Kategorie:Pracovní listy

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
(Přesměrováno z Pracovní listy)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Pracovní listy pro předmět PRA

Oddělení oboru: Elektrotechnika:

ELT1 Elektronika I

Tématický plán:

 1. Pasivní součástky R, C
 2. Měřicí přístroje univerzální
 3. Zdroje el. napětí a proudu
 4. Polovodičové součástky - diody, tranzistory
 5. Pájení - úprava konců součástek
 6. Stabilizátory - integrované stabilizátory napětí
 7. Osazení KNP - astabilní klopný obvod s tranzistory
 8. Osazení KNP - astabilní klopný obvod s 555
 9. Aplikační program pro montážní zapojení

Výstupy:

 1. Vyhledá v katalogu součástky
 2. Přeměří elektrické veličiny (U,Ω)
 3. Zvolí vhodné napájecí napětí
 4. Vybere diodu dle požadované funkce a použití
 5. Připájí vybrané součástky na UNI DPS
 6. Stabilizuje napájecí napětí
 7. Sestaví podle schématu elektrický obvod na KNP
 8. Sestaví podle schématu elektrický obvod s IO na KNP
 9. Nakreslí montážní schéma v aplikačním programu

Pracovní listy:

 1. Pracovní listy s KNP
 2. Návrh montážního schéma v programu VBB
 3. Návrh montážního schéma v programu Fritzing
 4. Icon-pdf.gif Pájení HRO
 5. Icon-pdf.gif Rezistory HRO
 6. Icon-pdf.gif Stabilizátor s 7805 JA
 7. Icon-pdf.gif 555 - popis HRO
 8. Icon-pdf.gif AKO s 555 – blikač JA
 9. Icon-pdf.gif MKO s 555 JA
 10. Icon-pdf.gif Siréna s 555 JA
 11. Icon-pdf.gif Schmittův klopný obvod JA
 12. Icon-pdf.gif BKO JA
 13. Icon-pdf.gif Multivibrátor JA

INS1 Elektroinstalace

Tématický plán:

 1. Druhy izolovaných vodičů - rozdělení, použití, značení a barvy vodičů, odizolování vodičů a jejich připojování
 2. Jističe a pojistky, chrániče - zapojení
 3. Zásuvkové obvody
 4. Světelné obvody
 5. Aplikační program pro bytovou elektroinstalaci

Výstup:

 1. Vybere vodič nebo kabel dle potřeby
 2. Zvolí vhodnou ochranu před nebezpečným dotykem
 3. Zapojí zásuvku a vidlici
 4. Zapojí světelný obvod
 5. Použije elektrotechnické schematické značky

Pracovní listy:

 1. Icon-pdf.gif Elektrotechnické značky JA
 2. Icon-pdf.gif Sériový přepínač JA
 3. Icon-pdf.gif Střídavý přepínač JA
 4. Icon-pdf.gif Křížový přepínač JA
 5. Icon-pdf.gif Elektrotechnické značky - Testové otázky JA
 6. Icon-pdf.gif Odizolování vodičů HRO
 7. Zapojení vypínačů HA
 8. Icon-pdf.gif Zapojení zásuvky HRO
 9. Zapojení kabelů HA
 10. Zapojení s relé HA
 11. Připojování spotřebičů na rozvodnou síť zkoušečky, druhy a jejich použití HA
 12. Časové obvody a dálkové ovládání světel HA
 13. Elektrotechnické výkresy základní pravidla pro kreslení výkresů HA
 14. Využití systémů CAD pro kreslení elektrotechnických schémat HA

Bonus:

 1. Využití stykačů v automatizovaných obvodech HA
 2. Postup a provádění instalačních prací "inteligentní“ dům HA

STR1 Ruční obrábění

Tématický plán:

 1. Měření na materiálu - s posuvkou a mikrometrem
 2. Dělení a pilování
 3. Vrtání materiálu a řezání závitů
 4. Broušení součástí

Výstup:

 1. Přeměří materiál
 2. Rozdělí a opiluje materiál
 3. Vyřízne ručně závit
 4. Obrousí kovový polotovar

Pracovní listy:

 1. Icon-pdf.gif Měření posuvným měřítkem (HRO)
 2. Měření mikrometrem (HA)
 3. Práce s pásovou pilou (HA)
 4. Icon-pdf.gif Pilování (HRO)
 5. Řezání vnitřních a vnějších závitů (HA)
 6. Práce s univerzální rychloběžnou vrtačkou (HA)

