AplMIT

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
D10 AplMIT s1.jpg
PovinnaPrace VyvojMIT aplikace.png
Plán
T0 - BOZP – řády odborných učeben
T1 - Vývoj MIT aplikace s UNI deskou 
T2 - Realizace mikroprocesorové sestavy 
T3 - Programování světelné křižovatky
T4 - Programování aplikace automatické pračky
T5 - Zpracování povinné práce
T6 - Návrh a editace el. schéma a DPS s prvky SMD
T7 - SMT – význam a výhody, pájení
T8 - Zpracování povinné práce
T9 - Vývoj aplikace s robotem – zadání úloh 1
T10 - Vývoj aplikace s robotem – zadání úloh 2
T11 - Vývoj aplikace s robotem – zadání úloh 3
T12 - Zpracování povinné práce
T13 - Opakování k maturitě


Domácí úkoly 2020
T9 - Vývoj aplikace s robotem – zadání úloh 1
 • V IDE (MCU8051IDE, TinkerCad) navrhněte a otestujte zapojení s mikroprocesorem, který bude ovládat 2 motory (robota), který bude jezdit 30 vteřin nestále do čtverce o straně 50 cm. Každý úspěšný experiment zpracujte v postupně rozšiřující dokumentaci. Tu zde odevzdejte jako součást textu.
 • nejlepší řešení:

Tinkercad-robot.gif

 • V IDE (MCU8051IDE, TinkerCad) navrhněte a otestujte zapojení s mikroprocesorem, který bude ovládat 2 motory (robota). Robot bude obsahovat čidlo překážky (dotyku apod.) Pokud robot při jízdě narazí na překážku, couvne, otočí o o 120°st. a rozjede se znovu vpřed. Opět platí, že každý úspěšný experiment zpracujete v postupně rozšiřující dokumentaci a tu zde odevzdejte.
 • V IDE (MCU8051IDE, TinkerCad) navrhněte a otestujte zapojení s mikroprocesorem, který bude ovládat 2 motory (robota). Robot pojede čáře.
 • Napište program dle zadání v příloze
T10 - Vývoj aplikace s robotem – zadání úloh 2
T11 - Vývoj aplikace s robotem – zadání úloh 3
T12 - Zpracování povinné práce
T13 - Opakování k maturitě


Aplikace mikroprocesorové techniky AplMIT
Pojetí předmětu: Oddělení předmětu praktická cvičení navštěvují studenti 4.ročníku oboru vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika.
Předpoklady: Znalosti a dovednosti z MITELT2INS2, sešit z předmětu PRA (lze pokračovat)
Cílové vědomosti: Znalost problematiky vývoje mikroprocesorové aplikace.
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci obvodů obsahující mikrořadiče.
Výsledky vzdělávání žáka:
 • navrhne vývojový diagram pro MIT sestavu
 • navrhne vhodnou sestavu uP aplikace
 • napíše program v asm pro uP 8051
 • naprogramuje mikroprocesor
 • použije robotická čidla
 • ovládá motory u robota NXT
 • naprogramuje robota v SW Lego NXT
 • vyřeší robotickou úlohu
 • vybere vhodná robotická čidla
 • ovládá motory u robota BOE-BOT
 • naprogramuje robota Boe-Bot
 • modifikuje program pro robota
Organizace výuky: 3 hodiny týdně pro jednu skupinu v jednom pololetí.
Učebna: D07
Učitel: JA
Deník:

Po každém splněném úkolu např. LOGO, Vývoj MIT aplikace, NXT, BOB atd. je nutné provést zápis dle Icon-doc.gif vzoru do deníku s použitím předpřipravené Icon-doc.gifpředlohy, a odevzdat do adresáře N:/Janousek/Temp/Trida,

Pozn.: Dokumentace se odevzdává elektroniky nejpozději do začátku následujícího vyučovacího cyklu. Při neodevzdání je práce hodnocena známkou nedostatečně.

