Praktická cvičení (ex. Praxe dílenská)

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
(Přesměrováno z PRA)
Přejít na: navigace, hledání


Ceskyradioklub.png

Testy BOZP na edu.sps-pi.cz

Na začátku školního roku objednáváme pro žáky školy následující vývojové kity:

Dále pak součástky:

Laska ard 1.png Laska ele 1.png


Tvorive-dilny-001.jpg
Uspechy.gif
Úspěchy

SOČ2005 SOČ2006-Krajské kolo SOČ2007 SOČ2007-Krajské kolo SOČ2008 SOČ2008-Krajské kolo SOČ2009 SOČ2010 SOČ2010 SOČ2011

FLL 2009 9. místo FLL 2010 6. místo FLL 2011 6. místo


Aktu.gif
Aktuálně


Aktu.gif
Projekty
What happend.gif
Co plánujeme?

Plán práce skupiny MS PRA na další školní rok:

 • V letošním roce zavedeme zase u nového oboru nové ŠVP
 • Připravíme další žáky na soutěže – např.: Vzdělání a řemeslo, CNC-SST v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu, SOČ
 • Exkurze plánujeme např. do firem: BaK Systémy s.r.o. Písek, Teplárna Písek, a.s., ASPERA, spol. s r.o. Písek, tiskárna vmpress, ELO+ s.r.o
 • Učitelé se i letos účastní celé řady školení např.: EZS (SOUE Plzeň).
 • Budeme se nadále snažit stabilizovat výuku s ohledem na obsahovou náplň a finance. Zkvalitnit a rozšířit praktické výstupy v jednotlivých odděleních stále platí.
 • Žáci a učitelé se zúčastní řady přednášek a workshopů, které povedou lektoři z partnerských firem
 • V rámci praktické výuky budeme podporovat přípravu nadaných žáků v účasti v celé řadě technických soutěží, žáky se slabšími výsledky práce budeme motivovat přiměřenými úkoly s vyšším podílem praktické činnosti. Všichni žáci si pak mohou rozšířit svou technickou tvořivost i v rámci mimoškolních aktivit vedoucí k účasti na soutěžích např. SOČ

Zpracoval JA

Kontakty.gif
Učitelé
Školní rok
2017-18 JA PA HA SL TU
2016-17 JA PA HA SP KL KB
2015-16 JA PA HA SP FO
2014-15 JA PA HA SP FO PD
2013-14 JA PA HA SP FO PD
2012-13 JA PA HA SP FO PD SR
2011-12 JA PA HA SP FO PD KO
2010-11 JA PA HA SP FO PD KO RR PK SR VR
2009-10 JA PA HA SP KO RR PK KX BA
2008-09 JA PA HA KO RR PK KX

Pravidla výuky:

 • Výuka probíhá téměř ve všech ročnících po dvou odděleních (úvazky pro učitele Ftp.gif zde). Skupiny se střídají vždy v pololetí (vyjímkou jsou 4. ročníky, které se střídají k 1. lednu).
 • Mezi vyučovacími hodinami jsou dodržovány přestávky.
 • K vedení poznámek se používá sešit.
 • První hodiny v školním roce předmětu PRA jsou věnovány BOZP.
  • Zápis o provedeném školení se odevzdává HA na tomto Ftp.gif formuláři a to vždy komplet 1.a 2. ročníky a třídy B3.I a B4.I.
  • V každé odborné učebně je vyvěšen "Řád odborné učebny", s kterým jsou žáci na začátku 1. hodiny taktéž seznámeni. Proškolení je stvrzeno zápisem do třídní knihy.

Odborná praxe:

 • Každý učitel má na starosti (od podání úvodní informace až po vyhodnocení) pouze skupinu, která na něj vychází v 2. pololetí.
 • Hodnocení je poměrnou částí (zpravidla 1/3 ) z celkové známky na konci 2. a 3. ročníku a zapisuje se v průběhu praxe do Bakalářů.

Povinné práce:

 • Každý učitel zadává ve svém praktickém oddělení povinnou práci.
  • Dokumentace k práci je zpracována do vzorového Ftp.gif dokumentu
  • Práce se odevzdávájí dle pokynů vyučujícího (zpravidla na Ftp.gif ftp://obelix.sps-pi.cz/n/ucitel/schranka )
  • Na konci pololetí učitel elektronicky odevzdá všechny práce za celé oddělení do příslušného Ftp.gif adresáře (lze vyzkoušet i odevzdávání v Moo.gif Moodle pro ELT zde a pro IT zde
 • Pěkně zpracované práce (např. mikroprocesorové) vedoucí alespoň k účasti na výstavní části SOČ jsou zde.
 • Každý učitel (nejen skupiny PRA) může nabízet témata na maturitní práce zde.

Rozvrh výuky v jednotlivých oborných učebnách:

PRA-rozvrh.jpg

G-PRA:info

Obr.gif
Oddělení


20161114 DOD poster.jpg

Red.gif
Profil absolventa

profil absolventa praktického vyučování, který

Icon-sponsors.png
Sponzoři praktického vyučování
Obr.gif
Odborná praxe

IS pro správu odborné praxe:

op.sps-pi.cz

Op-sps-pi-cz.jpg

Postup registrace praxe

Metodika deníku

Kalendar-praxi-v2.png

Www.gif
Objednávky součástek:

Výpis objednávky

Samostatná stránka
Hodnocení:

Při hodnocení se klade důraz na:

 • vztah k praktické činnosti (aktivita, tvořivost, samostatnost,snaha, píle, vůle dokončit práci)
 • schopnost učit se novým věcem (ochota, přesnost)
 • teoretickou připravenost
 • kvalitu praktických výsledků
 • aktivní účast na odborných soutěžích
 • dodržování předpisů BOZP, PO a pořádku na pracovišti, přípravu a úklid pomůcek

( práce a aktivita v hodině, schopnost samostatné komunikace, reakce na podněty učitele, vedení sešitu, zápis poznámek z výuky, zvládnutí probraného učiva, schopnost samostatného výkladu, orientace v souvislostech, zájem o problematiku, odevzdání referátů, povinných prací, plnění domácích úkolů, docházka na cvičení, samostatnost práce na cvičení, schopnost na základě experimentu vyvodit teoretické poznatky, aktivní přístup žáka k předmětu , jeho zájem, snaha. )

Celkové hodnocení na vysvědčení se za předpokladu 70% docházky v jednotlivých prakticky zaměřených odděleních skládá v poměrné části z hodnocení v jednotlivých odděleních a v 2. a 3. ročníku také z Odborné praxe

Tématické plány

Archiv tématických plánů z roků:

Pozn.:

 • Původní návrh obsahu jednotlivých oddělení na šk. rok 2010-11: ŠVP-PRA_2010-11v1Podkategorie

Zobrazují se 2 podkategorie z celkového počtu 2 podkategorií v této kategorii.

P

Stránky v kategorii „PRA“

Zobrazuje se 18 stránek z celkového počtu 18 stránek v této kategorii.

Soubory v kategorii „PRA“

V této kategorii je pouze následující soubor.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export