ProgISP

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

What we need?

Electronic Circuit

ATM13 - Board

ATM13.png ATM13b PCB 01.png

Source code

Two 7-segment

MCU-8051-IDE 2-7segment.gif
	 MOV	DPTR,#TAB	 
 
tens: 	 MOV	P0,#00000010B
	 MOV	R5,#01H			
units:	 MOV	R3,#00H		 
next:	 MOV	A,R3			 
	 MOVC	A,@A+DPTR	 
	 MOV 	P2,A
	 ACALL	delay				 
	 INC	R3				 
	 CJNE	R3,#10D,next
	 MOV	A,R5
	 MOVC	A,@a+dptr
	 MOV	P0,A
	 INC	R5
	 CJNE	R5,#11D,again
	 SJMP	tens
again:	 SJMP	units			 	
 
delay:	MOV	R2,#06D		 
temp2:	MOV	R1,#255D		 
temp1:	MOV	R0,#255D		 
	DJNZ	R0,$         
	DJNZ	R1,temp1		 
	DJNZ	R2,temp2		 
	RET			
 
TAB:	DB 00000010B	;0x02 	0D
	DB 10011111B	;0x9F	1D		
	DB 00100100B	;0x24	2D		
	DB 00001100B	;0x1C	3D		
	DB 10011000B	;0x98	4D
	DB 01001000B	;0x48	5D
	DB 01000000B	;0x40	6D		
	DB 00011110B	;0x1E	7D		
	DB 00000000B	;0x00	8D		
	DB 00001000B	;0x0F	9D					
END

hex code

:0F00000090002B7580027D017B00EB93F5A00B28
:0F000F00BB0AF8ED93F5800DBD0B0280E780EA88
:10001E007A0679FF78FFD8FED9FADAF622029F2403
:07002E000C9848401E000879
:00000001FF

Step by Step


Enjoy !

ATM13 s 89s51 a USBasp

ProgISP 09.jpg


Archiv

ATM13 prototyp bez ISP

ATM13 bez ISP sch.png ATM13 bez ISP pcb.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export