Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
OPVK-logo.jpg


Další projekty:


Obsah


2008 Projekt OP VK s názvem: Modernizace výuky SPŠ a VOŠ Písek

Základní charakteristika projektu

SPŠ a VOŠ Písek využila v roce 2008 výzvy Jihočeského kraje podat projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získat tak finanční dotaci z Evropských sociálních fondů 85 % a ze státního rozpočtu 15 %.
Projekt pod názvem „Modernizace výuky SPŠ a VOŠ Písek“ byl schválen v únoru 2009 a výše podpory činí 4 999 485 Kč. Jedná se o tříletý projekt, jehož hlavním těžištěm je vybudování elektronického vzdělávacího portálu v rozsahu všech studovaných oblastí ve škole. Do portálu budou mít strukturovaný přístup jak učitelé, tak i žáci a v případě zájmu i jejich rodiče. Portál bude organizovaně členěný podle vzdělávacích oblastí a umožní jednoduchou tvorbu výukových materiálů pro učitele např. přípravy výuky a pro žáky např. učební texty, vzorové příklady, cvičení. Obsah vzdělávacího portálu vytvoří převážně samotní učitelé školy. Vzniknou tím vhodné podmínky pro modernizaci výuky a realizaci nových ŠVP s možností dynamických obsahových změn výuky. Elektronická verze umožní žákům zpracovávat zadané úkoly kdykoli, např. i ve svém volném čase. Součástí projektu je řešení technického zázemí pro fungování portálu včetně ICT vybavení učeben, učitelů s komplexním řešením možností tisku ve škole. V projektu jsou zahrnuty aktivity v pořádání soutěží ,modernizace webových stránek a vydávání školního časopisu. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků střední školy, sekundárně na učitele provádějící výuku těchto žáků.

Zpracoval: Ing. Břetislav Bakala – manažer projektu.
SPŠ a VOŠ Písek

Přehled aktivit v rocích 2009 až 2012

Organizační struktura projektu

V roce 2009 a 2010 probíhaly následující aktivity:

OPVK na jiných školách--Roman Svoboda 28. 12. 2010
--JA 27. 12. 2010

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export