Vývojová deska ATMEL včetně AVR ATmega16 v2

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Univerzální modul je vhodný pro výuku programování mikroprocesorů ATMEL řady AVR řady.

VYV-deska-AVR-ATmega16-09.jpg
Mobilni-robot-05.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-50.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-51.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-52.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-53.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-54.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-55.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-56.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-57.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-58.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-59.jpg
VYV-deska-AVR-ATmega16-60.jpg


Obsah

Na desce modulu je:

AVR

 • Mikrokontrolér: AVR ATMEGA16 16PU (ATmega32)
 • Quartz rezonátor: 16MHz
 • Tlačítko RESET
 • Konektor pro programování ISP
 • Potenciometr pro napětí Vref
 • Vyvedení všech portů mikroprocesoru
 • HD44780 2x16 LCD s podsvícením
 • LCD displej na konektoru - možnost výměny
 • Nastavení kontrastu displeje LCD
 • MMC / SD karta s vyhazovačem
 • Multiplexní 7-segment LED 4ks
 • LED 8 ks
 • 8ks tlačítka mikrospínače klávesnice.
 • Čtyři potenciometry pro nastavení napětí kapaliny 0-5V
 • Výkonové tranzistory s otevřeným kolektorem (8 výstupů) ULN2803
 • Reproduktor - bzučák
 • Digitální teploměr DS1820 1-wire
 • TSOP4836 infračervený přijímač
 • Hodiny reálného času PCF8583
 • I2C sběrnice s restorami 4K7
 • Sériové paměti EEPROM 24C16
 • Převodník RS485 - SN75176
 • Baterie - baterie CR232
 • USB - možnost napájení modulu
 • USB-RS232 - postaven na systému FR232RL
 • Napájecí zdroj (usměrňovač most, filtr kapacitní, stabilizátor 7805
 • 132 podložky pro vlastní potřebu - univerzální deska:

Fotografie:


Postup:

 • Bootloader - je program kterým je ATmega naprogramovaný z výroby. Tento firmware umožňuje nahrát vyvíjenou aplikace do paměti Flash pomocí seriové linky USB.
 • Konfigurace musí být nastavena propojkami u FT232 Txd<-->PD0 a Rxd<---> PD1
 • Nainstalujte si program MegaLoad
 • Po spuštění vyberte soubor formátu *.hex, kterým chcete naprogramovat MCU, vyberte příslušný port (např. Port11) a nastavte přenosovou rychlost 57 600bps. Pozn. Správný port najdete ve WIN ve správci zařízení v řádku Porty (COM a LPT)
 • K naprogramování mikroprocesoru, stiskněte tlačítko RESET

www:

FTP.jpg VYV50 AVR ATmega32

Icon-pdf.gif Dokumentace

Html.jpg Prodej: Gotronik.pl Carpro.cz

Html.jpg SW:MegaLoad

Ukázkové programy:

Blikání LED

 


Řízení LED podle tlačítka 1

#include <avr/io.h>
 
int main(void)
{
  DDRD |= 1 << PIND0;    //PIN 0 on port D out
  DDRB &= ~(1 << PINB0);  //PIN 0 on port B in
  PORTB |= 1 << PINB0;   //PIN 0 on port B pull-out
 
  while (1)
   {
   PORTD ^= 1 << PIND0;
   if (bit_is_clear(PINB, 0)) //test PIN 0 on port B
    {
    PORTD &= ~(1 << PIND0); // will be "0"
    }
   else
    {
   PORTD |= 1 << PIND0); // will be "1"
    }
  }
}


Řízení LED podle tlačítka 2

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <util/delay.h>
 
void delay(int);
 
int main() 
{
 
DDRB = (1<<PB5);     // put PortB bit 5 as output
GIMSK |= (1<<INT0);    // Enable INT0 External Interrupt
MCUCR |= (1<<ISC01);   // Falling-Edge Triggered INT0
sei(); // Enable Interrupts
 
for(;;){         // nothing happens.
    }
 
}
 
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) 
{
 
// this function is called when INT0 bit (PD2) is interrupted.
// You can also use INTERRUPT() function instead.
// SIG_INTERRUPT0 -> INT0 (PD2)
// SIG_INTERRUPT1 -> INT1 (PD3)
// While Button is pressed, LED is on
 
