OP VK - Informační a komunikační technologie moderně a prakticky

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Informační a komunikační technologie moderně a prakticky CZ.1.07/2.1.00/32.0045

Informační a komunikační technologie moderně a prakticky

OP VK

'Název projektu: Informační a komunikační technologie moderně a prakticky'

Prioritní osa 2 - Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

Globálním cílem prioritní osy 2 OP VK je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.


Oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání Cílem je zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách a podpora rozšíření jejich kapacit.


Aktivity:

 1. Inovace vzdělávacích programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, kreditního systému hodnocení, rozšiřování nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd.
 2. Organizace a pořádání přednášek a workshopů pro studenty a učitele VOŠ
 3. Podpora praxí studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů.
 4. Podpora stáží učitelů VOŠ ve firmách, kde absolvují praxi a stáže studenti VOŠ
 • Zapojení odborníků z praxe při podpoře praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů.

Zapojené firmy:

Dokumentace pro partnery projektu:

Příloha č.3 - Čestné prohlášení partnera.doc (eletronicky vyplnit, vytisknout, orazítkovat, podepsat a poslat na adresu školy)

Příloha č.4 - Principy partnerství a prohlášení.doc (eletronicky vyplnit, vytisknout, orazítkovat, podepsat a poslat na adresu školy)

Benefit7 - Partner projektu pro předložení žádosti v Benefit7 (elektronicky vyplnit a vyplněné zaslat e-mailem zpět)

Výzvu lze prostudovat zde

konkrétně:

 • Text výzvy 2.1.pdf
  • Příloha č.1 - Specifická kritéria.doc
  • Příloha č.2 - Monitorovací indikátory.doc
  • Příloha č.3 - Čestné prohlášení partnera.doc
  • Příloha č.4 - Principy partnerství a prohlášení.doc
  • Příloha č.5 - Potvrzení IPRM.doc
  • Příloha č.6 - Metodický výklad výzvy.doc
  • Příloha č.7 - Kritéria věcného hodnocení.doc

a připravit se tak, aby po schválení projektu mohlo dojít k sepsání smluv podle vzoru zde

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export