OP VK Spolupráce se základními školami - Modul Elektrotechnika

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Zábavná elektronika

Obsah

Seznam součástek:

  • DPS = deska plošných spojů
  • X1 - napájecí konektor
  • R1, R2 - rezistor 10kΩ
  • C1 - elektrolytický kondenzátor 10µF
  • IC1 integrovaný obvod NE555
  • R3 - rezistor– 220Ω
  • D1 – svítivá dioda

Základní pojmy:

Eagle – je SW, který slouží ke kreslení elektrických schémat s následným návrhem DPS – desky plošných spojů

DPS Deska Plošných Spojů, která vznikla návrhem v programu EAGLE se musí vyrobit. Postup výroby je buď amatérský nebo profesionální. Vždy se ale jedná o proces jehož cílem je vytvořit měděné spoje, které bude realizovat elektrický spoj a to u jednoduchých konstrukcí na opačné straně než jsou rozmístěny součástky.

DPS blikacka.jpg

LED Light-emitting diode = svítivá dioda, která za předpokladu, že ji prochází správný proud, bude svítit. Těchto diod se vyrábí celá řada. Zatím jsou běžné ty, které potřebují proud 20mA. Napájecí napětí se pohybuje okolo 2 V. Pokud bychom použili napětí větší budeme potřebovat proud omezit další součástkou, která se jmenuje rezistor. Dioda má dvě elektrody – katodu a anodu. Kladné napájecí napětí musíme připojit na ANODU.

200px


IC1 integrovaný obvod NE555

IO-555.jpg

Časovač 555 v sobě integruje řadu klasických polovodičových součástek. Obsahuje dva operační zesilovače, které jsou zde zapojeny ve funkci komparátoru. Každý se stará o to, aby hlídal změny vstupních napětí a vzájemně je porovnával. Jeden zes vstupů operačního zesilovače je připojen na kondenzátor, na kterém se mění napětí v závislosti na procesu nabíjení a vybíjení. Druhy vstup je pak připojen na napětí, které odpovídá poměru hodnot vnitřních rezistorů v závislosti na velikosti napájecího napětí.

OPVK 4ZS ELT.png


Pojďte si postavit jednoduchý elektronický výrobek s integrovaným obvodem

Takhle bude výrobek vypadat:

OPVK ZS Elektronika Blikac 01.jpg

Budeme k tomu potřebovat:

Soubor:OPVK ZS Elektronika Blikac 02.jpg

Elektrické schéma:

NE555 2.png

Elektrické schéma nakreslené v Eagle:

OPVK ZS Elektronika Blikac 04.jpgJednotlivé symbolické značky prezentují následující součástky:

OPVK ZS Elektronika Blikac 05.jpgRozložení součástek na desce (deska plošných spojů):

OPVK ZS Elektronika Blikac 06.jpg


Jednotlivé montážní značky prezentují následující součástky:

OPVK ZS Elektronika Blikac 03.jpg


Výsledek:

OPVK ZS Elektronika Blikac 07.jpg


Zdroje informací:


Aktivita je podporována projektem:

Inovace výuky v Písku a okolí

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export