Šablona:PRA-hodnoceni

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Při hodnocení se klade důraz na:

  • vztah k praktické činnosti (aktivita, tvořivost, samostatnost,snaha, píle, vůle dokončit práci)
  • schopnost učit se novým věcem (ochota, přesnost)
  • teoretickou připravenost
  • kvalitu praktických výsledků
  • aktivní účast na odborných soutěžích
  • dodržování předpisů BOZP, PO a pořádku na pracovišti, přípravu a úklid pomůcek

( práce a aktivita v hodině, schopnost samostatné komunikace, reakce na podněty učitele, vedení sešitu, zápis poznámek z výuky, zvládnutí probraného učiva, schopnost samostatného výkladu, orientace v souvislostech, zájem o problematiku, odevzdání referátů, povinných prací, plnění domácích úkolů, docházka na cvičení, samostatnost práce na cvičení, schopnost na základě experimentu vyvodit teoretické poznatky, aktivní přístup žáka k předmětu , jeho zájem, snaha. )

Celkové hodnocení na vysvědčení se za předpokladu 70% docházky v jednotlivých prakticky zaměřených odděleních skládá v poměrné části z hodnocení v jednotlivých odděleních a v 2. a 3. ročníku také z Odborné praxe

e
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje