AplTVY3

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
AplTVY
Tématický plán
T0 - BOZP – řády odborných učeben
T1 – Popis vývoje mikropočítačové aplikace 
T2 – V/v brány, jejich vlastnosti a využití
T3 – Tvorba programu pro výstupní moduly
T4 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – LED
T5 – Časové zpoždění
T6 – Vstupní moduly – tvorba programu pro vstupní moduly
T7 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – test vstupů
T8 – Programování aplikace
T9 – Naprogramování mikropočítače
T10 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – čidlo světla
T11 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – 7 segment
T12 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – motory
T13 – Vývoj mikroprocesorové aplikace – čidlo teploty
T14 - Opakování 

PovinnaPrace VyvojMIT aplikace.png PovinnaPrace NavrhMIT aplikace.png

Otázky k opakování
 1. - Nakreslete vývojový diagram pro log. funkce NOT, AND, OR, XOR
 2. - Nakreslete vývojový diagram pro log. funkci n=3 y = 1 pro i = {1,3,6,7 (4)}
 3. - Nakreslete vývojový diagram pro log. funkci n=4 y = 1 pro i = {1,2,5,6,12,13 (4,11,15)}
 4. - Naprogramujte MCU pro blikání LED (blikačka)
 5. - Naprogramujte MCU pro ovládání akustického měniče (bzučák)
 6. - Modifikujte program pro MCU ovládající křižovatku
 7. - Vyberte vhodného dodavatel elektronických součástek (R,C,D,IO)
 8. - Analyzujte zapojení s MCU na UNi desce VYV50
 9. - Vyzkoušejte program pro ovládání 7segmentovky
 10. - Vyzkoušejte program pro ovládání ss motoru a krokového motoru
Domácí úkoly 2021-22:

22.2 dle návodu na http://wiki.sps-pi.cz/index.php/IBM-IoT#postup si nainstalujte v cloudu nebo lokálně Node-RED. Odevzdejte výsledné PrtScr dle vzoru v příloze (samozřejmě s vašimi údaji "d:org:device_type:device_ID"; např.: "d:3yaaz5:wemos:metostanice";

1.3. V Tinkercadu vyzkoušejte postupně zapojení s LED, Button, LDR, 18B20, TMP35 ......tak, aby zjištěná hodnota výstupní proměnné nebo její stav byla vyposílána na seriový port (monitor). Lze otestovat i s ESP8266 v Wokwi. YT: Arduino Online Simulator Free Arduino and ESP32 by Wokwi Odevzdejte všechny výsledné PrtScr.


Domácí úkoly 2020-21:

14.9. Dohledat SP z předmětů HW a PRAI, přinést sešit

od pondělí 12.10.2020 zítra (a příští týden skupina PSP) se koná dle rozvrhu prezenční výuka předmětu "praktická cvičení" v PC učebně VYT5. ​Kdyby jste se (z nějakých důvodů) nemohli dostavit, budu rád, když se zúčastníte výuky alespoň distančně a budete mít na svých PC nainstalován program Deeds (testování seminární práce na návrh SLO) a IDE (vývojové prostředí) pro tvorbu programu v JSA (jazyk symbolických adres - assembler) procesoru 8051 (např. MCU 8051 IDE, EdSIM51, Ride..............) a pro skupinu PSP také IDE pro ATmega328 (je v Arduinu). Výuka poběží tedy paralelně a do třídní knihy zapíši absenci jen těm, kteří nebudu ani prezenčně (určitě upřednostňuji) a ani distančně na vyučování.


7.12. V odpovědi odevzdejte PrtScr ukázky nepřímého adresování v libovolném IDE, t.j úkolem je uskutečnit zápis dat do místa v RAM, kde nelze použít přímé adresování. V případě použití MCU8051IDE je úkolem uložit číslo na adresu 80h.

21.12. Nakreslit blok. schéma CPU s jádrem AVR včetně popisu funkce jednotlivých částí (obr. ve stylu jako v příloze). Pozor CPU ne MCU! pozn. DÚ jen pro ty, kteří nejsou spokojeni se známkou z dnešního testu.

18.1. V odpovědi odevzdejte PrtScr ukázky práce s aritmetickou operací ADD. Příklady: -84 +60, -84+100, 84+100, -84-100 atd. Sledujte hlavně C a OV.

22.2. odevzdejte minimálně jedno řešení z úkolů: 1) vyzkoušení log. funkcí v asm (ANL, ORL, XRL, CPL) - natočit videoscreen testování programu (MT, OBS, Bandicam) 2) bin čítač s omezením do 500us (videscreen) 3) desítkový čítač 0->9 (videscreen) 4) desítkový čítač 00 -> 99 (videscreen) 5) modifikované *.ino pro DHT11 + json 6) přidané zařízení (PrtScr) 7) nastavení CloudFoundry apps/services (PrtScr) 8) nastavení Node-Red pro DHT11

15.3.Test-PRA3rPSPv01

31.3.Odevzdejte řešení ukazující využití zpoždění s dvěma (alt. 3mi) registry v IDE pro MCU ATmeg328

7.6.2021: program v asm pro blikání LED o f = 5Hz.

