BricxCC

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
www:
 • Tutorial from Club Engineer.jpg
 1. Mindstorms NXT - Introduction to NXC Programming - 01 Installing the Brick Command Center
 2. 02 - The structure of a program

....

BrixCC – textový programovací nástroj pro vývoj robotických aplikací s LEGO roboty RXC a NXT.

Postup: 1. Stáhněte a nainstalujte program ze stránek http://bricxcc.sourceforge.net/

2. Nainstalujte nebo nakopírujte program do složky: C:\Program Files (x86)\

3. Program spusťte. V okně nastavte vyhledání a připojení NXT. Zvolte port, který chcete využít. Nabízí se USB nebo BlueTooth. Firmware nechte na Standard.

4. Následně v novém okně můžete psát program.

5. Každý program bude na začátku vypadat následovně.

Obsah

Ukázky programů pro zobrazování údajů:

Výpis textu na LCD

Zadání: Napište program tak, aby došlo k výpisu textu (i čísel) na LCD displeji robota NXT. Text musí být bez diakritiky.

Funkce: Po úvodní inicializaci a skoku do nekonečné smyčky, se vypíše text „Nahodna cisla“ a vygeneruje se náhodné číslo. Těchto 8 náhodných čísel se postupně zobrazí vedle sebe. Mezi jednotlivým generováním je zpoždění 300 ms.

Ukázka programu:

SW-BricxCC 04.jpg
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru
 
task main()                //hlavní funkce
{
 int RandomValue;             //náhodné číslo
 int X = 10;               //poloha
 
 while(true)               //nekonečná smyčka
 {
  TextOut (10, LCD_LINE3, "Nahodna cisla"); //výpis textu na display
 
  RandomValue = Random(10);       //vygenerování náhodného čísla od 0 do 9
 
  NumOut (X, LCD_LINE5, RandomValue);  //výpis hodnoty na display
 
  X += 10;               //inkrementace X o 10
  if(X > 80) X = 10;          //kontrola překročení hodnoty
 
  Wait(300);              //spoždění o 300 milisekund
 }
}                    //konec programu


Zobrazení grafiky

Zadání: Vyzkoušejte program, který řeší zobrazení grafických obrazců, pomocí kterých se zobrazuje stav baterie robota

Funkce: Načítaná hodnota, která je v mV, se vypíše a zároveň přes vzorec převede na procentuelní úroveň a ta se poté vykreslí. Navíc při poklesu napětí pod 6V se ohlásí stav nízké úrovně baterie.


Ukázka programu:

SW-BricxCC ukol 01.jpg
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru
 
task main()                //hlavní funkce
{
 int BatLvl;               //hodnota baterie
 int BatPos;               //pozice stavu baterie
 int PercentBat;             //procentuelní stav baterie
 
 while(true)               //nekonečná smyčka
 {
  BatLvl = BatteryLevel ();       //stav baterie v mV
  BatPos = ((BatLvl * 78) / 8500);   //vypočítání polohy na grafu stavu baterie
  PercentBat = (BatLvl / 85);
 
  RectOut (10, 25, 80, 22, true);    //vykreslení grafu
  RectOut (11, 26, BatPos, 20);     //vykreslení stavu baterie do grafu
 
  if(BatLvl < 6000) TextOut(10, LCD_LINE1, "Low Batery"); //oznámení nízkého stavu baterie
 
  NumOut(10, LCD_LINE2, BatLvl);    //vypsání hodnoty v mV
  TextOut (36, LCD_LINE2, "mV");
  NumOut(58, LCD_LINE2, PercentBat);  //vypsání hodnoty v %
  TextOut (75, LCD_LINE2, "%");
 
  Wait(10);               //spoždění 10ms (kvůli problikávajícímu jevu při mazání)
 }
}                     //konec programu


Ukázky programů pro práci se senzory:

Touch to LCD

Zadání: Naprogramujte robota tak, aby při stisknutí senzoru doteku zobrazoval na LCD displeji Stisknuto/Rozepnuto.

Funkce: Na LCD displeji je zobrazována hodnota 0=Rozepnuto. Při sepnutí tlačítka se zobrazí hodnota 1=Stisknuto.