Klasifikace:
 1. průběžně na základě praktických výsledků v hodině
 2. deník po každém úkolu
 3. plnění dílčích úkolů při realizaci povinné ročníkové práce

SP-odevzdani v2.jpg

HW: LOGORD2 kitNXTBOB + vše v učebně D10
SW: LOGOMCU 8051 IDEFlipNXT-GSTAMP
Tools: EagleProfiCADDiagram Designer

Bonus: MPLABBricxCCUPSAP

Info:

nebo na FTP.jpg v adresáři N:/janousek/mikroLAB

Cvičení
FTP.jpgPRA C4 D4 AplMit JA.doc
 1. BOZP – řády odborných učeben,
  • náplň činnosti v školním roce
  • klasifikace v předmětu
  • SOČ
  • opakování MIT, LOGO
 2. Zadání Povinné práce v předmětu Praktická cvičení s MCU
  • Výběr z témat zde, registrace a návrh schéma v Eagle (září)
  • Objednání součástek zde (říjen)
  • Návrh DPS (listopad)
  • Zpracování dokumentace dle Icon-doc.gif vzoru za použití Icon-doc.gifpředlohy.
   • Výsledek (sch, pcb, hex, (asm, c, cpp, ...= source) a pdf(doc) uložit do vlastního adresáře N:/Janousek/Temp/Trida (prosinec)
  • Výroba DPS (leden)
  • Osazení (únor)
  • Oživení (březen)
  • Účast aspoň ve výstavní části SOČ (duben)
 3. Popis vývoje MCU aplikace
 4. Programování světelné křižovatky
 5. Programování mikroprocesoru
 6. Realizace mikroprocesorové sestavy
 7. Programování aut. pračky
  • ss motor, krokový motor, servo
 8. Zpracování povinné práce (max. 1 list)
  • Hlavička (foto, název práce, třída, jméno...)
  • Blokové schéma
  • Elektrické schéma
  • Montážní schéma
  • Vývojový diagram
  • Postup vývoje MIT aplikace
   • Napsat program v IDE....
   • Zkompilovat zdrojový kód
   • Odsimulovat
   • Naprogramovat .....(MCU) v HW..... s SW....:
   • Aplikaci otestovat
  • Zdrojový program (asm, C, BAS)
  • Použitý SW:
  • Použitý HW:
  • Zdroje informací
 9. Popis robota NXT, ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
 10. Vývoj aplikace s robotem NXT
 11. Zadání robotických úloh – bludiště
 12. Vývoj mit aplikace s robotem Boe-Bot
 13. Řešení úloh – bludiště, motorová sekačka, kompas
 14. Zadání robotických úloh – motorová sekačka
 15. Opakování k maturitě
 16. Opakování k maturitě
Domácí úkoly
Domácí úkoly:
 1. Odevzdat do adresáře n:\Janousek\Temp\třída\
  • povinnou práci z 1. pololetí 4.ročníku
  • SCH a DPS v Eagle
  • DOC
  • source code + hex
  • odevzdat název např.: D4_04_Novak_Jan_MCU_název.doc
 2. Překreslit zapojení s PIC v Eagle
 3. Překreslit schéma s ATmega8 a pokusit se navrhnout DPS
  • odevzdat D4_04_Novak_Jan_Atmega8.doc
 4. Odevzdat samostatně nebo za skupinu
  • SW1: pro blikání LED: D4_04_Novak_Jan_LED_blik.a51
  • SW2: pro blikání LED s tlačítkem: D4_04_Novak_Jan_LED_blik+TL.a51
  • SW3: křižovatka s 8 LED: D4_04_Novak_Jan_krizovatka.a51
 5. Vybrat zde zapojení s MCU pro svoji povinnou práci
  • odevzdat D4_04_Novak_Jan_ID_Název.sch (AVR39 Atmega8 LM35 Termometre-2)
 6. Nakreslit vývoj diagram pro aut. pračku v PICAXE
  • odevzdat D4_04_Novak_Jan_Pračka.cad
 7. SW pro pračku v asm 8051:
  • odevzdat D4_04_Novak_Jan_pracka.a51
 8. Řízení modelářských serv pomocí 8051
  • Nakreslit schéma s MCU aplikace pro řízení tří serv pomocí maticové klávesnice [1]
  • Navrhnout vývojový diagram
  • Program pro 8051 [2]
 9. Napsat program pro řízení 4x7 segmentové zobrazovací jednotky s MCU 8051 nebo Arduino.
  • Schéma zde. ATM75-sch.png
  • Program pro zobrazení nápisu SOC
  • Program pro zobrazení nápisu aktuálního roku (např. 2017)
  • Program pro zobrazování čísla 0 až F na jedné zobrazovací jednotce
  • Program pro zobrazování čísla 0 až 9 na jedné zobrazovací jednotce
  • Postupné zvyšování čísla od 0000 do 9999
  • Postupné snižování čísla od 9999 do 0000
  • Postupné zvyšování čísla od 0000 do 9999 na základě aktivace tlačítka
Náhradní práce
 1. Navrhnout Shield pro Arduino. Shield bude obsahovat LCD display + konektory pro připojení čidel teploty 18B20.Icon-eagle.jpg Předloha (stáhnout a pak spustit v Eagle)
 2. Najít uplatnění pro nabízenou sestavu Siemens Simatic S7-1200
 3. Vyzkoušet sběr dat z čidel teploty a umístění do IBM Cloudu
 4. Vypracovat test z BOZP (jen z 1. hodiny)
 5. Nakreslit blokové schéma v ProfiCAD pro naprogramování
  • 89s51 (ISP)
  • 89C51ED2 (bootloader)
 6. Navrhnout SCH a DPS pro kostku s PIC
 7. Navrhnout SCH a DPS s Arduino, ovládající
 8. Nakreslit v ProfiCAD blokové schéma pro aut. pračku D10-aut-pracka.jpg + program v 8051
 9. Porovnat parametry PIC16F84 a PIC16F57 (tj. máme program pro 16F84 a chceme zprovoznit 16F57)
 10. Navrhnout UNI modul s PICAXE-20 (náhrada PICAXE-18) sch, PICAXE-20, DPS s PICAXE-18
 11. Porovnat stejný program v asm 8051, basic pro PICAXE a v C pro AVR
 12. Shlédnout přednášku s PICAXE a přepsat všechny uvedené programy (55:29)
 13. Shlédnout některé kapitoly z A Beginners Guide překreslit SCH
 14. Donavrhnout SCH a DPS s 89S52 (download sch a pcb) pro:
  • šipku + TL
  • oboustrannou šipku
  • oboustrannou šipku + TL
  • hrací kostku + TL
  • display (1digits) + TL
  • display (2digits) + TL
  • display (1digits) + klávesnice
  • krokový motor + 4 x TL
  • ss motor + 4 x TL
  • 2 ks servo motorů + 4 x TL
  • Zaměnit v SCH a DPS 89s51 za Atmega32
 15. Porovnat PIC16F57 (pouzdro SO28W) s PIC16F84

