Ride51

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Ride51-logo.jpg Ride51
popis: Vývoj aplikace pro 8051 v asm nebo C
vývojář
aktuální verze
OS W7
typ softwaru aplikační
licence do 4kB free
web Download a instalace programu z FTP.jpg

N:\Janousek\SW\Ride51\kit51_747_.exe

Spuštění v D10: c:/ride/bin/ride.exe

Ride.jpg

Obsah

Instalace programu


Založení nového projektu


Simulace programu

K tomu abyste si ověřili zda váš program funguje, můžete v RIDE 51 nasimulovat jeho chování. Simulace se pouští tímto způsobem

Ride51-111.jpg

Pokud máte v programu chybu program chybu rozpozná a ukáže

Ride-1.jpg

K simulaci je potřebna mít zapnutou strukturu registrů

Ride-2.jpg

Nyní klávesou F7 nebo tlačítkem v rozhraní krokujete program. V simulaci se program vykonává. V struktuře registrů můžete vidět, jak se mění jejich hodnoty podle programu.

Ukázka příkladů

Příklad: Pomocí cyklu vyplňte hodnotou 0Fh pole od 20h do 30h.

Rešení:

      MOV R3,#10  ;zápis dec čísla 10 do registru R3, V programu určuje kolikrát se bude opakovat cyklus
      MOV R4,#0Fh ;Přesune hodnotu která se bude zapisovat(0fh) do registru R4
      MOV R0,#20h ;Přesune do registru R0 hodnotu 20( hodnota ,kde se zacne zapisovat 0fh)
 
ADR1:   MOV A,R4   ;přesune hodnotu zapsanou v registru R4 do akumulátoru
      MOV@R0,A   ;Zapíše hodnotu uloženou v akumulátoru(0Fh) do místa, které je uložené v registru R0(20h)''
      INC R0    ;Incrementace R0 - Připočte hodnotu 1 k hodnotě uložené v registru R0''
      DJNZ R3,ADR1 ;Test R3 na 0 jinak skok na návěští ADR1. 
      NOP 
      END


Zdroje informací:

Ride51 PL.jpg C jazyk pro 8051. Základní operace RIDE-51


www:

Předmět: MIT, AplMIT

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export