Ukázka programu:

Dotek.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru
 
task main()                //hlavní funkce
{
 SetSensorTouch (IN_1);          //zapnutí tlačítkového sensoru na portu 1
 
 //SetSensorMode (IN_1, SENSOR_MODE_PULSE); //zapne mod pro čítač - reaguje jen na sestupnou hranu (vypínaní)
 //SetSensorMode (IN_1, SENSOR_MODE_EDGE); //zapne mod pro čítač - reaguje na vzestupnou i sestupnou hranu
 
 int Touch;                //proměnná pro uložení stavu tlačítka
 
 while(true)               //nekonečná smyčka
 { 
 Touch = Sensor (IN_1);         //zjištění stavu
 
 NumOut (10, LCD_LINE2, Touch);     //vypsání hodnoty na display
 
 if(Touch == true)            //pokud je stisknuto tlačítko 
 { 
  TextOut (10, LCD_LINE3, "Stisknuto"); //vypsání stavu
 } 
 else 
 { 
  TextOut (10, LCD_LINE3, "Rozepnuto");
 }
 }
}                     //konec programuSound to LCD

Zadání: Naprogramujte robota tak, aby zobrazoval na LCD displeji hlasitost okolního ruchu.

Funkce: Robot pomocí senzoru hluku snímá hlasitost okolí a tu poté zobrazuje na LCD displeji.

Ukázka programu:

Zvuk.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru
 
task main()                //hlavní funkce
{ 
 SetSensorSound (IN_2);          //zapnutí tlačítkového senzoru na portu 1
 
 int Sound;                //proměná pro uložení hodnoty světla 
 int SoundPos;              //poloha ekvalizéru
 
 while(true)               //nekonečná smyčka
 {  
  Sound = Sensor (IN_2);        //stav baterie 
 
  SoundPos = (((Sound * 76) / 100));  //vypočítání polohy ekvalizéru 
 
  RectOut (12,27, SoundPos, 1, true);  //vykreslení ekvalizéru 
  RectOut (10, 25, 80, 5);       //vykreslení grafu  
 
  NumOut(10, LCD_LINE2, Sound);     //vypsání hodnoty  
  Wait(1);               //spoždění 1ms 
 }
}                     //konec programuLight to LCD

Zadání: Naprogramujte robota tak, aby pomocí senzoru světla zobrazoval na LCD dipleji hodnotu intenzity světla.

Funkce: Na LCD displeji je zobrazována intenzita světla která se nachází pod senzorem světla.

Ukázka programu:

Svetlo.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru
 
task main()                //hlavní funkce
{
 SetSensorTouch (IN_1);          //zapnutí tlačítka
 SetSensorLight (IN_3);          //zapnutí světelného senzoru 
 
 SetSensorMode (IN_3, IN_MODE_RAW);    //přepnutí módu na rolišení 0 až 1023
 
 int Light;                //proměná pro uložení hodnoty světla
 bool Touch;               //proměná pro uložení stavu tlačítka 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka
 {
 Light = Sensor (IN_3);         //načtení intenzity světla
 Touch = Sensor (IN_1);         //zjistí stav tlačítka
 
 NumOut (10, LCD_LINE2, Light, true);  //výpis hodnoty 
 
 if(Touch == true)
 {
  SetSensorType (IN_3, IN_TYPE_LIGHT_INACTIVE); //vypnutí LED u světelného senzoru
 }
 else
 {
  SetSensorType (IN_3, IN_TYPE_LIGHT_ACTIVE); //zapnutí LED u světelného senzoru
 } 
 }
}                     //konec programuSonar

Zadání: Sonar

Funkce: Ultrazvukové čidlo, které funguje na bázi sonaru, vysílá řadu pulzů s frekvencí okolo 40kHz a čeká kdy se mu tyto impulsy vrátí (od odraženého předmětu). Na základě rychlosti zvuku poté vypočítá vzdálenost a vrátí její hodnotu v centimetrech. Sonar v tomto programu slouží k nastavení frekvence. Tlačítko zase k nastavení výšky tónu. Tlačítko je nastaveno na čítač a s neustálím mačkáním roste výška výsledného tónu. Hodnota sonaru zase mění tón okolo výsledné hodnoty tlačítka. Tóny jsou v reálném čase přehrávány reproduktorem.