21.6.2021: program v asm, kde po zmáčknutí tlačítka připojené na pin 2. LED na pinu 13 3x zabliká a opět čeká na aktivaci od tlačítka


SW: MS Teams, Deeds, MCU 8051 IDE, zdroj info: http://wiki.sps-pi.cz/AplTVY3​

Pozn.: Jak odevzdávat domácí úkoly


Domácí úkoly 2019-20:

1. Postupně v aplikaci TinkerCad vyzkoušejte úkoly tak, aby jste zvládli (např. u praktické maturity) zapojit na KNP a naprogramovat mikroprocesorovou aplikaci s LED, RGB, tlačítkem, potenciometrem, PIR, LDR, čidle teploty, PING, servem, krokovým motorem atd. Každý úspěšný experiment zpracujte v postupně rozšiřující dokumentaci. Mikroprocesor lze použit: Arduino, PICAXE, 8051 apod.

LearnArduino.png

2. Podívejte se na výsledky letošního školního a krajského kola SOČ SOČ 2020 3. Do odpovědi na tento úkol zkopírujte link na video prezentaci SOČ práce, která vás nejvíce zaujala. Pozn.: Soutěží se v 18ti vědních oborech. Letos museli soutěžící natočit video o své práci a umístit na YT. (vyhledávací slova: Středoškolská odborná činnost a číslo oboru (10, 18 ....)) . Např. pro obor Elektrotechnika: Středoškolská odborná činnost 10 (https://bit.ly/2yaQ9m7) nebo pro obor Informatika: Středoškolská odborná činnost 18 (https://bit.ly/2Sj8wME) 4. Nakreslete blokové schéma mikroprocesorové aplikace, kterou dokážete sestavit na KNP a naprogramovat (MCU, vstupní čidla, výstupní moduly). Zde v odpovědi odevzdejte PrtScr.
Obsah

Témata na cvičení

ELE:

MCU: 8051:

PICAXE

TinkerCAD

LearnArduino.png

https://www.tinkercad.com

Fritzing

https://fritzing.org/home/

Modifikace programu s 8051

loop:		 
	mov P0,#01010011       ;modifikovat dle LED
	mov P2,#11001100       ;modifikovat dle LED
	acall delay
	.
	.
	. 
	sjmp loop
 
delay:	mov R0,#255d       ;podprogram zpoždění
skok2:	mov R1,#5d
skok1:	mov R2,#5d
skok:	djnz R2,skok
	djnz R1,skok1
	djnz R0,skok2
	ret           ;návrat z podprogramu
 
	end

Objednávka součástek

Prehled soucastek.png

 • Prodejci součástek:

Popis zapojení a funkce uni desky VYV50

Ovládání 7segmentovky s PICAXE

Ovládání 7segmentovky s ATmega328 na desce Arduino

ATmega328 Pinout ATmega328 Pinout

Assembly via Arduino

Anas Kuzechie Projects

How to Flash or Program Arduino from Atmel Studio?

https://www.arnabkumardas.com/platforms/atmel/how-to-flash-or-program-arduino-from-atmel-studio/

HowtoFlash.png


nastavení Atmmel Studia - Send to Arduino

Send to Arduino UNO
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe 
-C "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf" -p atmega328p -c arduino -P COM3 -b 115200 -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i

export z Arduino IDE

Ovládání motorů== Archiv ==

Témata na cvičení do roku 2016

ELE:

MIT:

Bonus:


Literatura


Otázky k opakování do roku 2016

TP do roku 2016
 • T1 - BOZP – řády odborných učeben
 • Elektronika
  • T2 – Přehled součástek R, C, více info: ELT1
  • T3 - Měřicí přístroje univerzální - měření el. veličin U, R Ohmův zákon
  • T4 – Polovodičové součástky - diody, tranzistory, Zenerova dioda
  • T5 – Stabilizátory - integrované stabilizátory napětí
  • T6 – Integrované obvody analogové – časovač 555
  • T7 – Integrované obvody analogové – operační zesilovač
  • T8 – Možnosti řízení výstupem PC dalších technických zařízení
 • Vývoj MIT aplikace
  • T9 – Popis robota NXT, prezentace robota, ukázka aplikací
  • T10 – Vývoj aplikace s robotem NXT, zadání úloh – bludiště
  • T11 – Realizace robotické sestavy
  • T12 – Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – sekačka
  • T13 – Aplikace s robotem pro plnění úkolů „rescue robot“
  • T14 – Popis robota BOB prezentace robota Boe-Bot ukázka aplikací
  • T15 – Vývoj aplikace s robotem BOB zadání úloh – bludiště
 • T16 - Vývoj aplikace s robotickou rukou L601 prezentace
 • T17 - Opakování

Otázky k opakování do roku 2016

HW

 1. Navrhněte napájecí zdroj pro napájení mikroprocesorové aplikace
 2. Otestuje AKO s časovačem 555
 3. Popište funkci operačního zesilovače
 4. Proveďte návrh schéma zapojení s blikající LED (klasické řešení versus mikroprocesorové)
 5. Navrhněte připojení 7segmentovky k MCU

SW

 1. Napište program pro blikání jedné (a více) LED
 2. Připojte a otestujte čidlo dotyku (vzdálenosti, světla) s MCU
 3. Napište program pro test funkčnosti čidla světla
 4. Navrhněte a otestujte aplikaci ovládající motor (stejnosměrný, krokový)
 5. Popište postup vývoje mikroprocesorové aplikace

White Board do roku 2016

Inspirace

projects.adamh.cz

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export