AplTVY3

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
AplTVY
TP od roku 2016
T1 - BOZP – řády odborných učeben
T2 – Popis vývoje mikropočítačové aplikace 
T3 – V/v brány, jejich vlastnosti a využití
T4 – Tvorba programu pro výstupní moduly
T5 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – LED
T6 – Časové zpoždění
T7 – Vstupní moduly – tvorba programu pro vstupní moduly
T8 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – test vstupů
T9 – Programování aplikace
T10 – Naprogramování mikropočítače
T11 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – čidlo světla
T12 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – 7 segment
T13 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – motory
T14 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – čidlo teploty
T15 - T17 - Opakování 
Otázky k opakování od roku 2016
 1. - Nakreslete vývojový diagram pro log. funkce NOT, AND, OR, XOR
 2. - Nakreslete vývojový diagram pro log. funkci n=3 y = 1 pro i = {1,3,6,7 (4)}
 3. - Nakreslete vývojový diagram pro log. funkci n=4 y = 1 pro i = {1,2,5,6,12,13 (4,11,15)}
 4. - Naprogramujte MCU pro blikání LED (blikačka)
 5. - Naprogramujte MCU pro ovládání akustického měniče (bzučák)
 6. - Modifikujte program pro MCU ovládající křižovatku
 7. - Vyberte vhodného dodavatel elektronických součástek (R,C,D,IO)
 8. - Analyzujte zapojení s MCU na UNi desce VYV50
 9. - Vyzkoušejte program pro ovládání 7segmentovky
 10. - Vyzkoušejte program pro ovládání ss motoru a krokového motoru


TP do roku 2016
 • T1 - BOZP – řády odborných učeben
 • Elektronika
  • T2 – Přehled součástek R, C, více info: ELT1
  • T3 - Měřicí přístroje univerzální - měření el. veličin U, R Ohmův zákon
  • T4 – Polovodičové součástky - diody, tranzistory, Zenerova dioda
  • T5 – Stabilizátory - integrované stabilizátory napětí
  • T6 – Integrované obvody analogové – časovač 555
  • T7 – Integrované obvody analogové – operační zesilovač
  • T8 – Možnosti řízení výstupem PC dalších technických zařízení
 • Vývoj MIT aplikace
  • T9 – Popis robota NXT, prezentace robota, ukázka aplikací
  • T10 – Vývoj aplikace s robotem NXT, zadání úloh – bludiště
  • T11 – Realizace robotické sestavy
  • T12 – Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – sekačka
  • T13 – Aplikace s robotem pro plnění úkolů „rescue robot“
  • T14 – Popis robota BOB prezentace robota Boe-Bot ukázka aplikací
  • T15 – Vývoj aplikace s robotem BOB zadání úloh – bludiště
 • T16 - Vývoj aplikace s robotickou rukou L601 prezentace
 • T17 - Opakování


AplTVY3

Navazuje na výuku:

Výuka:

v učebně D07 2 hodiny týdně a směřuje k úspěchům v SOČ a přípravou na Maturitní práce

Vývoj mikroprocesorových aplikací
Robotika: Vývoj aplikace s robotem (či realizace nového) NXT (NXT-G, BricxCC, Robot C) BOB s robotickou rukou L601 ROR robotem Ju-Ju
Povinná práce:

Vývoj MIT aplikace

Odevzdání do: příslušného adresáře zde

Úkoly:
 1. Při hodinách používat sešit z předmětu PRA (lze pokračovat)
 2. Vybrat si ročníkovou povinnou práci z témat zde
 3. Po každém splněném úkolu z hodin provést zápis do deníku předmětu PRA,PRC a odevzdat do adresáře zde, ke stažení Icon-doc.gifpředloha, a Icon-doc.gif vzor
Užitečné odkazy:

Obsah

Témata na cvičení od roku 2016

PICAXE

Modifikace programu s 8051

loop:		 
	mov P0,#01010011       ;modifikovat dle LED
	mov P2,#11001100       ;modifikovat dle LED
	acall delay
	.
	.
	. 
	sjmp loop
 
delay:	mov R0,#255d       ;podprogram zpoždění
skok2:	mov R1,#5d
skok1:	mov R2,#5d
skok:	djnz R2,skok
	djnz R1,skok1
	djnz R0,skok2
	ret           ;návrat z podprogramu
 
	end

Objednávka součástek

Prehled soucastek.png

 • Prodejci součástek:

Popis zapojení a funkce uni desky VYV50

Ovládání 7segmentovky

Ovládání motorů

Témata na cvičení do roku 2016

ELE:

MIT:

Bonus:


Literatura

Otázky k opakování do roku 2016

HW

 1. Navrhněte napájecí zdroj pro napájení mikroprocesorové aplikace
 2. Otestuje AKO s časovačem 555
 3. Popište funkci operačního zesilovače
 4. Proveďte návrh schéma zapojení s blikající LED (klasické řešení versus mikroprocesorové)
 5. Navrhněte připojení 7segmentovky k MCU

SW

 1. Napište program pro blikání jedné (a více) LED
 2. Připojte a otestujte čidlo dotyku (vzdálenosti, světla) s MCU
 3. Napište program pro test funkčnosti čidla světla
 4. Navrhněte a otestujte aplikaci ovládající motor (stejnosměrný, krokový)
 5. Popište postup vývoje mikroprocesorové aplikace

White Board do roku 2016

Inspirace

projects.adamh.cz

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export