Ukázka programu:

Sonar.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru
 
task main()                //hlavní funkce
{
 SetSensorTouch (IN_1);          //zapnutí tlačítka 
 SetSensorLowspeed (IN_4);        //zapnutí sonaru 
 
 SetSensorMode (IN_1, IN_MODE_PERIODCOUNTER); //přepnutí módu na čítač 
 
 int Tone;                //tón
 int Frequency;              //frekvence
 int Distance;              //vzdálenost 
 int Touch;                //stav tlačítka 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka
 {  
  //Distance = SensorUS (IN_4);     //načte vzdálenost ze sonaru v cm 
  Touch = Sensor (IN_1);         //zjistí stav tlačítka 
  Distance = 1; 
 
  if(Touch > 10) ClearSensor (IN_1);   //zajištění přetečení  
 
  Tone = Touch * 100;          //výpočet tónu  
  Frequency = Tone + Distance;      //výpočet frekvence   
 
  PlayTone(Frequency, 0);        //zahrání zvuku   
 
  TextOut(10, LCD_LINE2, "Ton:", true); //vypsání hodnot  
  TextOut(10, LCD_LINE4, "Frekvence:"); 
  NumOut (50, LCD_LINE2, Tone); 
  NumOut (50, LCD_LINE4, Frequency); 
 }
}                     //konec programuEnkodér

Zadání: Enkodér

Funkce: V tomto programu je použit enkodér z motoru B a oba jeho čítače. Jeden z nich můžeme resetovat. Zobrazují se potom obě hodnoty z obou enkodéru. Zároveň je toto důkaz, že enkodéry jsou relativní a nepočítají absolutní natočení kola.

Ukázka programu:

Enkoder.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru
 
task main()                //hlavní funkce
{
 SetSensorTouch (IN_1);          //zapnutí tlačítkového senzoru na portu 1 
 
 int NXTCounter;             //proměné pro uložení hodnot z čítačů
 int ServoCounter;
 bool Touch;               //uložení stavu tlačítka 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
 Touch = Sensor (IN_1);         //zjištění stavu tlačítka 
 NXTCounter = MotorRotationCount (OUT_B);//zjískání natočení z čítače v NXT 
 ServoCounter = MotorTachoCount (OUT_B); //zjískání natočení z čítače serva  
 
 if(Touch == true) ResetRotationCount (OUT_B); //vynulování čítače v NXT  
 
 TextOut (10, LCD_LINE3, "NXT citac:", true); //zobrazení textu 
 TextOut (10, LCD_LINE4, "Servo citac:"); 
 
 NumOut (82, LCD_LINE3, NXTCounter);   //zobrazení hodnot 
 NumOut (82, LCD_LINE4, ServoCounter); 
 
 Wait (1);                //spoždění 1ms 
 }
}                     //konec programuJoystick

Zadání: Joystick

Funkce: Demonstrační program pro vyrobený joystic. Program čte hodnotu joystiku pro všechny směry a zobrazuje kurzor na vypočítané pozici.

Ukázka programu:

Joystick.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
 
task main()                //hlavní funkce 
{
 int MiddleY = (Sensor (IN_1) / 3);   //určení Y středu 
 int MiddleX = (Sensor (IN_2) / 3);   //určení X středu 
 
 int PositionX = 0;            //X pozice kurzoru 
 int PositionY = 0;            //Y pozice kurzoru 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
 PositionY = (MiddleY - (Sensor (IN_1) / 3)) + 32; //vypočítání pozice 
 PositionX = (MiddleX - (Sensor (IN_2) / 3)) + 50;  
 
 ClearScreen ();             //smazání obrazovky 
 CircleOut (PositionX, PositionY, 2);  //vykreslení kurzoru 
 Wait(1);                //čekání 1ms pro odstranění blikání 
 }
}                     //konec programu


Ukázky programů pro rozpohybování robota:

Jízda=

Zadání: Jízda

Funkce: Program znázorňuje možnosti řízení, brzdění a synchronizaci motorů. Postupně program projíždí řízení bez regulace s brzdou, dále jízdu s regulací napětí na motoru bez brzdy a poslední krok je regulace otáček a také bez brzdy.

Ukázka programu:

Jizda.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
task main()                //hlavní funkce 
{ 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 {
//jizda bet regulace 
//s brzdou 
  TextOut(1, LCD_LINE3, "Bez regulace", true); 
  TextOut(1, LCD_LINE5, "Brzda"); 
  OnFwd (OUT_BC, 60); 
  Wait(1000); 
  Off (OUT_BC);             //elektronická brzda 
  Wait(1000); 
 
//jizda s regulaci napeti 
//bez brzdy  
  TextOut(1, LCD_LINE3, "Regulace napeti", true); 
  TextOut(1, LCD_LINE5, "Bez brzdy"); 
  OnFwdReg (OUT_BC, 60, OUT_REGMODE_SPEED); 
  Wait(1000); 
  Coast (OUT_BC);            //pozvolné zastavení 
  Wait(1000); 
 
//jizda s regulaci otacek 
//bez brzdy  
  TextOut(1, LCD_LINE3, "Regulace otacek", true);  
  TextOut(1, LCD_LINE5, "Bez brzdy"); 
  OnFwdReg (OUT_BC, 60, OUT_REGMODE_SYNC); 
  Wait(1000);  
  Coast (OUT_BC);            //pozvolné zastavení 
  Wait(1000); 
 } 
}                     //konec programuRotace

Zadání: Rotace

Funkce: U tohoto programu jsou ukázány způsoby zatáčení s využitím zpětné vazby i bez ní. První část ukazuje natáčení motoru podle informace z enkodéru. Pozor! Zadané natočení není rotace robota, ale kola! Nutno proto dopočítat podle následujícího vztahu (za předpokladu, že jedno kolo stojí):

Ukázka programu:

Rotace.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
task main()                //hlavní funkce 
{ 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 {
  RotateMotor (OUT_C, 50, 360);     //rotování s kontrolou podle enkodéru 
  Wait(1000);              //čekání 1s   
 
  OnFwd (OUT_C, 50);           //rotování jen na základě času 
  Wait(1000);              //-> rotování 1s 
  Off(OUT_C);              //zastavení motoru 
  Wait(1000);              //čekání 1s 
 }
}                     //konec programuRotSEnkod

Zadání: RotSEnkod

Funkce: Tento program spojuje senzor s efektorem. Senzor je enkodér, který čte hodnotu natočení jednoho motoru a následně ji přenáší na druhý motor. Tím dojde k jevu, že robot neustále drží stejný směr. Tak jak pohnu jedním kolem, tak robot pohne druhým.

Ukázka programu:

Rotsenkod.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
 
task main()                //hlavní funkce
{
 int Rotation;              //proměná pro uložení natočení 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
  Rotation = MotorTachoCount (OUT_B);  //zjištění natočení motoru B  
 
  NumOut (20, LCD_LINE4, Rotation, true);//vypsání  
 
  RotateMotor (OUT_C, 50, Rotation);   //rotace motoru C stejně jako byl natočen motor B 
 
  ResetTachoCount (OUT_B);        //vynulování natočení 
 } 
}                     //konec programu


Ukázky složitějších programů:

Balanc

Zadání: Balanc

Funkce: Tato skupina je nejtěžší a nejsložitější, a to buď délkou programu nebo postupem, který řeší daný problém. To je hned první případ Balancovníku, který je programově jednoduchý, ale kvůli matematické části se stává velmi složitým. Balancovník využívá plný PID regulátor, aby dosáhl rovnováhy. Snímá se intenzita světla, která s padajícím robotem buď stoupá nebo klesá, podle strany na kterou robot padá. Aby robot nespadl musí zabrat motorem na příslušnou stranu a tím dorovnat pád. To jak moc má motor zabrat právě řeší proporcionálně-integračně-derivační regulátor. Tento regulátor je zde implementován softwarovou formou a proto potřebuje 3 regulační konstanty. Tyto hodnoty jsou váhami pro jednotlivé členy PID regulátoru. Jak PID vlastně pracuje? Proporcionální člen zesiluje odchylku od požadované hodnoty (taková hodnota, při které je robot dokonale vyvážený). Integrační složka nesčítává chybu a tím zajišťuje zrychlování motoru. Derivační složka zase naopak snižuje zrychlení motoru, a to tak, že čím více se robot blíží do rovnovážného stavu, tím více motor zpomaluje. Tím jsou rušeny překmity.

