Tématický plán - Informační technologie - elektro

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Informační technologie

 • Kód a název oboru vzdělání:
 • Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium:
 • Forma vzdělávání: denní
 • Platnost od:


PRC 2. ročník

celkově: 2 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

Aplikace technického vybavení 2 AplTVY2

 1. Návrh kombinačního logického obvodu
  • opakování látky
  • zadání úloh pro 3 až 4 vstupý log.obvod
  • realizace zapojení na stavebnici
  • připojení sestavy k PC –monitoring
 2. Realizace typického kombinačního logického obvodu
  • opakování látky
  • zadání úloh s multiplexorem, DeMX a sčítačkou
  • realizace zapojení na stavebnici
 3. Realizace sekvenčního logického obvodu
  • opakování látky
  • zadání úloh s multiplexorem, DeMX a sčítačkou
  • realizace zapojení na stavebnici
 4. IT Essential - CISCO akademie
  • Modul 1-10 ( základní komponenty PC, OS, NB, tiskárny, sítě, zabezpečení)
  • Modul 11-16 vše pro pokročilé
 5. Mikroprocesorová technika
  • Jednočipové mikropočítače řady 8051 základní vlastnosti
  • popis vývoje uP aplikace s RD2kit (89S52)
  • V/V brány, jejich vlastnosti a využití – tvorba programu pro výstupní moduly
  • Vývoj mikroprocesorové aplikace – blikající LED
  • Vstupní moduly - – tvorba programu pro vstupní moduly
  • Vývoj mikroprocesorové aplikace – test tlačítek
  • výběr úloh – aut.pračka, jeřáb, křižovatka
  • realizace mikroprocesorové sestavy


Elektrotechnika

 1. Kategorie odborné způsobilosti v elektrotechnice, bezpečnost práce
  • provozní řád učebny, vstupní test
  • kvalifikace pracovníků v elektrotechnice, přezkušování
  • nebezpečné účinky el. proudu
  • zásady první pomoci při úrazech el. proudem
 2. Základní pojmy a vztahy v rozvodných soustavách
  • napěťové poměry v trojfázové soustavě
  • připojování spotřebičů na rozvodnou síť
  • zkoušečky, druhy a jejich použití
 3. Druhy izolovaných vodičů
  • rozdělení, použití, značení a barvy vodičů
  • odizolování vodičů a jejich připojování
 4. Ochrana před nebezpečným dotykem
  • ochrana před dotykem živých a neživých částí
  • jističe a pojistky
 5. Zásuvkové obvody
  • zapojování zásuvek pomocí dvou vodičů a třívodičové
  • zapojování prodlužovacích kabelů a jejich měření
  • zapojení vidlic, zásuvek a přívodních šňůr
  • revize a kontroly dle ČSN 33 1600 a 33 1610
 6. Světelné obvody
  • zapojení světel – řazení 1 a 5
  • zapojení světel – řazení 6 a 7
 7. Pomocné a signalizační obvody
  • domovní zvonky, el. vrátný, …
  • využití stykačů v automatizovaných obvodech
 8. Postup a provádění instalačních prací
  • „inteligentní“ dům
 9. Elektrotechnické výkresy
  • základní pravidla pro kreslení eltech. výkresů
  • využití systémů CAD pro kreslení el. schemat

PRC 3. ročník

celkově: 2 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Aplikace technického vybavení 3 AplTVY3

 1. Vývoj mikroprocesorové aplikace s robotem NXT
  • prezentace robota NXT video "NXT Introduction"
  • test čidel pomocí "Try Me" "View" "změna názvu"
  • přenos SW z jednoho NXT do druhého
  • video „Editor Introduction“
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • realizace robota
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka
  • realizace robotických sestav
 2. Vývoj mikroprocesorové aplikace s robotem Boe-Bot
  • prezentace robota Boe-BOT
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • realizace robota
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka, kompas
  • realizace robotických sestav
 3. CCNA Discovery - CISCO akademie
  • prezentace, moduly 1-10
  • sítě, síťová prostředí
  • malé a domácí kanceláře SOHO
  • podnikové sítě
  • budování sítě
 4. Vývoj aplikace s robotickou rukou L601
  • prezentace, ukázka profesionální ruky ve svařovně
  • ukázka aplikací (video)
  • realizace ruky
  • programování pomocí SW


