Tématický plán - Informační technologie

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Informační technologie

 • Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
 • Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 8 (celkově 8 oddělení x 12 témat = 96 pracovních listů na 288 hodin )
 • Forma vzdělávání: denní
 • Platnost od: 1. 9. 2010
 • ŠVP: str. 270

PRC 1. ročník

celkově: 2 oddělení x 2 hodiny týdně x 18 témat = 72 hodin

Aplikace technického vybavení 1 AplTVY1

 1. Měření na materiálu
 2. Rýsování
 3. Dělení materiálu
 4. Pilování
 5. Vrtání
 6. Návrh mechanické konstrukce např. modelu
 7. Realizace konstrukce 1
 8. Montáž technického zařízení
 9. Řezání závitů
 10. Lepení pryskyřicí, tmelem a zalévání,
 11. Práce s modelovací hmotou
 12. Realizace konstrukce 2
 13. Příprava součástek a materiálu k lepení a zalévání do forem
 14. Práce s elektroinstalačními lištami, řezání na úhel, skládání


Aplikace počítačových sítí a hardware 1 AplPSH1

 1. Komponenty PC
 2. Rozebrání funkčního počítače
 3. Složení počítače a oživení
 4. Nastavení BIOSu
 5. Instalace operačního systému 1
 6. Instalace operačního systému 2
 7. Konfigurace OS
 8. Konfigurace periferií - grafické karty
 9. Konfigurace připojení do sítě LAN
 10. Instalace servisních balíčků
 11. Instalace antivirového SW
 12. Instalace, nastavení a údržba tiskárny
 13. Instalace, nastavení a údržba skeneru
 14. Rozhraní PC - USB, FireWire, S-ATA, LPT, COM - aplikacePRC 2. ročník

celkově: 3 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

Aplikace technického vybavení 2 AplTVY2

 1. Návrh kombinačního logického obvodu
 2. Realizace zapojení na stavebnici
 3. Minimalizace logické funkce
 4. Simulace funkce logického obvodu na PC
 5. Realizace typického kombinačního logického obvodu
 6. Zadání úloh s multiplexorem, DeMX a sčítačkou
 7. Realizace sekvenčního logického obvodu SLO1
 8. Realizace sekvenčního logického obvodu – čítač SLO2
 9. Popis vývoje uP aplikace s RD2kit (89S52)
 10. V/V brány, jejich vlastnosti a využití – tvorba programu pro výstupní moduly
 11. Vývoj mikroprocesorové aplikace – blikající LED
 12. Vstupní moduly – tvorba programu pro vstupní moduly
 13. Vývoj mikroprocesorové aplikace – test tlačítek
 14. Programování aplikace automatické pračky


Aplikace počítačových sítí a hardware 2 AplPSH2

 1. Základy operačních systémů
 2. Úvod do problematiky datových sítí
 3. Fyzické zařízení datových sítí
 4. Model TCP/IP
 5. Přehled serverových služeb
 6. Úvod do síťových operačních systémů
 7. Instalace a bootovací sekvence
 8. Instalace serveru OS Windows
 9. Pokročilá NOS administrace
 10. FTP – konfigurace
 11. Vzdálená správa PC
 12. Instalace a údržba rozšiřujícího HW
 13. Řešení problémů operačního systému
 14. Zabezpečení sítí


PRC 3. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Aplikace technického vybavení 3 AplTVY3

 1. Integrované obvody analogové – časovač 555
 2. Integrované obvody analogové – operační zesilovač
 3. Přehled součástek R, C
 4. Měřicí přístroje univerzální - měření el. veličin U, R Ohmův zákon
 5. Polovodičové součástky - diody, tranzistory, Zenerova dioda
 6. Stabilizátory - integrované stabilizátory napětí
 7. Možnosti řízení výstupem PC dalších technických zařízení
 8. Popis robota NXT prezentace robota NXT ukázka aplikací
 9. Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – bludiště
 10. Realizace robotické sestavy
 11. Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – sekačka
 12. Popis robota Boe-Bot prezentace robota Boe-BOT ukázka aplikací
 13. Vývoj aplikace s robotem Boe-Bot zadání úloh – bludiště
 14. Vývoj aplikace s robotickou rukou L601 prezentace


Aplikace počítačových sítí a hardware 3 AplPSH3

 1. Instalace a bootovací sekvence pro OS Linux
 2. Proces instalace OS Linux
 3. Administrace OS Linux
 4. Pokročilá NOS administrace
 5. Instalace a údržba rozšiřujícího HW
 6. Instalace kancelářského SW (office, …..)
 7. FTP – konfigurace
 8. Vzdálená správa PC
 9. Zálohování systému
 10. Instalace web serveru
 11. Instalace poštovního serveru
 12. Instalace více OS na jednom PC
 13. Řešení problémů operačního systému
 14. Zabezpečení sítí


PRC 4. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Aplikace technického vybavení 4a AplTVY4a

 1. Telefonní technika, telefonní ústředny, GSM brány, telefony druhy
 2. VOIP telefonie - konfigurace
 3. Faxy – zapojení, využití
 4. Projekční a prezentační technika, projektory, interaktivní tabule
 5. Kancelářská elektronika, kopírky, vazače, skartovače, laminátory
 6. Pokladny, čtečky čárového kódu
 7. DVD, HDD rec základní parametry možnosti, domácího kino
 8. SAT problematika, komponenty pro příjem
 9. Elektronické zabezpečení význam, bezpečnostní rozdělení druhy detektorů
 10. EZS – drátové systémy programování uživatelských funkcí
 11. EZS – bezdrátové systémy přehled, specifika
 12. EZS –bezdrátové přenosy na PCO, propojení automatizace s EZS
 13. Programování dálkového ovládání spotřebičů přes EZS návrh zabezpečení
 14. EZS – CCTV rozdělení a možnosti druhy kamer, monitory záznamová zařízení


Aplikace technického vybavení 4b AplTVY4b

 1. Programování CNC, technický výkres, technologický postup, nástrojový list, NC program
 2. Programování s využitím funkcí, určení roviny, rozměry v přírůstcích
 3. Obsluha CNC frézky
 4. Obsluha SUF 16 CNC
 5. Modelování součástky v Inventoru
 6. Převod modelu do Surfcamu
 7. Převod do programu Mikronex
 8. Informační technologie v podniku - rozdělení technologií podle velikosti firmy: SAP, K2, Money S3
 9. Kontraktace - poptávky, nabídky, zakázky, adresář, poptávka, nabídka, zakázka
 10. Řízení zakázek- servis, revize, expedice, fakturace, adresář, zakázka, tvorba katalogu, nastavení systému,
 11. Fakturace- kompletní správa vydaných faktur, tvorba katalogu, nastavení systému
 12. Řízení skladu - příjem, výdej, blokace, inventura, sklady, tvorba katalogu, nastavení systému
 13. Seznámení s účetním programem
 14. Založení fiktivní firmy - práce s účetním programem


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export