    PORTB |= (1<<PB5);   // Put PortB bit 5 HIGH
    delay(1000);
    PORTB &= ~(1<<PB5);   // Put PortB bit 5 LOW
    delay(1000);
}
 
void delay(int ms) 
{
    ms /= 100;
    char i;
    for(i = 0; i < ms; i++)
    {
    _delay_ms(100);   // max is 262.14 ms / F_CPU in MHz
    }
}

zdroj informací: Control LED by pressing button (using interrupts function in AVR)

Traffic Light

VYV50 LED Traffic Light.jpg
VYV50 LED Traffic Light2.jpg
#include <avr/io.h>  
#include <util/delay.h> 
 
int main(void) 
{ 
 DDRB = 0xFF;    // set DDRB all pins on PORT B will be OUT 
 
 while (1) 
  { 
  PORTB = 0b00000001; //LED RED set ON 
  _delay_ms(1000);    
  PORTB = 0b00000011; //LED RED and ORANGE set ON 
  _delay_ms(200);    
  PORTB = 0b00000100; //LED GREEN set ON 
  _delay_ms(1000);    
  PORTB = 0b00000010; //LED ORANGE set ON 
  _delay_ms(500);    
  } 
}

Control bits

* Author: KB 2012
 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
 
int main(void) 
{ 
DDRB = 0b00000001;     //set pin. 0 to "1" (will be OUT), others will be "0"  
DDRB = DDRB | 0b00000001;  //set pin. 0 to "1", another pin stay same 
 
DDRB |= 0b00000001;     //same statesmen  
 
DDRB = 0b00100001;     // set pin. 0 and 5. to "1" others will be "0" 
 
PORTB |= 1 << PINB0;   //set only pin 0. to "1" (on output pin 0 will be "1") 
 
PORTB |= 1 << PINB5;   //set only pin 5. to "1" 
 
PORTB &= ~(1 << PINB0);    //set only pin 0. to "0" (on output pin 0 will be "0") 
 
  while (1) 
  { 
    PORTB ^= 1 << PINB0; //turn pin 0. to a “1” if it is “0” and vice versa 
    _delay_ms(100);     //delay 100 ms 
  } 
}

How to use a display 1

#include <avr/io.h>			//AVR header
 
int main(void) 
{
	uint8_t tab[] = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F";	//define tab
	uint8_t i;	  //set data type variable i 
 
	DDRA=0XFF;		//PORTA OUTPUT	
 
 while(1)			 //Forewer 
	{
	for (i=0; tab[i];i++)  //repeat 16 times increment i
	PORTA= tab[i];	  //send the character to PORTA
	}
}

How to use a display 2

VYV50 1Digit Display.jpg
#define F_CPU 1600000UL
#include <avr/io.h>			//AVR header, hlavička
#include <util/delay.h>
 
int main(void) 
{
	unsigned char tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};	
	uint8_t i;
 
	DDRA=0XFF;		//PORTA OUTPUT 
 
 while(1)
	{
	for (i=0; tab[i];i++) //repeat 16 times increment i
	PORTA= tab[i];	   //send the character to PORTA
	_delay_ms(500);    //delay, zpoždění
	}
}

LED on PORTA

VYV50 LED tab.jpg
#include <avr/io.h>
 
int main(void)
{
  DDRA = 0b11111111;  //All pin on PORTA will be OUT, všechny piny na bráně A budou výstupní
 
  char LEDs[14] = {0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000, 0b00010000, 
           0b00100000, 0b01000000, 0b10000000, 0b01000000, 0b00100000,
           0b00010000, 0b00001000, 0b00000100, 0b00000010 };
  uint8_t i;         
 
  while(1)
  {
  for (i=0; i<14; i++)
  PORTA = LEDs[i];
  }
}

Test switch 1

VYV50 Test switch.jpg
#define F_CPU 1600000UL
#include <avr/io.h>			//AVR header //načtení hlavičkového souboru
#include <util/delay.h>
#define BUTTON 0			//define BUTTON on PIN0
#define LED 7				//define LED on PIN7
 
int main(void) 
{
	DDRA &= ~(1 << BUTTON);	//set PIN 0 on PORTA as INPUT  
	PORTA |= 1 << BUTTON;	//PIN 0 on PORTA set Pull-UP   
	DDRB |= 1 << LED;		//set LED on PORTB as OUTPUt
	PORTB &= ~(1 << LED);	//set LED LOW								
 
 while(1)
	{
	if (PINA & (1<<BUTTON)) // test BUTTON 
		PORTB &= ~(1 << LED);	//switch LED on if BUTTON activated	 		
	else
		PORTB |= (1 << LED);	//switch LED off 
	}
}