Informační systémy 1

 1. Informační technologie v podniku
 2. Rozdělení technologií podle velikosti firmy:
  • SAP
  • K2
  • Money S3
 3. Kontraktace - poptávky, nabídky, zakázky
  • Adresář
  • Poptávka
  • Nabídka
  • Zakázka
  • Nastavení systému
 4. Řízení zakázek- servis, revize, expedice, fakturace
  • Adresář
  • Zakázka
  • Tvorba katalogu
  • Nastavení systému
 5. Fakturace- kompletní správa vydaných faktur
  • Fakturace
  • Tvorba katalogu
  • Nastavení systému
 6. Řízení skladu - příjem, výdej, blokace, inventura
  • Sklady
  • Tvorba katalogu
  • Nastavení systému
 7. Online řízení firmy- kompletní systém
  • Efektivní podpora řízení firmy
  • Systém na přání
 8. Seznámení s účetním progranem
 9. Založení fiktivní firmy-práce s programem

PRC 4. ročník

celkově: 2 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

EZS PSS

 1. SMT - úvod
  • Význam a výhody SMT
  • echnologie SMT
 2. SMT
  • Plošné spoje pro SMT,součástky
  • Montážní zařízení
  • Pájení SMT
 3. SMT - indikátor napětí
  • Výroba indikátoru metodou SMT
 4. SMT – oživení, nastavení indikátoru
  • Konečná úprava desky
  • Oživení
 5. Elektronické zabezpečení
  • Význam, bezpečnostní rozdělení
  • Druhy detektorů
 6. EZS – drátové systémy
  • Programování uživatelských funkcí
  • Cvičení programování uživatelských funkcí
 7. EZS - drátové systémy programování
  • Programování a instalace
  • Cvičení instalačního programování
  • Programování komunikátoru telefonního
  • Programování GSM komunikátoru
 8. EZS – bezdrátové systémy
  • Přehled, specifika bezdrát. systému
  • Programování uživatelských funkcí
 9. EZS - bezdrátové systémy
  • Instalační programování
  • Cvičení instalačního programování
  • Programování tel. komunikátoru
  • Programování GSM komunikátoru
  • Cvičení programování komunikátorů
  • Návrh zabezpečení
 10. EZS - automatizace
  • Bezdrátové přenosy na PCO
  • Propojení automatizace s EZS
  • Programování dálkového ovládání spotřebičů přes EZS
  • Návrh zabezpečení
 11. EZS - CCTV
  • Rozdělení a možnosti
  • Druhy kamer
  • Monitory
  • Záznamová zařízení
  • IP kamery
 12. Kamerové systémy
  • Programování a nastavení kamer
  • Programování záznamových zařízení
  • Programování IP kamer
Informační systémy

 1. Praktické zpracování návrhu IS
  • Určení druhu IS
  • Životní cyklus IS
  • Zavádění IS
 2. Grafické zpracování návrhu
 3. Zavedení standardů číselníků a klíčů
 4. Vizualizace postupu zpracování návrhu
 5. Vizualizace návrhu IS
 6. Zpracování příkladu na fiktivní firmě
  • Pomocí MS Excel
  • Pomocí SQL – MS Access
  • Pomocí PHP a HTML
  • Vyšší databázové systémy (Oracle, apod.)
 7. Vyhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých metod
 8. Vypracování závěrečné dokumentace
 9. Optimalizace návrhu IS – lineární programování
 10. Ekonomická hlediska návrhu a zavedení IS
 11. Zabezpečení IS
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export