Pozn:

 • Zameškané cvičení je možné nahradit v předem domluveném čase, pravděpodobně v ÚT do 17:00 či ve ST do 18:00, popř. se dle domluvy "nahradí" formou zpracování některého úkolu z výše uvedených.Otázky k opakování na MAT zkoušku
Poznámka Toto jsou možná zadání u praktické maturitní zkoušky

Obsah

Teoretické otázky:

 • Úkol č.1: Navrhněte
 1. modul dvoumístné zobrazovací jednotky, kterou lze řídit maximálně 6 informačními vodiči.
 2. modul dvoumístné zobrazovací jednotky, kterou lze řídit maximálně 2 informačními vodiči (GND a Vcc se nepočítá).
 3. modul stejnosměrného motoru pro ovládání točí doleva/ doprava /netočí
 4. výstupní modul akustické signalizace jež bude obsahovat telefonní sluchátko, který bude vydávat zvuk pouze v případě, kdy na řídící vstup bude přivedna logická jednička.
 5. modul umožňující převod teplota – frekvenci, případně teplota – střída
 6. čidlo teploty, které na výstupu změní logickou úroveň z “0” do “1” při zmenšení teploty pod nastavenou mez (např 20°)
 7. čidlo světla, které na výstupu změní logickou úroveň z “0” do “1” při zvětšení osvětlení nad nastavenou mez.
 8. interface pomocí jehož lze rozšířit osmibitovou výstupní bránu na šestnástibitovou (např. pro řízení světelné křížovatky potřebují k řízení 16 signálů a máme k dispozici pouze 10.
 9. připojení automatické pračky s výstupy pro napouštění vody, čerpadlo, ohřev, prací buben a vstupy, kde se hlídá minimální hladina vody, maximální hladina vody a dosažená teplota
 10. i/o obvody umožňující připojit výkonové obvody (světelné blinkry, siréna, dveřní kontakty apod.) k mikroprocesoru


