HW2r

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
(Přesměrováno z HW)
Přejít na: navigace, hledání
Hardware HW2r
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení číslicové a mikroprocesorové techniky.
Cílové vědomosti: Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení.
Organizace výuky: 2. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok)
Učební texty:

FTP.jpg Icon-pdf.gif Učební text - mini

Písemné práce: Edubase

nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz

usr: SPS-PI\jmeno psw: heslo do šk. sítě

např.:SPS-PI\pnovak (alt. jmeno@sps-pi.cz např.:pnovak@sps-pi.cz)

a až po přihlášení spusťte test přímo přes následující odkaz:

 1. Test - Karnaughova mapa
 2. Test - Logické obvody (vše)
 3. Test - Kombinační logické obvody
 4. Test - Sekvenční logické obvody
 5. Test - MIT - úvod

Pozn.: EduBase - jak na to

Písemné práce: Moodle

Nejdříve se přihlaste do výukového kurzu HW2r, usr/psw vše stejné jako ve škole. Klíč do kurzu sdělen na zač. šk. roku

 1. KLO
 2. SLO (20 otázek)Test
 3. Základní pojmy MIT + referáty (10+10 otázek)Test
 4. Základní pojmy MIT (všechny otázky)
 5. Referáty (všechny otázky)
Povinné práce:
 1. Návrh KLO
 2. Návrh SLO
HW: Dominoputer
SW: LOGO - Deeds

Circuit Scramble KVD Karnaugova mapa - návrh


knihy:
 1. Kolejnička - Boltík- „Technika počítačů I“ SNTL 1988
 2. Arendáš Viliam ing. „Číslicová technika“ - Základy kombinačních obvodů
 3. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982
www:
 1. Číslicová_technika na cs.wikipedia.org
 2. Od logických obvodů k mikroprocesorům
 3. Marcela Antošová, Vratislav Davídek Číslicová technika – učebnice
 4. Jak pracuje počítač?
 5. V počítači jsou jen jedničky a nuly
 6. Pohled do nitra mikroprocesoru
 7. Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků
Klasifikace

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • malé zkoušení: (v lavici) váha 1
 • velké zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 1
 • malá písemná práce: (nečekaná) - váha 1
 • velká písemná práce: (plánovaná s možností si test vyzkoušet elektronicky) váha 10
  • test elektronicky v edu.sps-pi.cz nebo moo.sps-pi.cz: ​
   • 1 od 90%​
   • 2 od 80%​
   • 3 od 70%​
   • 4 od 60%​​
 • sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • domácí úkol: váha 1
 • povinná (seminární) práce: váha 4

Podmínka úspěšné klasifikace:

 • absolvovat písemné práce min. na 60%
 • úspěšně odevzdané všechny povinné práce
 • 70% docházka
 • prezentace referátu z mikroprocesorové techniky zde
Opravné zkoušky

doporučeno:

 • ke zkoušce si zopakovat učivo příslušného pololetí
 • přinést sešit
 • přinést v tištěné podobě seminární práce Návrh KLO, Návrh SLO
 • vyzkoušet si testy v Edubase'
 • zpracované podklady pro prezentaci referátu z mikroprocesorové techniky zde
 • přinést vypracované domácí úkoly z období samostudia
Domácí úkoly z období samostudia
 1. Navrhněte SLO podle grafu přechodu z přílohy. Použijte D-KO. Návrh proveďte do sešitu. Výsledek vyfoťte a zde odevzdejte. POZOR: odevzdávejte jen kompletní řešení t.j i s alg. výrazy pro pozdější schéma zapojení v DEEDS, ne jen část!!!!
 2. Navržený SLO otestujte v DEEDS. Test natočte a odevzdejte zde formou přílohy. Nebo ještě lépe uložit do cloudu, abych nemusel video stahovat ale pustil rovnou.
 3. Zúčastněte se videokonzultace (test SLO v Deeds). Ti co se nezúčastnili nechť vytvoří přesvědčivé video testující úkol z minulého týdne. Tj. komplet test SLO dle grafu přechod v Deeds. Plánování referátů ze základů MIT (mikroprocesorové techniky)
 4. Do sešitu zakreslete Modifikace RS KO (v příloze). Zájemci si mohou vyzkoušet návrh SLO (v příloze). Zpracujete referát (do středy - pokud se nikdo nenabídne, někoho vylosuji), který zde odevzdejte formou přílohy (odkazu apod.)
 5. Do sešitu zapište poznámky z téma v příloze. V Deeds dle vzoru nakreslete a otestujte asynchronní 4bitový čítač M16 (modulo 16 znamená, že se stav výstupů z klopných obvodů opakuje po 16ti vstupních cyklech = na začátku na výstupech 0000b, na konci 1111b = celkem 16 kombinací). PrtScr testu odevzdejte zde jako odpověď. (Nejlépe v textu, t.j ne jako přílohu, kterou si musím stáhnout)
 6. Upravte schéma z přílohy tak, aby bylo možné nezávislé zresetování obvodu buď pomocí tlačítka nebo pomocí NANDu. (v příloze sch. z webináře) a zjistěte o jaké modulo takto upraveného čítače se jedná. Mx (M16 byl bez NANDu. Citac NH 1.png
 7. Vyzkoušet asynchronní čítač M16 vzad (i s 7segmentovkou)
 8. Navrhněte asynchronní čítač modulo 10 (t.j. na displeji budou cyklicky zobrazovány znaky 0 až 9. Odevzdejte PrtScr všech řešení
 9. Na základě zapojení z přílohy (čítač M3 Citac M3.png) navrhněte a vyzkoušejte část digitálních hodin - minutovou část. Jednotky minut bude tvořit čítač M10 a desítky minut čítač M6. Na dvoumístném displeji se bude měnit informace od 00 do 59. (v příloze předpřipravené schéma M60). Citac M60-DU.png Odevzdejte PrtScr řešení.
 10. Navrhněte synchronní čítač M6 vpřed s D-KO. Syn-citac M6-DU.png V odpovědi na úkol odevzdejte PrtScr návrhu v sešitu + obrázek zapojení z Deeds.
 11. Vyzkoušejte si přihlášení do Edubase aMoodle (zde bude ve vhodnou dobu spuštěn test). Zorientujte se v nabídce obou webů. V odpovědi na úkol napište datum úspěšného přihlášení např.: edu.sps-pi.cz 21.5.2020 moo.sps-pi.cz 22.5.2020


Pozn.: Jak odevzdávat domácí úkoly

Opakování 1. ročník

 1. Test - Převody
 2. Test - Aritmetické operace

Tématické celky:

Memory 2716.jpg

Logické obvody: 16 hod.

 1. Základní pojmy, rozdělení LO
 2. Přehled logických funkcí NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR
 3. Tvorba algebraického výrazu - úplná součtová normální forma DF
 4. Návrh dvoustupňové logické sítě AND-OR NAND-NAND
 5. Zákony Booleovy algebry
 6. Minimalizace logické funkce metodou algebraickou
 7. Karnaughova mapa
 8. Syntéza KLO
 9. Analýza KLO

TEST: http://edu.sps-pi.cz/?direct_access=307 (usr: sps-pi\jméno)

Kombinační logické obvody: 12 hod.

 1. Převodník kódů
 2. Řízený invertor
 3. Porovnávací obvod
 4. Koincidenční obvod
 5. Multiplexor
 6. Demultiplexor
 7. Dekodér adresy
 8. Kodér
 9. Generátor parity
 10. Aritmetické obvody

TEST: http://edu.sps-pi.cz/?direct_access=253 (usr: sps-pi\jméno)

Sekvenční logické obvody: 14 hod.

 1. Rozdělení SLO
 2. Klopný obvod RS
 3. Návrh klopného obvodu RS
 4. Klopný obvod T
 5. Klopný obvod JK
 6. Klopný obvod D
 7. Syntéza SLO
 8. Čítač
 9. Návrh čítače
 10. Paralelní registr
 11. Sériový registr

TEST: http://edu.sps-pi.cz/?direct_access=350 (usr: sps-pi\jméno)

Polovodičové paměti: 8 hod.

 • ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash, RWM, NVRAM
 • RAM - dynamické, statické synchronní, asynchronní


Základní pojmy mikroprocesorové techniky 22 hod.

TEST: http://edu.sps-pi.cz/?direct_access=349 (usr: sps-pi\jméno)

Counter 2x7segmnet.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export