Ukázka programu:

Balanc.PNG
//vložení hlavičkového souboru
#include "NXCDefs.h"             
                     //váhy jsou ve skutečnosti 100x menší (dále jsou děleny 100x) 
#define Kp 310              //váha proporcionální složky 
#define Ki 4               //váha integrační složky 
#define Kd 800              //váha derivační složky 
 
task main()                //hlavní funkce 
{ 
 SetSensorLight (IN_3);          //zapnutí světelného senzoru 
 SetSensorTouch (IN_1); 
 
 SetSensorMode (IN_3, IN_MODE_RAW);    //přepnutí módu na rozlišení 0 až 1023 
 
 int Light;                //proměná pro uložení hodnoty světla 
 int Touch;                //indikace stisku tlačítka 
 
 int Turn;                //natočení motoru  
 
 int Offset = 545;            //klidová poloha (střed) 
 int Error = 0;              //odchylka 
 int LastError = 0;            //minulá odchylka 
 int Integral = 0;            //integrace 
 int Derivate = 0;            //derivace  
 
 while(!Touch) 
 { 
 Light = Sensor (IN_3); 
 Touch = Sensor (IN_1); 
 Offset = Light;             //nastavení klidové hodnoty 
 NumOut(10, LCD_LINE2, Light, false);  //zobrazení na display 
 Off(OUT_BC); 
 } 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 {  
 Light = Sensor (IN_3);         //načtení intenzity světla  
 
 Error = Light - Offset;         //vypočítání odchylky 
 Integral = Integral + Error;      //integrování 
 Derivate = Error - LastError;      //derivování 
 Turn = Kp * Error + Ki * Integral + Kd * Derivate;  //výpočet natočení 
 Turn = Turn / 100;           //vydělení 100 pro navrácení vah 
 LastError = Error;  
 
 OnFwd (OUT_C, Turn);          //rotování motorem
 } 
}                     //konec programuDance

Zadání: Tanec

Funkce: Algoritmus načte několik po sobě jdoucích hlasitostí zvuku a snaží se na ně reagovat tancem. Náhodně určí směr natočení a vyvolá tyto uložené hlasitosti, které jsou přímo úměrné rychlosti pohybu rotace.

Ukázka programu:

Tanec.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
 
#define MAX 300 
 
task main()                //hlavní funkce 
{ 
 SetSensorTouch (IN_1); 
 SetSensorSound (IN_2);  
 
 SetSensorType (IN_2, SENSOR_TYPE_SOUND_DB);  
 
 char SoundVol[MAX]; 
 int RandomRotate;  
 
 PlayTone(1000, 100); 
 Wait(100); 
 for(int i = 0; i < MAX; i++) 
 { 
 SoundVol[i] = Sensor(IN_2); 
 Wait(50); 
 } 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
  for(int i = 0; i < MAX; i++)  
 {  
  RandomRotate = Random(4);  
  Coast(OUT_BC);  
  if(RandomRotate == 0)  
  {  
  OnFwd(OUT_B, 10 + SoundVol[i]);  
  }  
  else if(RandomRotate == 1) 
  {  
  OnFwd(OUT_C, 10 + SoundVol[i]); 
  }  
  else if(RandomRotate == 2)  
  {  
  OnRev(OUT_B, 10 + SoundVol[i]); 
  }  
  else  
  {   
  OnRev(OUT_C, 10 + SoundVol[i]);  
  } 
  Wait(10 * SoundVol[i]); 
  } 
 } 
}                     //konec programuColor

Zadání: Barvy

Funkce: Tento program patří mezi ty delší, protože umožňuje rozpoznat až 15 barev. Úkol není tak snadný jak na první pohled vypadá. Dostupný je pouze světelný senzor a ten „vidí“ jen stupně šedi, které se poté musí podle naměřené tabulky rozpoznat a převést na barvu.

Ukázka programu:

Barvy.PNG
#include "NXCDefs.h"               //hlavičkový soubor 
 
int Light;                    //intenzita světla 
int CalibRange;                  //kalibrační hodnota 
 
int Factor = 1;                  //faktor rozptylu 
 
const int white = 710;              //světelné konstatny pro jednotlivé barvy 
const int yellow = 698; 
const int orange = 694; 
const int red = 690; 
const int lgreen = 630; 
const int lgrey = 620; 
const int lblue = 578; 
const int grey = 546; 
const int blue = 532; 
const int green = 524; 
const int dgrey = 482; 
const int dgreen = 472; 
const int lblack = 415; 
const int dblue = 409; 
const int black = 380; 
 
task main()                    //hlavní funkce
{ 
 
 SetSensorTouch(IN_1);              //inicializace 
 SetSensorLight(IN_3); 
 
