Syntéza sekvenčního logického obvodu

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání


Postup vypracování:
 1. Navrhněte SLO podle zadání. (např. formou grafu přechodu
 2. Zakreslete schéma v programu Deeds, doporučeno využít předpřipravené schéma
 3. Odsimulujte schéma SLO v programu podle grafu přechodu. Postup níže.
 4. Zpracujte dokumentaci. download předlohy
 5. Dokumentace bude obsahovat:
  • Chování Moerova automatu: (blokové schéma, alg,. výrazy , slovní definice)
  • Základní údaje použitých klopných obvodů: např.: JK-KO 7472 nebo D-KO 7474 (schématická značka, definice, PT, GP, TP, MP)
  • Tabulka přechodů a výstupů.
  • Graf přechodu nakresleno v programu Automata editor
  • Karnaughovy mapy Icon-xls.gif download KM
  • Algebraické výrazy upravené na NAND
  • Schéma
 6. Odevzdejte elektronicky, do příslušného adresáře FTP.jpg N:/Janousek/Temp
  • dokumentaci s názvem např.: C2_Novak_Jan_SLO.pdf
  • a schéma např.: C2_Novak_Jan_SLO.pbs
 7. Po termínu odevzdaní i vytištěnou dokumentaci. MAX 1 list !!!!!!!!
 8. Při cvičení otestujte na v programu Deeds
 9. Při cvičení otestujte na stavebnici Dominoputer


starší verze předloh schémat v kombinaci počtu vstupů-klopných obvodů-výstupů:


Obsah

Ukázka řešení:

Navrhněte SLO podle zadání.

Graf přechodu

Graf přechodu

Výstup Mooreova automatu je závislý pouze na okamžitém stavu paměti.

Okamžitý stav paměti je závislý na minulém stavu paměti a minulém stavu vstupu.

Bez nazvu.jpg


Podle zadání určíme:

 • počet vstupů: 2 (jsou-li v grafu vstupní stavy X3 X2 X0 stačí 2 vstupy x1 a x0
 • počet KO: 2 (jsou-li v grafu paměťové stavy Z2 Z1 Z0 stačí 2 KO Q1 a Q0
 • počet výstupů: 2 (jsou-li v grafu vstupní stavy Y3 Y2 Y0 budou 2 výstupy y1 a y0

Použité KO

Použít může např.: Klopný obvod T, Klopný obvod JK nebo Klopný obvod D

JK- KO: Obsahuje dva vstupy J a K. Přivedu- li na vstupy JK logické „0“ obvod si pamatuje, přivedu- li na J log. „1“ a na K zůstane log. „0“ výstup bude nastaven do log. „1“ (set),přivedu- li na K log. „1“ a J zůstane v log. „0“ výstup bude nastaven do log. „0“ (reset), přivedu- li na vstupy JK log. „1“ stav výstupu se změní v opačný.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

D- KO: Co přivedeme na vstup to bude také na výstupu

Sdv.jpg Obrazek 1.JPG Tab.jpg Yvadsvba.jpg Asv.jpg

Tabulka přechodu

SLO ukazka 02.jpg

Karnaughovy mapy

SLO ukazka 03.jpg

Algebraické výrazy upravené na NAND

SLO ukazka 04.jpg

Minimalizace výstupů

SLO ukazka 05.jpg

Schéma zapojení

SLO ukazka 06.jpg


Postup testování:

 1. sestavit (zakreslit)
 2. zapnout napájecí napětí
 3. nastavit SET (PRESET) a RESET (CLEAR) do log. "1"
 4. vynulovat klopné obvody RESET (CLEAR) do log. "0" a zpět do log. "1"
 5. nastavit vstupní stav např. X0 = x0 = "0" a x1 = "0"
 6. u hodinového signálu provést změnu z log. "0" do log. "1" a zpět do log. "0" (vytvořit impuls)
 7. zkontrolovat změnu stavu paměti (z minulého do následného) viz. graf přechodu
 8. zkontrolovat všechny hrany (cesty), každou alespoň jednou

Bonus:

Pokud nelze při cvičení ověřit funkčnost na stavebnici Dominoputer nebo předvést v programu Deeds, lze celý test zaznamenat např. v programu CamStudio (video s lepším zvukovým komentářem :-) )

Příklad:
Zdroje informací:

http://en.wikipedia.org/wiki/Moore_machine


--JA 23. 4. 2010, 11:00 (UTC)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export