Stepper motor

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
 
// Low level port/pin definitions 
#define sbit(x,PORT) (PORT) |= (1<<x)
#define cbit(x,PORT) (PORT) &= ~(1<<x)
#define pin(x,PIN) (PIN)&(1<<x)
 
// Pins definition
#define pos pin(0,PINC) 
#define neg pin(1,PINC) 
#define out PORTD
 
uchar PROGMEM turn[] = {0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x01,0x03};
 
int main(void)
 { uchar i=0;
  // Initialize Stack Pointer
  SPL = 0x5f;
  SPH = 0X04;
  // Configure Ports
  DDRD = 0xff;
  DDRC = 0x00;
  out = 0xff;
  while(1)
  { if(!(pos))
    { i = i<8? i+1: 0;
     out = pgm_read_byte(&turn[i]);
     _delay_ms(50);
    }
   else if(!(neg))
	  { i = i>0? i-1: 7;
	   out = pgm_read_byte(&turn[i]);
	   _delay_ms(50);	
	  }
	 }
 }

info Proteus

Test switch 2

VYV50 Test switch 2.jpg
#include <avr/io.h>
 
int main(void) 
{
  DDRB=0XFF;                 //All pins on PORTB is OUT
  PORTD &= ~(1 << PIND3) & ~(1 << PIND2);   //PIN3 and PIN2 on PORTD is input   
  PORTD |= 1 << PINB3 | 1 << PINB2;      //PIN3 and PIN2 on PORTD is high
 
 while(1)
  {
  PORTD=PIND;         //taking input from PIN D
  if(PORTD==0x00)       //no switch
  PORTB=0x01;
  else if(PORTD==0x04)    //pin2 
  PORTB=0x02;
  else if(PORTD==0x08)    //pin3
  PORTB=0x04;
  else if(PORTD==0x08 | 0x40) //both pin3 and pin2
  PORTB=0x08;
  }
}


Obsluha priférií - LED, 1 digit display

VYV50 CSI LED Display.jpg
 1. LED diody budou řízeny pomocí poloviny brány A
 2. segmenty budou řízeny pomocí brány B
 3. zobrazovaná hodnota bude cyklicky narůstat v rozsahu 0-F (0-15)
 4. po dosažení maxima bude hodnota nulována a cyklus bude probíhat znovu
* Created: 13.11.2012 
* Author: CSI Lukáš 2012
 
#include <avr/io.h>		//knihovna pro práci se vstupními/výstupními bránami
#define F_CPU 16000000		//makro pro zadefinování pracovní frekvence mikroprocesoru
#include <util/delay.h>		//knihovna pro práci se zpožděním
 
void segmenty(int znak){	//funkce pro zobrazování znaků na displeji
	switch(znak){		//tento příkaz odkáže program na část rovnající se 
                // hodnotě v podmínce (v tomto případě hodnotě ve znak)
		case 0:	PORTB=~(0b00111111);	//je-li znak=0 vykoná se toto 1 znamená svítí, společná anoda 
				break;		//pomocí break ukončíme seznam vykonávaných instrukcí pro znak=0
		case 1:	PORTB=~(0b00000110);
				break;
		case 2:	PORTB=~(0b01011011);
				break;
		case 3:	PORTB=~(0b01001111);
				break;
		case 4:	PORTB=~(0b01100110);
				break;
		case 5:	PORTB=~(0b01101101);
				break;
		case 6:	PORTB=~(0b01111101);
				break;
		case 7:	PORTB=~(0b00000111);
				break;
		case 8:	PORTB=~(0b01111111);
				break;
		case 9:	PORTB=~(0b01101111);
				break;
		case 10:PORTB=~(0b01110111);	//A
				break;
		case 11:PORTB=~(0b01111100);	//b
				break;
		case 12:PORTB=~(0b00111001);	//C
				break;
		case 13:PORTB=~(0b01011110);	//d
				break;
		case 14:PORTB=~(0b01111001);	//E
				break;
		case 15:PORTB=~(0b01110001);	//F
				break;
 
		default:PORTB=~(0b01000000);	//obsahuje-li znak hodnotu, která není definována, vykonají se instrukce v default
				break;
	}
}
 
 
int main(void){
	DDRA=0b00001111;	//nastavíme 4 spodní piny na bráně A jako výstup (pro LED diody)
	DDRB=0b01111111;	//nastavíme 7 spodních pinů na bráně B jako výstupních (pro všechny segmenty)
	PORTA=~0;		//nastavíme počáteční hodnotu brány A...
	PORTB=~0;		//...a brány B (negace -> ~0b0000 0000 = 0b1111 1111)
 
