CodeVisionAVR

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

HW

AVR-PRG-01.jpg Vývojová deska ATMEL včetně AVR ATmega16 v2

AVR-TestBoard.JPG AVR Testboard ze SOČ 2010 a 2011

www

http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr.htm

Manuál

Getting Started with the CodeVisionAVR C Compiler

download

Úlohy pro začátky

Blikání LED

Brána PB0 jako výstupní

/*****************************************************
Chip   : ATmega8
Project : Blikání s LED
Author  : Zeman              
*****************************************************/
 
#include <mega8.h> 
 
// Knihovnu delay musíme sami nadefinovat tímto příkazem
#include <delay.h>
 
// Začátek hlavního programu
void main(void)
{
 
// Nadefinování portu PB0 jako výstupní
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
 
// Nekonečná smyčka while stále opakuje níže napsaný program 
while (1)
   {
 
// Na port PB0 se vyšle log. 1 (lze také zapsat v HEX --> 0x01)
PORTB = 0b00000001;
// Vyčká půl sekundy
delay_ms(500);
// Na port PB0 se vyšle log. 0 (lze také zapsat v HEX --> 0x00)
PORTB = 0b00000000;
// Vyčká půl sekundy
delay_ms(500);
 
   };
}


Ovládání sedmisegmentovky

/*****************************************************
Chip   : ATmega32
Project : Ovládání segmisegmentovky
Author  : JA podle CSI              
*****************************************************/
 
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
 
// Začátek hlavního programu
void main(void)
{
 
// Nadefinování portu PB0 jako výstupní
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
 
// Nekonečná smyčka while stále opakuje níže napsaný program 
while (1)
   {
 
// Na port PB0 se vyšle log. 1 (lze také zapsat v HEX --> 0x01)
PORTB = 0b00000001;
// Vyčká půl sekundy
delay_ms(500);
// Na port PB0 se vyšle log. 0 (lze také zapsat v HEX --> 0x00)
PORTB = 0b00000000;
// Vyčká půl sekundy
delay_ms(500);
 
   };
}


Ovládání LCD

nastavení podpory LCD
 
/*****************************************************
Project : Vypisování textu na LCD 
Author  : Matěj              
*****************************************************/
 
#include <mega8.h>
// knihovnu delay musíme nadefinovat sami, tak, že napíšeme tento kód 
#include <delay.h>
 
// Tímto příkazem se automaticky nadefinuje LCD pro použití v programu
#asm
  .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
 
// Začátek hlavního programu
void main(void)
{
 
// Inicializace LCD displaye
lcd_init(16);
 
   {      
// Tímto příkazem nastavíme počáteční polohu textu na displayi (x= 0-16, y= 0-1)
lcd_gotoxy (0,0);
// Tímto příkazem vyšleme na LCD text
lcd_putsf ("Ahoj"); 
// delay nám určuje, po jaké době bude smazán text na displayi
delay_ms(1000);
// tímto příkazem smažeme všechen text z LCD
lcd_clear();
 
   };
}


Ovládání motoru

 
 
 #include <mega16.h>
 #include <stdio.h> 
 #include <stdlib.h>
 #define F_CPU 18423000
 #include <delay.h>
 
 #define ADC_VREF_TYPE 0x60
 int hrana;
 bit por0;
 
 //Deklarace globálních proměnných
 unsigned int read_adc(unsigned char kanal) {
 ADMUX=kanal; 
  ADCSRA|=0x40; 
  while ((ADCSRA & 0x10)==0); 
  ADCSRA|= 0x10; 
 return ADCW;
 } 
 
 
 void main(void)
 {
 
 // Port A initialization
 PORTA=0x00;
 DDRA=0x00;
 
 // Port C initialization
 PORTC=0x00;
 DDRC=0b00000011;
 
 delay_ms(200);
 PORTC=0b00000001;
 delay_ms(200);
 PORTC=0b00000010;
 delay_ms(2000);
 
 hrana=(read_adc(0)+read_adc(1))/2;
 PORTC=0b00000000;
    while(1){
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)<hrana)*(read_adc(2)<hrana)*(read_adc(3)<hrana)){
    PORTD=0b00100111;
    };
    if ((read_adc(0)>hrana)*(read_adc(1)<hrana)*(read_adc(2)<hrana)*(read_adc(3)<hrana)){
    PORTD=0b01101011;
    };
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)<hrana)*(read_adc(2)<hrana)*(read_adc(3)>hrana)){
    PORTD=0b01101011;
    }; 
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)>hrana)*(read_adc(2)<hrana)*(read_adc(3)<hrana)){
    PORTD=0b01011011;
    }
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)<hrana)*(read_adc(2)>hrana)*(read_adc(3)<hrana)){ PORTD=0b00100111;};
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)<hrana)*(read_adc(2)>hrana)*(read_adc(3)<hrana)){
    PORTD=0b00100111;
    };
    if ((read_adc(0)>hrana)*(read_adc(1)>hrana)*(read_adc(2)>hrana)*(read_adc(3)> hrana)){
     if (por0){
      PORTD=0b01011011;
      delay_ms(100);
      PORTD=0b01101011;
      delay_ms(2000);
      por0=0;}else{    
      PORTD=0b00100111;
      delay_ms(200);
       por0=1;
       };
      };
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)>hrana)*(read_adc(2)>hrana)*(read_adc(3)<hrana)){
    PORTD=0b01100011;
    };
    if ((read_adc(0)>hrana)*(read_adc(1)>hrana)*(read_adc(2)<hrana)*(read_adc(3)<hrana)){
    PORTD=0b01010001;
    };
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)<hrana)*(read_adc(2)>hrana)*(read_adc(3)>hrana)){
    PORTD=0b00100110;
    };
    if ((read_adc(0)<hrana)*(read_adc(1)>hrana)*(read_adc(2)>hrana)*(read_adc(3)>hrana)){
    PORTD=0b00100110;
    };
    if ((read_adc(0)>hrana)*(read_adc(1)>hrana)*(read_adc(2)>hrana)*(read_adc(3)<hrana)){
    PORTD=0b00100101;
    };    
 }
 }
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export