 SetSensorMode (IN_3, IN_MODE_RAW);        //nastavení módu na základní zobrazení 
 
 while (true)                   //nekonecna smycka 
 { 
 Off(OUT_BC);                  //vypnutí motorů 
 
 while(true)                   //cyklus kalibrace 
 { 
  while(Sensor(IN_1));  
  TextOut(4, LCD_LINE1, "Kalibrace");  
 
  SetSensorType (IN_3, IN_TYPE_LIGHT_INACTIVE);  
  Light = Sensor (IN_3);   
 
  TextOut(2, LCD_LINE5, "Svetlo:", true); 
  NumOut(50, LCD_LINE5, Light); 
 
  CalibRange = (Light - 70);  
  TextOut(2, LCD_LINE6, "Calib:" ); 
  NumOut(50, LCD_LINE6, CalibRange);  
  if(Sensor(IN_1)) break; 
 }  
 
  while (true)                 //cyklus měření  
  {  
  while(Sensor(IN_1));  
  TextOut(4, LCD_LINE1, "-Mereni--");  
 
  SetSensorType (IN_3, IN_TYPE_LIGHT_ACTIVE);  
  Light = Sensor(IN_3);  
  TextOut(2, LCD_LINE5, "Svetlo:" );  
  NumOut(50, LCD_LINE5, Light);  
 
 
   if (Light >= ((white + CalibRange) - Factor))            //bílá  
   {  
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Bila-----" );   
    Factor--;   
   }  
   else if (Light <= ((yellow + CalibRange) + Factor) && Light >= ((yellow + CalibRange) - Factor))  //žlutá   
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Zluta----" );  
    Factor--;   
   }   
   else if (Light <= ((orange + CalibRange) + Factor) && Light >= ((orange + CalibRange) - Factor))  //oranžová   
   {    
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Oranzova-" );  
    Factor--;  
   }   
   else if (Light <= ((red + CalibRange) + Factor) && Light >= ((red + CalibRange) - Factor))     //červená  
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Cervena--" );  
    Factor--;   
   }  
   else if (Light <= ((lgreen + CalibRange) + Factor) && Light >= ((lgreen + CalibRange) - Factor))  //světle zelená  
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-S Zelena-" );  
    Factor--;  
   }  
   else if (Light <= ((green + CalibRange) + Factor) && Light >= ((green + CalibRange) - Factor))   //zelená  
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Zelena---" );  
    Factor--;  
   }   
   else if (Light <= ((dgreen + CalibRange) + Factor) && Light >= ((dgreen + CalibRange) - Factor))  //tmavě zelená  
   {    
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-T Zelena-" );  
    Factor--;  
   }  
   else if (Light <= ((lblue + CalibRange) + Factor) && Light >= ((lblue + CalibRange) - Factor))   //světle modrá  
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-S Modra--" );   
    Factor--; 
   }   
   else if (Light <= ((blue + CalibRange) + Factor) && Light >= ((blue + CalibRange) - Factor))    //modrá  
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Modra----" );   
    Factor--;   
   }   
   else if (Light <= ((dblue + CalibRange) + Factor) && Light >= ((dblue + CalibRange) - Factor))   //tmavě modrá 
   {    
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-T Modra--" );   
    Factor--;  
   }   
   else if (Light <= ((grey + CalibRange) + Factor) && Light >= ((grey + CalibRange) - Factor))    //šedá  
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Seda-----" );   
    Factor--;  
   }   
   else if (Light <= ((black + CalibRange) + Factor))       //černá 
   {   
    TextOut(10, LCD_LINE2, "-Cerna----" );   
    Factor--; 
   }   
   else                                //CHYBA   
   {   
    Factor++;  
   }   
 
   if(Sensor(IN_1)) break;  
  } 
 } 
}Hand

Zadání: Ruka

Funkce: Program využívá vyrobený joystic, kterým se dá robot interaktivně řídit a určovat natočení ruky a výšku ramene. Tento joystic je absolutní, takže nastavenou polohu přenese na polohu ramene. K otevírání a zavírání samotné ruky jsou k dispozici dvě tlačítka.