 
	volatile uint8_t cislo=0;	//vytvoříme si 8-bit číselnou proměnnou a nastavíme její počáteční hodnotu
 
	while(1){			//nekonečný cyklu
		segmenty(cislo);	//obsah proměnné číslo odešleme jako parametr do funkce segmenty
		PORTA=~cislo;		//obsah proměnné číslo zobrazíme pomocí LED diod jako binární číslo
 
		cislo++;		//zvětšíme hodnotu proměnné číslo o jednu
		if(cislo>15)		//jestli že bude hodnota proměnné číslo větší než 15...
			cislo=0;	//...proměnnou vynulujeme
 
		_delay_ms(1000);	//zpoždění 1s
	}
}


Počítadlo impulsů

Chyba při vytváření náhledu: Soubor patrně chybí: /var/www/wiki.sps-pi.cz/www/images/2/27/VYV50_pocitadlo_impulsů.jpg
FTP.jpgDownload hex
/*
 * impulzy.c
 *
 * Created: 13.4.2012 10:28:29
 * Author: Novotný Jan D4 2012
 * Brána A bity 3 -0 řídí Anody
 * Brána C řídí jednotlivé segmenty v pořadí: -GFEDCBA na bitech 7 až 0 (7. bit neobsazen) 
 * Vstup počítadla 0.bit na PORTB
 * Reset 2. bit na bráně PORTD
 */ 
 
#define F_CPU 16000000
 
#define SETBIT(BRANA, BIT) ((BRANA) |= (1<<(BIT))) 
#define CLRBIT(BRANA, BIT) ((BRANA) &= ~(1<<(BIT))) 
#define NEGBIT(BRANA, BIT) ((BRANA) ^= (1<<(BIT))) 
#define TESTBIT(BRANA, BIT) ((BRANA) & (1<<(BIT)))
 
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
void napiscislo(uint8_t numero);
 
volatile uint32_t pocet=0;
volatile uint8_t digits[4]={0,0,0,0};
void LED_Print(uint32_t num);
 
int main(void)
{
	DDRC=0xff;
	DDRA=0xff;
	PORTC=0xff;
	PORTA=0xff;
	SETBIT(PORTB,PB0);
	SETBIT(PORTD,PD2);
	MCUCR|=(1<<ISC01);
	GICR|=(1<<INT0);
	TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS11);
	TCCR0|=(1<<CS01);
	TIMSK|=(1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A);
	OCR1A=19999;
	sei();
  while(1)
  {
  }
}
 
void napiscislo(uint8_t numero)
{
	if (numero==1)
		PORTC=0b11111001;
	else if (numero==2)
		PORTC=0b10100100;
	else if (numero == 3)
		PORTC=0b10110000;	
	else if (numero==4)
		PORTC=0b10011001;
	else if (numero==5)
		PORTC=0b10010010;
	else if (numero==6)
		PORTC=0b00000010;
	else if (numero==7)
		PORTC=0b11111000;
	else if (numero==8)
		PORTC=0b10000000;
	else if (numero==9)
		PORTC=0b10010000;
	else if (numero==0)
		PORTC=0b11000000;
}
 
void LED_Print(uint32_t num)
{
	cli();
	uint8_t i=0,j;
	while(num)
	{
		digits[i]=num%10;
		i++;
		num=num/10;
	}
	for(j=i;j<4;j++) 
		digits[j]=0;
	sei();
}
 
ISR(INT1_vect)
{
	pocet=0;
}
 
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
	static char port=0;
	port*=2;
	if (!TESTBIT(PINB,PB0))
		port+=1;
	if(port==0x07)
		pocet++;
	LED_Print(pocet);
		/*
	if (pocet==10)
		pocet=0;*/
}
 
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
	static uint8_t display=0;
	PORTC=0xff;
	PORTA=0x00;
	switch (display)
	{
		case 4:
			display=1;
			PORTA=0b1110;
			napiscislo(digits[0]);
			break;
		case 1:
			display=2;
			PORTA=0b1101;
			napiscislo(digits[1]);
			break;
		case 2:
			display=3;
			napiscislo(digits[2]);
			PORTA=0b1011;
			break;
		case 3:
			display=4;
			PORTA=0b0111;
			napiscislo(digits[3]);
			break;
		default:
			display=4;
	}		
}
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export