HW2r

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
(Přesměrováno z HW)
Přejít na: navigace, hledání
Hardware HW2r
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení číslicové a mikroprocesorové techniky.
Cílové vědomosti: Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení.
Organizace výuky: 2. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok)
Učební texty:

FTP.jpg Icon-pdf.gif Učební text - mini

Písemné práce: Edubase
nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz 
(usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. sítě)
 1. Test - Logické obvody
 2. Test - Kombinační logické obvody
 3. Test - Sekvenční logické obvody
 4. Test - MIT - úvod
Povinné práce:
 1. Návrh KLO
 2. Návrh SLO
HW: Dominoputer, RD2 kit
SW: LOGO - Deeds

Circuit Scramble KVD Karnaugova mapa - návrh

knihy:
 1. Kolejnička - Boltík- „Technika počítačů I“ SNTL 1988
 2. Arendáš Viliam ing. „Číslicová technika“ - Základy kombinačních obvodů
 3. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982
www:
 1. Číslicová_technika na cs.wikipedia.org
 2. Marcela Antošová, Vratislav Davídek Číslicová technika – učebnice
 3. Logické prvky a systémy
 4. Jak pracuje počítač?
 5. V počítači jsou jen jedničky a nuly
 6. Od logických obvodů k mikroprocesorům
 7. Pohled do nitra mikroprocesoru
 8. Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků
Klasifikace

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • Malé zkoušení: (v lavici) váha 1
 • Velké zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 1
 • Malá písemná práce: (nečekaná) - váha 2
 • Velká písemná práce: (plánovaná s možností si test vykoušet elektronicky) váha 10
 • Cvičení: (hodnocení za praktické výsledky) váha 1
 • Sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • Domácí úkol: váha 1
 • Povinná práce: váha 4

Podmínka úspěšné klasifikace:

 • absolvovat všechny písemné práce min. na 60%
 • úspěšně odevzdané všechny povinné práce
 • 70% docházka
 • prezentace referátu z mikroprocesorové techniky zde

Opakování 1. ročník

 1. Test - Převody
 2. Test - Aritmetické operace

Tématické celky:

Memory 2716.jpg

Logické obvody:

 1. Základní pojmy, rozdělení LO
 2. Přehled logických funkcí NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR
 3. Tvorba algebraického výrazu - úplná součtová normální forma DF
 4. Návrh dvoustupňové logické sítě AND-OR NAND-NAND
 5. Zákony Booleovy algebry
 6. Minimalizace logické funkce metodou algebraickou
 7. Karnaughova mapa
 8. Syntéza KLO
 9. Analýza KLO

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=307 (usr: sps-pi\jméno)

Kombinační logické obvody:

 1. Převodník kódů
 2. Řízený invertor
 3. Porovnávací obvod
 4. Koincidenční obvod
 5. Multiplexor
 6. Demultiplexor
 7. Dekodér adresy
 8. Kodér
 9. Generátor parity
 10. Aritmetické obvody

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=253 (usr: sps-pi\jméno)

Sekvenční logické obvody:

 1. Rozdělení SLO
 2. Klopný obvod RS
 3. Návrh klopného obvodu RS
 4. Klopný obvod T
 5. Klopný obvod JK
 6. Klopný obvod D
 7. Syntéza SLO
 8. Čítač
 9. Návrh čítače
 10. Paralelní registr
 11. Sériový registr

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=350 (usr: sps-pi\jméno)

Základní pojmy mikroprocesorové techniky

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=349 (usr: sps-pi\jméno)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export