ELT2 Elektronika s IO

Tématický plán:

 1. Integrované obvody analogové - operační zesilovač
 2. Nf zesilovač
 3. Logické integrované obvody – log. funkce
 4. Čítač
 5. Aplikační SW pro kreslení a editaci el. schémat
 6. Aplikační SW pro kreslení a editaci DPS
 7. Technologie DPS - výroba DPS
 8. Osazení DPS dle elektrického schéma a montážního schéma
 9. Realizace elektronického výrobku

Výstup:

 1. Zapojí operační zesilovač
 2. Realizuje zapojení s nf zesilovačem
 3. Ovládá logickým obvodem akční člen
 4. Zapojí počítadlo impulsů
 5. Nakreslí dle předlohy elektrické schéma
 6. Navrhne plošný spoj s využitím výpočetní techniky
 7. Vyrobí DPS chemickou cestou
 8. Osadí DPS
 9. Zprovozní DPS

Pracovní listy:

 1. Zapojení s OZ na KNP (JA)
 2. Icon-pdf.gif Nf zesilovač (HRO)
 3. Zapojení nf zesilovače na KNP (JA)
 4. Ovládání akčního členu pomocí logického obvodu (JA)
 5. Počítadlo impulsů (JA)
 6. Návod na výrobu DPS v učebně D11 (JA)
 7. Icon-pdf.gif Výroba DPS (HRO)
 8. Návod na výrobu DPS v učebně D11 (JA)
 9. Návod na obsluhu pocínovací linky v učebně D11 (JA)
 10. Icon-pdf.gif Astabilní KO (HRO)
 11. Icon-pdf.gif Bistabilní KO (HRO)
 12. Icon-pdf.gif AKO (JA)
 13. Icon-pdf.gif Bezpečnostní majáček - blikač (JA)
 14. Icon-pdf.gif Siréna (JA)
 15. Icon-pdf.gif Java BreadBoard Simulator (JA)
 16. Icon-pdf.gif Fritzing - popis (JA)
 17. Icon-pdf.gif Virtual Bread Board (JA)

INS2 Mechatronika

Tématický plán:

 1. Měřicí přístroj Revex,.ČSN
 2. Třífázové zásuvky, vidlice, vypínače, přepínače
 3. Elektromechanické prvky - stykač, relé
 4. Stejnosměrné a střídavé elektromotory
 5. Diagnostika a odstranění závad
 6. Stykače, časová relé
 7. Model inteligentního domu

Výstup:

 1. Provede revizi el. spotřebiče
 2. Zapojí zařízení v třífázové soustavě
 3. Zapojí a ověří správnou funkci stykače
 4. Zapojí různé druhy elektromotorů
 5. Diagnostikuje stav elektromotoru
 6. Zapojí stykačovou soustavu podle schématu (reverzace, rozběh)
 7. Seznámí se s moderními trendy v elektroinstalacích

Pracovní listy:

 1. Revize elektrotechnického spotřebiče (HA)
 2. Zapojení zařízení do třífázové soustavy (HA)
 3. Zapojení stykače (reverzace, rozběh) (HA)
 4. Zapojení a diagnostika elektromotorů (HA)
 5. Řízení otáček elektromotoru (HA)
 6. Řízení otáček ss elektromotoru (HA)
 7. Řízení otáček stř elektromotoru (HA)
 8. Měření izolačního stavu motoru měření odporu vinutí odstranění závad (HA)

STR2 Svařování

Tématický plán:

 1. Svařování el. obloukem
 2. Svařování plamenem

Výstup:

 1. Svaří součásti elektrickým obloukem
 2. Svaří součásti plamenem

Pracovní listy:

 1. Svařování obloukem (HA)
 2. Svařování plamenem (HA)

ELT3 Elektronika s MCU

Tématický plán:

 1. Aplikační sw pro návrh a editaci el. schémat
 2. Aplikační sw pro návrh a editaci DPS
 3. Aplikační sw pro simulaci elektrického zapojení

Výstup:

 1. Nakreslí elektrické schéma s integrovanými obvody
 2. Navrhne DPS
 3. Odsimuluje elektrický obvod

Pracovní listy:

 1. Návrh elektrického schéma s MCU v programu Eagle (JA)
 2. Návrh DPS s MCU v programu Eagle (JA)
 3. Editace mikroprocesoru v programu Eagle (JA)
 4. Simulace činnosti MCU v programu Multisim (JA)

INS3 Výpočetní technika

Tématický plán:

 1. Kompletace PC - základní desky, HD, paměti, zdroje, skříně
 2. Instalace OS - WIN, bootmanager
 3. Záloha a obnova dat – image disku
 4. Síťové prvky - zapojení síť kabelů a zásuvek, NIC, HUB, SWITCH, kabely, wifi síť - Wifi Reuter, repeater, bridge
 5. Domácí síť, Microsoft siť
 6. Periferie, monitory, CRT, LCD, video-data projektor, scaner

Výstup:

 1. Zkompletuje PC střední třídy, připraví HDD pro instalaci OS
 2. Nainstaluje OS, vypíše report HW v PC
 3. Provede zálohu HDD do image, obnoví data na HDD
 4. Nakonfiguruje Access Point, vyrobí ethernetový kabel
 5. Nakonfiguruje počítačovou síť včetně síťové tiskárny
 6. Připraví zobrazovací zařízení pro účely prezentace

Pracovní listy:

 1. Icon-pdf.gif Sestavení PC (HRO)
 2. Icon-pdf.gif Kompletace PC (JA)
 3. Icon-pdf.gif Formátování disku (HRO)
 4. Icon-pdf.gif Instalace grafické karty (JA)
 5. Icon-pdf.gif Test napájecího zdroje (JA)
 6. Icon-pdf.gif Výměna operační paměti u PC (JA)
 7. Icon-pdf.gif Výměna Case + HDD (JA)
 8. Icon-pdf.gif Záloha HDD - Acronis (JA)
 9. Icon-pdf.gif Instalace XP (HRO)
 10. Icon-pdf.gif Inst OS XP (JA)
 11. Icon-pdf.gif Inst OS W7 (JA)
 12. Icon-pdf.gif Inst OS openSUSE 11 (JA)
 13. Icon-pdf.gif Redukce a oprava OS (JA)
 14. Icon-pdf.gif Síťový kabel (HRO)
 15. Icon-pdf.gif Svařování optických vláken (JA)
 16. Výběr PC do učebny (JA)
 17. Projekt terminálové učebny (JA)
 18. Bootable Rescue Flash (JA)
 19. Montáž Wi-Fi zařízení s Yagi anténou a s AP OvisLink WL5460 (JA)

STR3 CNC

Tématický plán:

 1. Aplikační SW pro technický výkres – CAD
 2. Popis SW na simulaci CNC
 3. Popis ovládání CNC strojů
 4. Parametry programu Heidenham iTNC 530
 5. Programování SUF FC 16 CNC – konstrukce strojů
 6. Popis a ovládání soustruhu - soustružení základních operací
 7. Popis a ovládání frézky, druhy fréz
 8. Programování a obsluha CNC frézky - simulace obrábění
 9. Modelování součástky v Inventoru - kopírování modelu do Surfcamu

Výstup:

 1. Nakreslí 2D výrobní výkres
 2. Provede simulaci na PC a využije kreslicího nástroje při testování
 3. Vytvoří program pro obsluhu frézky
 4. Vymodeluje součástku, nakopíruje 3D model do Surfcamu
 5. Vytvoří program pro CNC stroj a po odsimulování vyrobí výrobek
 6. Z 2D výkresu vytvoří 3D model v Inventoru
 7. 3D model převede do Surfcamu a pomocí postprocesoru vytvoří rogram pro FC 16 CNC
 8. Vytvoří program na TNC 530
 9. Pomocí grafiky odsimuluje obrábění

Pracovní listy:

 1. Icon-pdf.gif Soustružení (HRO)
 2. Icon-pdf.gif Soustružení závitů (HRO)
 3. Ovládání frézky
 4. Frézování
 5. Programování SUF 16 CNC - CNC technický výkres,technologický postup, nástrojový list, NC program
 6. Programování FC 16 CNC - orientace v osách x, y referenční bod G98 poloměrové prog. G24 průměrové prog. G90 Obsluha SUF 16CNC obsluha soustruhu

ELT4 Elektronika IV

Tématický plán:

 1. Vývoj mikroprocesorové aplikace s RD2kit (89S52)
 2. Realizace mikroprocesorové sestavy
 3. Programování aplikace světelné křižovatky
 4. Programování aplikace automatické pračky