Ukázka programu:

Ruka.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
#define F 3 
 
task main()                //hlavní funkce 
{ 
 SetSensorTouch (IN_3);          //zapnutí tlačítkového sensoru na portu 1 
 SetSensorTouch (IN_4);          //zapnutí tlačítkového sensoru na portu 1 
 
 int MiddleX = Sensor(IN_1);
 int MiddleY = Sensor(IN_2); 
 
 int Touch1;               //proměnná pro uložení stavu tlačítka 
 int Touch2;               //proměnná pro uložení stavu tlačítka 
 int Joystic1;              //joystic 
 int Joystic2;              //joystic 
 
 int Rotate; 
 int Altitude;  
 
 int ActualRotate; 
 int ActualAltitude; 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
 ActualAltitude = MotorRotationCount (OUT_B); 
 ActualRotate = MotorRotationCount (OUT_C);  
 
 Joystic1 = Sensor (IN_1);        //zjištění stavu 
 Joystic2 = Sensor (IN_2);        //zjištění stavu 
 Touch1 = Sensor (IN_3);         //zjištění stavu 
 Touch2 = Sensor (IN_4);         //zjištění stavu  
 
 Altitude = (Joystic1 - MiddleX) * 3; 
 Rotate = (Joystic2 - MiddleY) * 4; 
 
 if(Touch1) 
 {  
  OnFwd(OUT_A, 20); 
 }
 else if(Touch2) 
 {  
  OnRev(OUT_A, 20); 
 } 
 else 
 { 
  Off(OUT_A); 
 } 
 
 if(Altitude > (ActualAltitude + F))  
 {  
  OnFwd(OUT_B, 40); 
 } 
 else if(Altitude < (ActualAltitude - F)) 
 { 
  OnRev(OUT_B, 30); 
 } 
 else  
 { 
  Off(OUT_B); 
 }  
 
 if(Rotate > (ActualRotate + F)) 
 {  
  OnFwd(OUT_C, 50); 
 }  
 else if(Rotate < (ActualRotate - F)) 
 { 
  OnRev(OUT_C, 50); 
 }  
 else 
 { 
  Off(OUT_C); 
 } 
 } 
}                     //konec programu


Ukázky nejčastějších programů v soutěžích:

Line

Zadání: Čára

Funkce: Robot se snaží držet šedé barvi. Šedé proto, že senzor vidí jen stupně šedi a na středu hranice mezi černou čárou a bílým povrchem je právě ona šedá. V programu je implementován PD regulátor, který zajišťuje vcelku rychlé rozhodování. Proto je robot schopen jezdit podle čáry rychle, což je v soutěžích na čas znatelné.

Ukázka programu:

Cara.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
 
#define SPEED 100             //rychlost motorů 
 
//#define Kp  1             //proporcionální konstanta 
//#define Kd  50            //derivační konstanta 
 
#define Kp  12             //proporcionální konstanta 
#define Kd  1000            //derivační konstanta 
 
 
task main()                //hlavní funkce 
{
 SetSensorLight (IN_3);          //zapnutí světelného senzoru
 SetSensorTouch (IN_1);          //zapnutí tlačítko 
 
 SetSensorMode (IN_3, IN_MODE_RAW);    //přepnutí módu na rozlišení 0 až 1023 
 
 int Light;                //proměná pro uložení hodnoty světla 
 int Touch;                //proměná pro indikaci stavu tlačítka 
 
 int Turn;                //natočení 
 int PowerB;               //rychlost motoru B 
 int PowerC;               //rychlost motoru C 
 
 int Offset = 0;             //požadovaná hodnota 
 int Error = 0;              //chyba 
 int LastError = 0;            //minulá chyba 
 int Derivate = 0;            //derivace 
 
//--ZDE NUTNO NASTAVIT DO POŽADOVANÉ POLOHY--
//--Pro černou čáru je ro napůl na bílou a na půl na černou = šedá 
 while(!Touch)              //dokud není stisknuto tlačítko 
 { 
 Light = Sensor (IN_3);         //ulož hodnotu intenzity světla 
 Touch = Sensor (IN_1);         //tlačítko 
 Offset = Light;             //určení požadované polohy 
 NumOut(10, LCD_LINE3, Light, true); 
 Off(OUT_BC);              //vypnutí motorů 
 } 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
 Light = Sensor (IN_3);         //načtení intenzity světla 
 
 Error = Light - Offset;         //zjištění chyby 
 Derivate = Error - LastError;      //spočítání derivace 
 Turn = Kp * Error + Kd * Derivate;   //výpočet natočení  
 
 PowerC = SPEED;             //určení rychlosti 
 PowerB = SPEED; 
 
 Turn = Turn / 10;  
 
 if(Turn > 0)              //zatáčení 
 { 
  PowerC -= Turn; 
 } 
 else 
 {  
  PowerB += Turn; 
 }  
 
