

NECOSS

Sponzor vydání almanachu 2011
Nabídka možnosti odborné praxe
Organizace workshopu
Zadány maturitní či absolventské práce
Partner v projektu OPVK

GME

Nabízí škole 10% slevu při nákupu součástek

VISHAY ELECTRONIC spol.s r.o. závod Blatná

Sponzorství aktivit školy
Sponzor vydání almanachu 2011
Sponzor učebny D10

AISIN

Sponzor FLL 2011
Sponzor vydání almanachu 2011
Nabídka možnosti odborné praxe
Partner v projektu OPVK

NTS Computer, a.s.

Sponzoru vydání almanachu 2001
Sponzor soutěže FLL 2013
Nabídka možnosti odborné praxe

s. n. o. p. cz a.s. Písek

Sponzor FLL 2012
Nabídka možnosti odborné praxe

ALVA Strakonice, spol. s r.o.

Sponzor maturitní práce úspěšné v SOČ
Nabídka možnosti odborné praxe

ABACUS a.s.

Sponzor soutěže SOČ 2010, 2012
Nabídka možnosti odborné praxe

WEBARTS

Sponzor webových stránek školy

Jaroslav Růžička- servis chlazení Sponzor vybavení učebny D06 Robot RC-DC
STELKON s.r.o.

Sponzor vybavení učebny D07
Nabídka možnosti odborné praxe
Sponzor 70. výročí založení školy

ITS a.s.

Sponzor soutěže SOČ 2008
Nabídka možnosti odborné praxe

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Sponzor vybavení učebny D03 elektroinstalace

Micro-Epsilon

Nabídka možnosti odborné praxe
Sponzor vydání almanachu 2001 a 2011

TEPLÁRNA PÍSEK, A.S

Sponzorství aktivit školy
Nabídka možnosti odborné praxe
Sponzor vydání almanachu 2001 a 2011

Orion Computer

Sponzor SOČ 2012
Nabídka možnosti odborné praxe

Tribase Networks s.r.o.

Podepsána smlouva o vzájemné spolupráci
Nabídka možnosti odborné praxe

TESLA BLATNÁ, a.s.

Zapojení do projektu IQ Industry
Nabídka možnosti odborné praxe
Partner v projektu OPVK

Lovato spol. s r.o.

Sponzor vybavení učebny D03
Sponzor přípravy na soutěž Vzdělání a řemeslo

SIMELON, s.r.o.

Nabídka možnosti odborné praxe
Partner v projektu OPVK

Ruwido austria gmbh

Sponzor učebny Aplikací mikroprocesorové techniky D07

Penta CZ, s.r.o.

Sponzoru vydání almanachu 2011
Nabídka možnosti odborné praxe

iZEN s.r.o.

Partner v projektu OPVK

MM-personal computer

Nabídka možnosti odborné praxe
Sponzor SOČ 2012

Microcomp spol. s r.o Milevsko

Sponzor učebny D03 - systém pro řízení linky Sponzor vydání almanachu 2011
Nabídka možnosti odborné praxe

ZVVZ, a.s.

Sponzoru vydání almanachu 2011
Nabídka možnosti odborné praxe

SOVT-RADIO, s.r.o.

Sponzor vydání almanachu 2011
Nabídka možnosti odborné praxe

AURA a.s.

Sponzor vydání almanachu 2011

Windows User Group

Sponzor soutěže SOČ 2009

Neotech a.s.

Sponzor soutěže SOČ v letech 2008, 2009, 2010 a 2011
Nabídka možnosti odborné praxe

Faurecia

Sponzor soutěže SOČ

Přehledná tabulka firem,

které umožnily výkon odborné praxe za poslední období i s počtem praktikantů:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export