Výstupy:

 1. Navrhne vývojový diagram pro mikroprocesorovou aplikaci
 2. Navrhne vhodnou sestavu mikroprocesorové aplikace
 3. Napíše program v ASM, program přeloží
 4. Naprogramuje mikroprocesor

Pracovní listy:

 1. Icon-pdf.gif Návrh MIT sestavy s modulem 2 x SA (JA)
 2. Icon-pdf.gif Návrh MIT sestavy s modulem LED (JA)
 3. Vývoj mikroprocesorové sestavy s RD2kit (JA)
 4. Návrh vývojového diagramu (JA)
 5. Naprogramování MCU (JA)
 6. Podmíněné ovládání spotřebiče modulem Zelio Logic (JA)

Bonus:

 1. Ovládání spotřebiče modulem Zelio Logic ze dvou míst - kterýmkoli ZAP (JA)
 2. Ovládání spotřebiče Zelio Logic modulem s časovým zpožděním - ZAPnout obvod, který se po 10sec sám vypne (JA)
 3. Podmíněné ovládání spotřebiče modulem Zelio Logic (JA)
 4. Ovládání spotřebiče podmíněné sepnutím jiného s Zelio Logic (JA)
 5. Ovládání výstupů Zelio Logic na základě vstupních podmínek v.1 (JA)
 6. Ovládání výstupů Zelio Logic na základě vstupních podmínek v.2 (JA)
 7. Ovládání výstupů Zelio Logic na základě vstupních podmínek v.3 (JA)
 8. Zpožděné zapnutí řešené s Zelio Logic (JA)

INS4 Inteligentní elektroinstalace

Tématický plán:

 1. Návrh a editace elektrického schéma s prvky SMD
 2. Návrh a editace DPS s prvky SMD
 3. SMT – význam a výhody, pájení, horkovzdušná pájecí soustava
 4. SAT - komponenty pro příjem SAT, naladění SAT paraboly
 5. Elektronické zabezpečení - druhy detektorů
 6. EZS – drátové systémy, programování uživatelských funkcí
 7. EZS – bezdrátové systémy, přehled, specifika
 8. CCTV - rozdělení a možnosti, druhy kamer, záznamová zařízení

Výstupy:

 1. Nakreslí schéma se součástkami SMD
 2. Navrhne DPS se součástkami SMD
 3. Připájí SMD pomocí SMT
 4. Naladí parabolu pro příjem SAT a nakonfiguruje SAT receiver
 5. Propojí prvky inteligentní elektroinstalace
 6. Programuje uživatelské funkce bezdrátové EZS
 7. Navrhne komponenty pro zabezpečení rodinného domu
 8. Konfiguruje základní program pro záznamové zařízení

Pracovní listy:

Zdroje:

 1. Návrh elektrického schéma s SMD (PA)
 2. Návrh DPS s SMD (PA)
 3. Osazení DPS technologií SMT (PA)
 4. Horkovzdušná pájecí soustava SMT (PA)
 5. BATEST (PA)
 6. Naladění SAT paraboly (JA)
 7. EZS - postup při programování drátových systémů (JA)
 8. EZS - postup programování bezdrátových systémů (JA)
 9. Icon-pdf.gif AVR-792 – 01 - Uvedení do chodu DVR (JA)
 10. Icon-pdf.gif DSC PC1510 - 01 - identifikace zařízení (JA)
 11. Icon-pdf.gif DSC PC1510 - 01 - identifikace zařízení (JA)
 12. Icon-pdf.gif JA-63 KRG – 01 - identifikace zařízení (JA)
 13. Icon-pdf.gif JA-63 KRG – 02 - montáž ústředny PIR-SIR (JA)
 14. Icon-pdf.gif JA-63 KRG – 03 - první zapnutí ústředny (JA)
 15. Icon-pdf.gif JA-63 KRG – 04 - montáž ústředny SD-SA (JA)
 16. Icon-pdf.gif JA-63 KRG – 05 - identifikace zařízení v2 (JA)
 17. Icon-pdf.gif JA-63 KRG – 06 - přidání bezdrátových zařízení (JA)
 18. Icon-pdf.gif JA-63 KRG – 07 - identifikace zařízení v3 (JA)


STR4 Robotika

Tématický plán:

 1. Popis robota NXT - ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
 2. Vývoj aplikace s robotem NXT, zadání úloh – bludiště,
 3. Popis robota Boe-Bot, ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
 4. Vývoj aplikace s robotem Boe-Bot

Výstupy:

 1. V aplikaci využije robotická čidla dotyku, světla, zvuku a ultrazvuku
 2. Vyřeší robotickou úlohu
 3. Programuje robota ve vhodném SW - ovládá motory u robota
 4. Programuje robota Boe-Bot - modifikuje program

Zdroje:

 1. Vývoj aplikace s robotem NXT JA
 2. Vývoj aplikace s robotem BOB JA

Pracovní listy:

 1. Icon-pdf.gif NXT - jízda s detekcí vzdálenosti (HRO)
 2. Icon-pdf.gif NXT - jízda s dotykem (HRO)
 3. Icon-pdf.gif NXT - sleduj čáru (HRO)
 4. Icon-pdf.gif NXT - ve čtverci (HRO)

Oddělení oboru:Informační technologie:

AplTVY1 Aplikace technického vybavení 1

Tématický plán:

 1. Měření na materiálu
 2. Rýsování
 3. Dělení materiálu
 4. Pilování
 5. Vrtání
 6. Návrh mechanické konstrukce např. modelu
 7. Realizace konstrukce 1
 8. Montáž technického zařízení
 9. Řezání závitů
 10. Lepení pryskyřicí, tmelem a zalévání,
 11. Práce s modelovací hmotou
 12. Realizace konstrukce 2
 13. Příprava součástek a materiálu k lepení a zalévání do forem
 14. Práce s elektroinstalačními lištami, řezání na úhel, skládání

Výstupy:

 1. Změří součást posuvným měřítkem
 2. Využívá rýsovací pomůcky
 3. Vytváří jednoduchými postupy různé předměty
 4. Uřízne polotovar různými pilami
 5. Stříhá materiál různými nůžkami
 6. Používá různé způsoby pilování
 7. Opracovává materiál
 8. Sestavuje jednoduché pohyblivé modely
 9. Obsluhuje vrtačku
 10. Pracuje s jednoduchým náčrtem
 11. Spojuje kovové a nekovové materiály pomocí lepidel a tmelů
 12. Opracovává a spojuje a instaluje elektroinstalační lišty

Pracovní listy:

AplPSH1 Aplikace počítačových sítí a hardware 1

Tématický plán:

 1. Komponenty PC
 2. Rozebrání funkčního počítače
 3. Složení počítače a oživení
 4. Nastavení BIOSu
 5. Instalace operačního systému 1
 6. Instalace operačního systému 2
 7. Konfigurace OS
 8. Konfigurace periferií - grafické karty
 9. Konfigurace připojení do sítě LAN
 10. Instalace servisních balíčků
 11. Instalace antivirového SW
 12. Instalace, nastavení a údržba tiskárny
 13. Instalace, nastavení a údržba skeneru
 14. Rozhraní PC - USB, FireWire, S-ATA, LPT, COM - aplikace

Výstupy:

 1. Popíše komponenty osobního počítače.
 2. Krok po kroku sestaví stolní počítač.
 3. Nainstaluje a nastaví klientský operační systém.
 4. Provede modernizaci a výměnu komponent počítače, tiskárny
 5. Nakonfiguruje přístup počítače do existující datové sítě.
 6. Používá komunikační dovednosti a profesionální chování technika při styku s uživatelem počítače.
 7. Vykonává preventivní podporu uživatelů PC a odstraňuje základní závady.
 8. Vyrobí ethernetový kabel – přímý,
 9. Propojí několik PC do LAN
 10. Provede instalaci techniky pro prezentaci (dataprojektor, NB, tiskárna, HUB)

Pracovní listy:

AplTVY2 Aplikace technického vybavení 2

Tématický plán:

 1. Návrh kombinačního logického obvodu
 2. Realizace zapojení na stavebnici
 3. Minimalizace logické funkce
 4. Simulace funkce logického obvodu na PC
 5. Realizace typického kombinačního logického obvodu
 6. Zadání úloh s multiplexorem, DeMX a sčítačkou
 7. Realizace sekvenčního logického obvodu SLO1
 8. Realizace sekvenčního logického obvodu – čítač SLO2
 9. Popis vývoje uP aplikace s RD2kit (89S52)
 10. V/V brány, jejich vlastnosti a využití – tvorba programu pro výstupní moduly
 11. Vývoj mikroprocesorové aplikace – blikající LED
 12. Vstupní moduly – tvorba programu pro vstupní moduly
 13. Vývoj mikroprocesorové aplikace – test tlačítek
 14. Programování aplikace automatické pračky

Výstupy:

 1. Aplikuje logické funkce
 2. Nakreslí schéma navržené logické funkce
 3. Sestaví navržený kombinační logický obvod
 4. Ovládá minimalizaci metodou KM
 5. Zapojí KLO
 6. Vybere pro návrh typické KLO
 7. Zapojí MPX a DeMX
 8. Reprodukuje zapojení se SLO
 9. Použije čítač
 10. Napíše program v asm pro uP 8051
 11. Naprogramuje mikroprocesorovou aplikaci
 12. Otestuje mikroprocesorovou sestavu


Pracovní listy:


AplPSH2 Aplikace počítačových sítí a hardware 2

Tématický plán:

 1. Instalace a bootovací sekvence pro OS Linux
 2. Proces instalace OS Linux
 3. Administrace OS Linux
 4. Pokročilá NOS administrace
 5. Instalace a údržba rozšiřujícího HW
 6. Instalace kancelářského SW (MS Office, ….)
 7. FTP – konfigurace
 8. Vzdálená správa PC
 9. Zálohování systému
 10. Instalace web serveru
 11. Instalace poštovního serveru
 12. Instalace více OS na jednom PC
 13. Řešení problémů operačního systému
 14. Zabezpečení sítí

Výstupy:

 1. Nainstaluje operační systém LINUX
 2. Používá základní příkazové funkce prostředí Linux, včetně navigace V systému souborů, povolení k souborům, textového editoru vi, # příkazových rozhraní (command shells) a základního používání sítě
 3. Použije funkce GUI včetně tisku, mailu, textového editoru a nástroje pro správu aplikací
 4. Nakonfiguruje síťové služby na síťovém operačním systému Linux, a to včetně základního síťového zabezpečení a odstraňování problémů
 5. Nainstaluje na jeden PC více OS Windows, Linux atd.

Pracovní listy:

AplTVY3 Aplikace technického vybavení 3

Tématický plán:

 1. Integrované obvody analogové – časovač 555
 2. Integrované obvody analogové – operační zesilovač
 3. Přehled součástek R, C
 4. Měřicí přístroje univerzální - měření el. veličin U, R Ohmův zákon
 5. Polovodičové součástky - diody, tranzistory, Zenerova dioda
 6. Stabilizátory - integrované stabilizátory napětí
 7. Možnosti řízení výstupem PC dalších technických zařízení
 8. Popis robota NXT prezentace robota NXT ukázka aplikací
 9. Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – bludiště
 10. Realizace robotické sestavy
 11. Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – sekačka
 12. Popis robota Boe-Bot prezentace robota Boe-BOT ukázka aplikací
 13. Vývoj aplikace s robotem Boe-Bot zadání úloh – bludiště
 14. Vývoj aplikace s robotickou rukou L601 prezentace

Výstupy:

 1. Použije analogový obvod
 2. Orientuje se v jednoduchých schématech elektrotechnických obvodů
 3. Přeměří některé elektrické veličiny R, C
 4. Ovládá elektroniku výstupem z PC (COM LPT USB )
 5. Programuje robota v SW Lego NXT,
 6. Ovládá motory u robota NXT
 7. Využije robotická čidla světla a ultrazvuku
 8. Ovládá motory u robota Boe-Bot
 9. Modifikuje program pro robota
 10. Realizuje model robotické ruky


Pracovní listy:


AplPSH3 Aplikace počítačových sítí a hardware 3

Tématický plán:

 1. Aplikační SW pro technický výkres – CAD
 2. Popis SW na simulaci CNC
 3. Popis ovládání CNC strojů
 4. Parametry programu Heidenham iTNC 530
 5. Programování a obsluha CNC frézky - simulace obrábění
 6. Modelování součástky v Inventoru
 7. Převod modelu do Surfcamu
 8. Převod do programu Mikronex, Heidenhain iTNC 530

Výstupy:

 1. Při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy
 2. Uvede základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich dodržování
 3. Tvoří program relativním programováním
 4. Provádí simulaci na PC a využívá kreslicího nástroje při testování
 5. Ručně ovládá CNC
 6. Vytváří program pro CNC s novými funkcemi
 7. Simuluje a odlaďuje program pro CNC
 8. Vytváří program pro simulaci HEIDENHAIN iTNC 530
 9. Programuje jednoduché cykly systému Heidenhain iTNC 530
 10. Vytváří program v systému Surfcam pro Heidenhain iTNC 530


Pracovní listy:

AplTVY4a Aplikace technického vybavení 4a

Tématický plán:

 1. Telefonní technika, telefonní ústředny, GSM brány, telefony druhy
 2. VOIP telefonie - konfigurace
 3. Faxy – zapojení, využití
 4. Projekční a prezentační technika, projektory, interaktivní tabule
 5. Kancelářská elektronika, kopírky, vazače, skartovače, laminátory
 6. Pokladny, čtečky čárového kódu
 7. DVD, HDD rec základní parametry možnosti, domácího kino
 8. SAT problematika, komponenty pro příjem
 9. Elektronické zabezpečení význam, bezpečnostní rozdělení druhy detektorů
 10. EZS – drátové systémy programování uživatelských funkcí
 11. EZS – bezdrátové systémy přehled, specifika
 12. EZS –bezdrátové přenosy na PCO, propojení automatizace s EZS
 13. Programování dálkového ovládání spotřebičů přes EZS návrh zabezpečení
 14. EZS – CCTV rozdělení a možnosti druhy kamer, monitory záznamová zařízení

Výstupy:

 1. Zapojí nf zesilovač, bezdrátový mikrofon
 2. Zapojí VOIP telefon, fax
 3. Zná možnosti projekční techniky a umí ji vybrat pro účely prezentace
 4. Připraví po technické stránce konferenční sál, dataprojektor, interaktivní ukazovátko
 5. Ovládá a programuje HDD recordér
 6. Určí potřebné komponenty pro příjem a naladí parabolu pro příjem SAT
 7. Nakonfiguruje SAT receiver
 8. Propojí prvky inteligentní elektroinstalace
 9. Nakonfiguruje moduly int. elektroinstalace
 10. Aplikuje druhy detektorů do bezpečnostního prostředí
 11. Programuje uživatelské funkce EZS
 12. Aplikuje specifika uživatelského programování bezdrátových EZS


Pracovní listy:

AplTVY4b Aplikace technického vybavení 4b

Tématický plán:

 1. Informační technologie v podniku - rozdělení technologií podle velikosti firmy: SAP, K2, Money S3
 2. Kontraktace - poptávky, nabídky, zakázky, adresář, poptávka, nabídka, zakázka
 3. Řízení zakázek- servis, revize, expedice, fakturace, adresář, zakázka, tvorba katalogu, nastavení systému,
 4. Fakturace- kompletní správa vydaných faktur, tvorba katalogu, nastavení systému
 5. Řízení skladu - příjem, výdej, blokace, inventura, sklady, tvorba katalogu, nastavení systému
 6. Seznámení s účetním programem
 7. Založení fiktivní firmy - práce s účetním programem

Výstupy:

 1. Rozdělí a použije informační systémy
 2. Orientuje se v agendách informačního systému
 3. Spustí agendy v informačním systému
 4. Pracuje s agendou - skladové hospodářství
 5. Založí nový sklad, skladovou kartu, vystaví příjemku a výdejku
 6. Pracuje s čárovými kódy
 7. Pracuje s účetním programem

Pracovní listy:


Ukázky pracovních listů

Šablona:

Použití

Zkopírujte na začátek nové stránky pracovního listu a vyplňte.


{{Infobox Pracovní list
 |        Název = 
 |        Obor = [[Elektrotechnika]] [[Informační technologie]]
 |       Předmět = [[CIT]] [[PRA]]
 |      Oddělení = [[ELT1]] [[ELT2]] 
 |       Ročník = 
 |        Třída = 
 |       Pomůcky = 
 |         SW = 
 |   Zdroj informací = 
 |        Vzor = 
 | Předloha dokumentu = [[Předloha dokumentu]]
 |       Řešení =
 |        Autor =
}}== úkol: ==

== úkol: ==

== úkol: ==

== úkol: ==

== úkol: ==

[[Category:Pracovní listy]]


Šablona:Infobox Pracovní list


--JA 26. 4. 2010, 19:23 (UTC)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export