 LastError = Error;           //chyba přesunuta do minulé  
 
 //PowerC -= 20; 
 
 OnFwd (OUT_B, PowerB);         //zapnutí motorů 
 OnFwd (OUT_C, PowerC); 
 } 
}                     //konec programuMaze

Zadání: Bludiště

Funkce: Existují 2 typy bludiště. Za 1. kdy je bludiště označeno pouze černou čárou na zemi a za 2. kdy je vyznačeno zdmi. My se budeme zabývat druhou možností. Tento algoritmus řeší pouze maticové bludiště (takové bludiště, kde jsou stěny nebo mezery pravoúhlé a vždy stejně velké).

Ukázka programu:

Bludiste.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
 
task main()                //hlavní funkce
{
 SetSensorLowspeed (IN_4);  
 
 int Distance;  
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
  Distance = SensorUS (IN_4); 
  while(Distance > 8)  
  {  
  Distance = SensorUS (IN_4);  
  OnFwdReg(OUT_BC, 50, OUT_REGMODE_SYNC); 
  }  
  Off(OUT_ABC); 
  while(true) 
  {  
  RotateMotor(OUT_A, 25, 90);  
  Off(OUT_A);  
  Distance = SensorUS(IN_4);  
  if(Distance > 30)
  {  
   RotateMotor(OUT_A, 25, -90);  
   Off(OUT_A);  
   RotateMotor(OUT_B, 40, -100);   
   RotateMotor(OUT_C, 40, 300);   
   Off(OUT_BC);   
   break;  
  }   
  else  
  {   
   RotateMotor(OUT_A, 25, -180);  
   Off(OUT_A);  
   Distance = SensorUS(IN_4);  
   if(Distance > 35) 
   {   
   RotateMotor(OUT_A, 25, 90);   
   Off(OUT_A);   
   RotateMotor(OUT_C, 40, -100);   
   RotateMotor(OUT_B, 40, 300);  
   Off(OUT_BC);   
   break;  
   }  
   else  
   {   
   while(true)   
   {    
    Off(OUT_ABC);   
    TextOut(10, LCD_LINE4, "CIL", true);  
    Wait(1);  
   }   
   }  
  }  
  }  
 } 
}                     //konec programuFotbal

Zadání: Fotbal

Funkce: Asi nejznámějším sportem na světě je fotbal, tak proč by ho nemohli hrát roboti? Robot hledá míček a jakmile jej nalezne jede za ním dokud není míček na odpal. Jest-li že je, odpálí a jede za ním znovu. Pokud ho ztratí, hledá znovu.

Ukázka programu:

Fotbal.PNG
#include "NXCDefs.h"           //vložení hlavičkového souboru 
 
task main()                //hlavní funkce 
{
 SetSensorLowspeed (IN_4); 
 SetSensorLight (IN_3);  
 
 int Distance; 
 int Light;  
 
 int Lost = 0; 
 
 Off(OUT_ABC); 
 
 while(true)               //nekonečná smyčka 
 { 
  Light = Sensor (IN_3);  
  if(Light < 40) 
  {  
  OnRevReg(OUT_BC, 50, OUT_REGMODE_SYNC);  
  Wait(200);  
  RotateMotor(OUT_B, 100, -400); 
  RotateMotor(OUT_C, 100, 400);  
  }  
  else  
  {  
  Distance = SensorUS (IN_4);  
  if(Distance < 10)  
  {   
   Off (OUT_ABC);  
   RotateMotor (OUT_A, 100, -70);  
   Coast (OUT_A);  
   OnFwd (OUT_BC, 50);  
   RotateMotor (OUT_A, 100, 70);  
   Coast (OUT_A); 
   Lost = 0;  
  }  
  else if(Distance >= 10 && Distance < 50) 
  {  
   OnFwdReg(OUT_BC, 70, OUT_REGMODE_SYNC);  
  }  
  else  
  {   
   Lost++;   
   if(Lost < 50)  
  {   
   OnFwdReg(OUT_BC, 100, OUT_REGMODE_SYNC);  
  }   
  else  
  {   
   OnFwd (OUT_B, 50); 
   Coast (OUT_C);  
  }  
  }  
 }  
 } 
}                           //konec programu


Úlohy od realizátorů ve šk. roce 2011-12 B3-1sk-2T

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export