HW2r

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
(Přesměrováno z HW)
Přejít na: navigace, hledání
Hardware HW2r
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení číslicové a mikroprocesorové techniky.
Cílové vědomosti: Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení.
Organizace výuky: 2. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok)
Učební texty:
Výukové materiály v EduBasi: Edubase


Testy: Edubase

testy lze spouštět přímo na školních PC: P:\EduBase\EduBase 2.lnk SPŠ - Informační technologie - Odborné předměty - Technické aplikace - 2.ročník - čtvrtletní testy nebo přímo Testy

Písemné práce:

 1. PP - Logické obvody
 2. PP - Kombinační logické obvody
 3. PP - Sekvenční logické obvody
 4. PP - MIT - úvod
www:
 1. Číslicová_technika na cs.wikipedia.org
 2. Marcela Antošová, Vratislav Davídek Číslicová technika – učebnice
 3. Logické prvky a systémy
 4. N:/janousek/mikroLAB/
 5. Jak pracuje počítač?
 6. V počítači jsou jen jedničky a nuly
 7. Od logických obvodů k mikroprocesorům
 8. Pohled do nitra mikroprocesoru
 9. Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků
 10. Kolejnička - Boltík- „Technika počítačů I“ SNTL 1988
 11. Arendáš Viliam ing. „Číslicová technika“ - Základy kombinačních obvodů
 12. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982

Circuit Scramble

KVD Karnaugova mapa - návrh

HW: Dominoputer, RD2 kit
SW: LOGO - Deeds
Povinné práce:
 1. Návrh KLO FTP.jpg odevzdat
 2. Návrh SLO FTP.jpg odevzdat
Klasifikace

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • Malé zkoušení: (v lavici) váha 1
 • Velké zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 1
 • Malá písemná práce: (nečekaná) - váha 2
 • Velká písemná práce: (plánovaná s možností si test vykoušet elektronicky) váha 10
 • Cvičení: (hodnocení za praktické výsledky) váha 1
 • Sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • Domácí úkol: váha 1
 • Povinná práce: váha 4

Podmínka úspěšné klasifikace: Nemít z jakékoli velké písemné práce 5, odevzdané všechny povinné práce, 70% docházka na cvičení.

Referáty z mikroprocesorové techniky: zde

Tématické celky:

Memory 2716.jpg

Logické obvody:

 1. Základní pojmy, rozdělení LO
 2. Přehled logických funkcí NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR
 3. Tvorba algebraického výrazu - úplná součtová normální forma DF
 4. Návrh dvoustupňové logické sítě AND-OR NAND-NAND
 5. Zákony Booleovy algebry
 6. Minimalizace logické funkce metodou algebraickou
 7. Karnaughova mapa
 8. Syntéza KLO
 9. Analýza KLO

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=307 (usr: sps-pi\jméno)

Kombinační logické obvody:

 1. Převodník kódů
 2. Řízený invertor
 3. Porovnávací obvod
 4. Koincidenční obvod
 5. Multiplexor
 6. Demultiplexor
 7. Dekodér adresy
 8. Kodér
 9. Generátor parity
 10. Aritmetické obvody

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=253 (usr: sps-pi\jméno)

Sekvenční logické obvody:

 1. Rozdělení SLO
 2. Klopný obvod RS
 3. Návrh klopného obvodu RS
 4. Klopný obvod T
 5. Klopný obvod JK
 6. Klopný obvod D
 7. Syntéza SLO
 8. Čítač
 9. Návrh čítače
 10. Paralelní registr
 11. Sériový registr

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=350 (usr: sps-pi\jméno)

Základní pojmy mikroprocesorové techniky

TEST: http://195.113.101.226/?direct_access=349 (usr: sps-pi\jméno)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Utility
Nástroje
Tisk/export