Výstupní moduly

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Výstupní moduly:
Modul01.png OUT01 - modul LED

Modul zajišťuje statické zobrazení dat na příslušné datové sběrnici či výstupní bráně. Modul využívá budič sběrnice IO 74245, který zde slouží k výkonovému oddělení datových vodičů od osmice LED.

Modul02.jpg OUT02 - dvoumístný display

Zobrazovací jednotka slouží k zobrazení hexadecimálního čísla na zobrazovací jednotce, odpovídající binární hodnotě přivedenou na vstupy.

Modul03.jpg OUT03 - disp MPX

Tento Modul obsahuje převodník ( 7446) hexadecimálního kódu na sedmisegmentovou zobrazovací jednotku a to tak, že všechny výstupy z převodníku jsou připojeny paralelně na katody všech čtyřech zobrazovacích jednotek a ovládání jednotlivých segmentů je realizováno pomocí dynamické obsluhy, která spočívá v časově multiplexovaném připojení napájecího napětí na jednotlivé sedmisegmentovky. Dolní polovina osmibitové datové sběrnice obsahuje kódované číslo (v hexa) a bity horní poloviny řídí jednotlivé pozice displeje(aktivní v log. "0.)

Modul04.jpg OUT04 - displ seriovy

Základem modulu je integrovaný obvod M5451, který umožňuje pomocí sériového příjmu řídit až 35 LED . Sérioparalelní převodník je realizován posuvným registrem s délkou 36 bitů, který je ovládán vnějšími signály DATA a CLOCK a vnitřním signálem RESET pro nulování všech bitů. RESET je také generován vždy po přivedení napájecího napětí. Logické hodnoty ze vstupu DATA se zapíší a údaje v registru se posouvají s každou náběžnou hranou signálu CLK. Objeví-li se na posledním bitu posuvného registru log.1, vygeneruje se signál LOAD, který zkopíruje 35 předcházejících bitů do vyrovnávacího registru a signál RESET. Pro změnu údaje zobrazeného na displeji je nutno zapsat do vstupu DATA posuvného registru 36 binárních hodnot. Úvodní z dávky zapisovaných bitů musí mít hodnotu log.1, která způsobí přepis vyrovnávací paměti a vynulování posuvného registru. Následujících 35 bitů ovládá svit jedné z LED (log.1-LED svítí).

Modul05.jpg OUT05 - LCD HD44780
Modul05lcd.jpg

LCD displeje mají relativně snadné ovládání, možnost definice až osmi uživatelských znaků, 2 * 20 znaků. Možnost výběru z mnoha předdefinovaých znaků. Možnost použití rastru 5x7 nebo 5x10 S displejem lze komunikavat buď osmi nebo v našem případě čtyřbitově.

Modul06.jpg OUT06 - modul krokového motoru

Tento modul obsahuje krokový motůrek se čtyřmi skupinami vinutí, která se ovládají přes tranzistory logickými úrovněmi vysílanými na příslušné vstupy. Pro otáčení do požadovaného směru je třeba dodržet sekvenci signálů dle tabulky, která ukazuje 4-taktní řízení. Frekvence obměny ovlivňuje rychlost otáčení.

Modul07.jpg OUT07 - modul ss motoru

Tento modul umožňuje řídit ss motor tak, aby se při shodné logické úrovni netočil. Při rozdílné točil buď jedním směrem nebo opačným. Např. P0 = log. „0“ T1 nesepnut, T3 sepnut. P1 = log. „1“ T6 sepnut T5 sepnut. Proud prochází přes T3 motůrkem a T5. Motor se otáčí jedním směrem. Pokud logické úrovně na vstupech prohodíme, bude se otáčet opačně.

Modul09.jpg OUT09 - modul LED kostky
Modul10.jpg OUT10 - modul mel_zvonku s D-A
Modul11.jpg OUT11 - modul reproduktoru
Modul11 2.jpg OUT11 - modul reproduktoru

Tento modul obsahuje telefonní sluchátko s impedancí 2x27Ω zapojeného přes kondenzátor na vstup SL a RC člen tj. potenciometr 25kΩ v sérii s kondenzátorem 0.1 uF.

Modul12.jpg OUT12 - modul krokového motoru ULN2803
Modul13.gif OUT13 - modul krokového motoru FDD
150px OUT14 - display CQ432
Modul15.jpg OUT15 - 4místný display
Modul15 2.jpg OUT15 - 4místný display v2
Modul17.jpg OUT17 - bargraf s posuvným registrem
Modul18.jpg OUT18 - jednomístný display
Modul19.jpg OUT19 - dvoumístný display s posuvným reg

Icon-pdf.gif http://winide51.wz.cz/downloads/popismodulu.pdf

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export