AplTVY3

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
AplTVY3

Navazuje na výuku:

Výuka:

v učebně D07 2 hodiny týdně a směřuje k úspěchům v SOČ a přípravou na Maturitní práce

Vývoj mikroprocesorových aplikací
Robotika: Vývoj aplikace s robotem (či realizace nového) NXT (NXT-G, BricxCC, Robot C) BOB s robotickou rukou L601 ROR robotem Ju-Ju
Povinná práce:

Vývoj MIT aplikace

Odevzdání do: příslušného adresáře zde

Úkoly:
 1. Zopakovat látku z MIT ELT2 INS2
 2. Při hodinách používat sešit z předmětu PRA (lze pokračovat)
 3. Vybrat si ročníkovou povinnou práci z témat zde
 4. Po každém splněném úkolu z hodin provést zápis do deníku předmětu PRA,PRC a odevzdat do adresáře zde, ke stažení Icon-doc.gifpředloha, a Icon-doc.gif vzor
Užitečné odkazy:
SW:


AplTVYObsah

Témata na cvičení

ELE:

MIT:

Bonus:

Plán činností

 • T1 - BOZP – řády odborných učeben
 • Elektronika
  • T2 – Přehled součástek R, C, více info: ELT1
  • T3 - Měřicí přístroje univerzální - měření el. veličin U, R Ohmův zákon
  • T4 – Polovodičové součástky - diody, tranzistory, Zenerova dioda
  • T5 – Stabilizátory - integrované stabilizátory napětí
  • T6 – Integrované obvody analogové – časovač 555
  • T7 – Integrované obvody analogové – operační zesilovač
  • T8 – Možnosti řízení výstupem PC dalších technických zařízení
 • Vývoj MIT aplikace
  • T9 – Popis robota NXT, prezentace robota, ukázka aplikací
  • T10 – Vývoj aplikace s robotem NXT, zadání úloh – bludiště
  • T11 – Realizace robotické sestavy
  • T12 – Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – sekačka
  • T13 – Aplikace s robotem pro plnění úkolů „rescue robot“
  • T14 – Popis robota BOB prezentace robota Boe-Bot ukázka aplikací
  • T15 – Vývoj aplikace s robotem BOB zadání úloh – bludiště
 • T16 - Vývoj aplikace s robotickou rukou L601 prezentace
 • T17 - Opakování


Literatura

White Board

Otázky k opakování

HW

 1. Navrhněte napájecí zdroj pro napájení mikroprocesorové aplikace
 2. Otestuje AKO s časovačem 555
 3. Popište funkci operačního zesilovače
 4. Proveďte návrh schéma zapojení s blikající LED (klasické řešení versus mikroprocesorové)
 5. Navrhněte připojení 7segmentovky k MCU

SW

 1. Napište program pro blikání jedné (a více) LED
 2. Připojte a otestujte čidlo dotyku (vzdálenosti, světla) s MCU
 3. Napište program pro test funkčnosti čidla světla
 4. Navrhněte a otestujte aplikaci ovládající motor (stejnosměrný, krokový)
 5. Popište postup vývoje mikroprocesorové aplikace

Inspirace

Projects.adamh.cz > startArchiv

APLTVY3 - archiv

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Utility
Nástroje
Tisk/export