 • Úkol č.2 Proveďte návrh blokové schéma pro modul ze zadání
 • Úkol č.3 Proveďte popis funkce modulu
 • Úkol č.4 Nakreslete el. schéma v Eagle
 • Úkol č.5 Zpracujte dokumentaci

Praktické otázky:

 • Úkol č.1 Zprovozněte
 1. ovládání 7segmentového displaye ovládaného s libovolné mikroprocesorové aplikace
 2. krokový motůrek řízený MCU. Proveďte otáčení motůrku jedním směrem. Proveďte změnu směru otáčení v závislosti na sepnutí tlačítka.
 3. modul hrací kostky s MCU. Na kostce budou zobrazovány všechny hrací varianty v závislosti na zadání vstupní informace z modulu spínačů IN01.
 4. jeřáb. Proveďte otáčení jeřábu jedním i druhým tlačítkem.
 5. automatickou pračku řízenou pomocí MCU.
 6. poplašné zařízení řízené MCU. Předveďte činnost ALARMU tak, aby po zapnutí napájení LED svítila 5 s (doba imunity) a po té začala LED blikat (ALARM hlídá). V případě zmáčknutí tlačitka je vyvolán akustický poplach. Celý děj se znovu opakuje.
 7. počítadlo impulsů. Display + některé ze vstupních modulů či čidel
 8. robota NXT (BOB) pohybující se podle černé linky.
 9. robota NXT (BOB) pohybující se v bludišti od startu k cíli.
 10. robota NXT (BOB) pohybující se vpřed dokud se nepřiblíží k překážce na vzdálenost 20cm. Pak se zastaví, otočí se cca o 160° a opět pokračuje vpřed. Celý cyklus se opakuje.


 • Úkol č.2 Vyberte dle zadání vhodné komponenty
 • Úkol č.3 Nakreslete vývojový diagram
 • Úkol č.4 Napište program v vhodném vývojovém prostředí
 • Úkol č.5 Sestavu realizujte a vyzkoušejte
 • Úkol č.6 Zpracujte dokumentaci

Zdroj informací v pdf na šk. síti: PDF.gif Teoretické otázky PDF.gif Praktické otázky


Testové otázky
 1. HW: Nakreslete minimální schéma MIT aplikace s MCU, ke které bude připojena jedna vstupní periferie a dvě výstupní (výběr dle vlastního uvážení). Včetně vyřešeného zdroje pro napájení MCU. K dispozici zdroj nestabilizováného stejnosměrného napětí +9 až 12 V a součástky dle vlastního výběru.
 2. SW: Napište program pro řízení LED, která bude blikat s cca frekvencí 1Hz jen při aktivovaném tlačítku
 3. HW: Nakreslete schéma 7segmentového displeje připojeného k MCU
 4. SW: Napište program, u kterého se vždy po aktivaci tlačítka změní stav na displeji o jedničku větší (0, 1, 2, 3, 4, 5 a zase od začátku)
 5. HW: Nakreslete schéma zapojení krokového motoru k MCU
 6. SW: Napište program, pro krokový motor, který se bude cca 10 sekund točit jedním směrem a dalších 10 sekund opačným.
Registrace povinné práce

Témata na cvičení

Basic:

Clasic:

NEW:

Excelent:

Bloková schémata v ProfiCADu

Vývojové diagramy v PICAXE

Elektrická schéma v EAGLE

Simulace


LOGO - úlohy na cvičení
 1. Navrhněte Kombinační logický obvod s 3vstupy, zjistěte pravdivostní tabulku. vzor: 12.06_navrh_KLO_LOGO.lsc 12.06_navrh_KLO_LOGO.lld
 2. Realizujte schodišťové zapojení pro 2 a více vstupů, t.j. kterýmkoli přepínačem-vypínačem vypnout-zapnout lit.
 3. Navrhněte stykač pro ovládání osvětlení pomocí tlačítka ZAP a pomocí tlačítka VYP + další výstup, který ovládá blikající maják
 4. Navrhněte stykač s jedním spínaným vstupem, který aktivací sepne a následnou aktivací vypne atd.
 5. Realizujte časové relé pro jeden spínaný vstup, který aktivací sepne a po 20 sec. vypne. Každá aktivace vstupu dřív než 20 sec. výstup vypne.
 6. Pojezdová brána: jeden spínaný vstup, který aktivací sepne 1 výstup. Následně vstup výstup vypne, následně vstup sepne 2. výstup, následně vstup vše vypne atd.
 7. cv6. + doba sepnutého výstupu omezena na 20 sec.

DÚ:

 1. Pojezdová brána: stejná funkce + časově omezené výstupy na 15 sec.
 2. Zpracovat PP podle vzoru
 1. Návrh KLO s LOGO! SW
 2. Pulzní generátor
 3. Impuls_01
 4. Komfortní spínač
 5. Vzorová aplikace pro vodní čerpadlo

MIT vývoj aplikace s MCU


Vývoj MIT aplikace s 8051 (AVR, PIC):
250px-Vyvojovy diagram zarovka-1-.png

Praktické úkoly:

 1. Připojte modul s LED k např: vývojové sestavě RD2 kit a naprogramujte aplikaci pro ovládání modulu.
 2. Připojte dvoumistný display k vývojové desce a zprovozněte program pro postupné zobrazování 00 ....09, 10, 11, .........99,
 3. Připojte modul 4místné zobrazovací jednotky MPX a zprovozněte program pro ovládání displeje
 4. Ovládejte modul krokového motoru
 5. Ovládejte modul stejnosměrného motoru
 6. Zprovozněte hrací kostku
 7. Zprovozněte model křižovatky v v sestavě vývojového kitu
 8. Naprogramujte MCU pro funkci jeřábu další info na Ftp.gif
 9. Zprovozněte pračku
 10. Naprogramujte odpočítávadlo. Program modifikujte v modulu SES18 tak, aby se po zapnutí objevilo na displeji číslo 60 a po jedné sekundě se obsah snižoval. Při dosažení 00 se odpočet zastaví a na výstupu P1.0 se objeví log. 1 na dobu 30 sec. info na síti

Postup vývoje MIT aplikace:

 1. SELECT COMPONENTS
 2. THE SCHEMATIC
 3. WRITE PROGRAM
 4. ASSEMBLE PROGRAM
 5. TEST PROGRAM
 6. DOWNLOAD PROGRAM


Robotika s NXT


Robotika s NXT:
Nxt-2.jpg
 • Sestavte robota, napište program a vyzkoušejte proto, aby robot:
 1. se pohyboval vpřed
 2. se pohyboval vpřed do vzdálenosti 1m
 3. se pohyboval vpřed ve čtyřúhelníku o straně cca 0,5m
 4. jel rovně a zastavil na 60 cm vzdáleném místě označeném černou lepící páskou
 5. se pohyboval dokud nebude stisknutý dotykový senzor
 6. se rozjel na zvukový povel
 7. jel ve čtyřúhelníku a zastavil se u počátečního bodu.
 8. jel v před a pokud čidlo ultrazvuku zjistí překážku se zastavil, kousek zacouval, otočil se o 160° a celý cyklus pokračoval
 9. s pomocí čidla světla pohyboval po čáře
 10. Start ve vzdálenosti 60 cm od černé linie. Robot najde dráhu a sleduje ji
 11. Naučte robota šplhat přes minimálně 2,5 cm tlustou knihu.
 12. Najde předmět, uchopí a přiveze
 13. Nakombinujte různá čidla pro pohyb robota

Robotika s BOB

Robotika s BOB:
Boebot.jpg

Úkoly jsou zcela identické jako s robotem NXT ale tentkráte s robotem BOB

Realizace povinné ročníkové práce s MCU

MIT realizace:

Náměty zde.            Registrace zde.            Objednávka součástek e-shop

GDPR.jpg

Přehled povinných prací předmětu PRA

GDPR.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export