Mikroprocesorová technika

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání


Mikroprocesorová technika
obsah v předmětech TVY, CIT a MIT
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení mikroprocesorové techniky. ŠVP: str. 257
Cílové vědomosti: Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení.
Organizace výuky: 2. ročník: 2+1 týdně = 2 hod teorie (68/rok)+ 2 hodiny cvičení vždy jednou za 14 dní (polovina třídy) (34/rok)
3.ročník 1+2 týdně = 1 hod. teorie (34/rok) + 2 hodiny cvičení každý týden (polovina třídy) (68/rok)
Učební texty:

FTP.jpg Icon-pdf.gif Učební text - mini

Výukové materiály:

Edubase

Testy:

testy lze spouštět přímo na školních PC: P:\EduBase\EduBase

usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. síťě

Edubase-testy.jpg

nebo přímo zde z www prohlížeče Edubase


PP malé:

Testy malé (průběžné):

A-B=S>0 -A-B>R -A-B<R


PP:

Písemné práce: Edubase

 1. Převody
 2. Aritmetické operace
 3. Logické obvody
 4. Kombinační logické obvody
 5. Sekvenční logické obvody
 6. Úvod do jednočipů
SP:

Seminární práce:

 1. PP KLO = Návrh KLO
 2. PP SLO = Návrh SLO


www:
 1. Číslicová_technika na cs.wikipedia.org
 2. Marcela Antošová, Vratislav Davídek Číslicová technika – učebnice
 3. Logické prvky a systémy
 4. N:/janousek/mikroLAB/
 5. Jak pracuje počítač?
 6. V počítači jsou jen jedničky a nuly
 7. Od logických obvodů k mikroprocesorům
 8. Pohled do nitra mikroprocesoru
 9. Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků

Circuit Scramble

KVD Karnaugova mapa - návrh

Literatura: tištěná
 1. Antošová Marcela, Davídek Vratislav Číslicová technika
 2. Matoušek David Číslicová technika - základy konstruktérské praxe
 3. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982
 4. Kolejnička - Boltík- „Technika počítačů I“ SNTL 1988
 5. Arendáš Viliam ing. „Číslicová technika“ - Základy kombinačních obvodů
HW: NXTDominoputerRD2 kit
SW: EagleFritzingLOGODeeds
Klasifikace:

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • ZKm Zkoušení malé: (v lavici) váha 1
 • ZK Zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 4
 • TMp Test malý průběžný: (nečekaný) - váha 2
 • TVčTest velký čtvrtletní: (plánovaný s možností si test vykoušet elektronicky) váha 10
 • Cv Cvičení: (hodnocení za praktické výsledky) váha 1
 • Sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • Domácí úkol: váha 1
 • PP Povinná práce: váha 4


Podmínka úspěšné klasifikace:

 • Nemít z žádného velkého testu (VTČ) 5 (celkem 6 známek/rok)
 • Všechny povinné práce (PP) odevzdané a na cvičení odzkoušené !
 • 70% docházka na cvičení.
Referáty: z mikroprocesorové techniky


archiv:

eskola.ssps.cz

 1. FLL Icon-doc.gif předloha Icon-pdf.gif vzor
 2. Fritzing Icon-doc.gif Předloha Icon-pdf.gif vzor


Obsah

MIT 2. ročník:
Tématický plán:

Úvod do předmětu:

 1. NXT pro FLL

Číselné soustavy:

 1. Zápis čísel v libovolné číselné soustavě
 2. Číselné soustavy B,D,H - zobrazení čísla
 3. Převody mezi soustavami
 4. Zobrazení čísel v počítači
 5. Aritmetické operace

Logické obvody:

 1. Základní pojmy, rozdělení LO
 2. Přehled logických funkcí NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR
 3. Tvorba algebraického výrazu - úplná součtová normální forma DF
 4. Návrh dvoustupňové logické sítě AND-OR NAND-NAND
 5. Zákony Booleovy algebry
 6. Minimalizace logické funkce metodou algebraickou
 7. Karnaughova mapa
 8. Syntéza KLO
 9. Analýza KLO

Kombinační logické obvody:

 1. Převodník kódů
 2. Řízený invertor
 3. Porovnávací obvod
 4. Koincidenční obvod
 5. Multiplexor
 6. Demultiplexor
 7. Dekodér adresy
 8. Kodér
 9. Prioritní kodér
 10. Generátor parity
 11. Aritmetické obvody

Sekvenční logické obvody:

 1. Rozdělení SLO
 2. Klopný obvod RS
 3. Návrh klopného obvodu RS
 4. Klopný obvod T
 5. Klopný obvod JK
 6. Klopný obvod D
 7. Syntéza SLO
 8. Čítač
 9. Návrh čítače
 10. Paralelní registr
 11. Sériový registr


Technická realizace:

 • Technika DL, DTL, RTL, TTL,
 • Technika PMOS, NMOS, CMOS


Základní pojmy mikroprocesorové techniky


Pracovní listy pro cvičení:

1. pololetí PICAXE

 1. Pdf.gif Vývoj MIT aplikace s PICAXE JA

FLL

 1. Konstrukce robota NXT – vývoj programu JA
 2. Vývoj programu pro misi robota NXT JA

Číselné soustavy:

 1. Převody mezi soustavami, aritmetické operace KB
 2. Icon-pdf.gif Převody KB

Logické obvody:

 1. Icon-pdf.gif Logické obvody KB
 2. Icon-pdf.gif KLO KB
 3. Logické funkce s stavebnicí Dominoputer Dominoputer KB
 4. Logické funkce – práce s programem LOGO, test LF KB
 5. Realizace logické funkce s více proměnnými KB
 6. Minimalizace logické funkce, metoda algebraická KB
 7. Minimalizace logické funkce, metoda Karnaughovy mapy KB
 8. Programování programovatelného obvodu LOGO - jednoduchý LO JA
 9. Programování programovatelného obvodu LOGO - LO s n= 4 JA
 10. Programování programovatelného obvodu LOGO - LO s časovacími prvky JA
 11. Programování programovatelného obvodu LOGO – průmyslová aplikace JA


2. pololetí

Kombinační logické obvody:

 1. Kombinační log. obvody – aritmetické obvody KB
 2. Kombinační log. obvody – převodník kódu, MPX, DeMX, DEC KB

Sekvenční logické obvody:

 1. Sekvenční obvody – sestava SLO podle schéma KB
 2. Sekvenční obvody – sestava čítače podle schéma KB
 3. Icon-pdf.gif Syntéza SLO Moor-aut KB
 4. Icon-pdf.gif Syntéza SLO – Mooreův automat KB
 5. Icon-pdf.gif Syntéza SLO – čítač vratný M7 KB
 6. Icon-pdf.gif Syntéza SLO – čítač vzad M8 KB
 7. Icon-pdf.gif Deeds popis KB
 8. Icon-pdf.gif Deeds – úvodní instruktáž KB
 9. Icon-pdf.gif Deeds – analýza logického obvodu KB
 10. Icon-pdf.gif Deeds – Multiplexor n = 2 KB

Základní pojmy mikroprocesorové techniky

 1. Vývoj mit aplikace JA
MIT-002.jpg
MIT-003.jpg
MIT-004.jpg
MIT-005.jpg
MIT-006.jpg

Učební materiály:

jsou většinou uloženy na školní síti: ftp://obelix.sps-pi.cz/n/janousek/mikroLAB/ nejpoužívanější Icon-pdf.gif Učební text - mini obsahuje témata CS LO KLO SLO

Číselné soustavy:

Logické obvody:


Kombinační logické obvody:

 • Učební text:
 • Prezentace:
 • Vzorové řešení:
 • Vzorové příklady:
 • Příklady k procvičování:
 • Testové otázky:
 • Icon-pdf.gif Otevřené otázky KB

Ladder diagramy

Sekvenční logické obvody:

 • Učební text:
 • Prezentace:
 • Vzorové řešení:
 • Vzorové příklady:
 • Příklady k procvičování:
 • Testové otázky:


Základní pojmy mikroprocesorové techniky:

 • Vzorové příklady: SI
 • Příklady k procvičování: SI
 • Testové otázky: SI

MIT 3. ročník

3. ročník, 1 + 2 h týdně (celkově 36 + 72 = 108 h), povinný

Tématický plán:

Úvod do problematiky jednočipových mikropočítačů


Jednočipové mikropočítače vybrané řady

Periferní obvody integrované na čipu mikropočítače

Další vlastnosti mikropočítače

Přehled dalších typů jednočipových mikropočítačů

Program mikroprocesoru, instrukce


Jazyk symbolických adres – assembler

Základy programování v asembleru

Obsluha periférií, využití dalších obvodů na čipu

Pracovní listy pro cvičení:

T1 Icon-pdf.gif Zobrazení čísel v počítači, aritmetické operace

Test T1

T2 Icon-pdf.gif Program mikroprocesoru Icon-pdf.gif Instrukce

Test T2

T3 Icon-pdf.gif Jazyk symbolických adres (asembler)

Test T3 Otevřené otázky T3

Základy_programování:

T4 Icon-pdf.gif Přesuny dat, přímé a nepřímé adresování SI

T5 Icon-pdf.gif Aritmetické operace, porovnání SI

T6 Icon-pdf.gif Programové cykly, komunikace s vnější pamětí dat, čtení z tabulky SI

T7 Icon-pdf.gif Programové cykly, testování obsahu paměťových míst SI

T8 Icon-pdf.gif Práce s porty, ovládání LED diod, zpožďovací podprogramy, časovač SI

T9 Icon-pdf.gif Práce s porty, zobrazování znaků na sedmisegmentovce SI

Obsluha_periférií - asm:

T10 Icon-pdf.gif Obsluha třímístného displeje SI

T11 Icon-pdf.gif Obsluha klávesnice 3x4 SI

T12 Icon-pdf.gif Obsluha maticového displeje SI

T13 Icon-pdf.gif Řízení krokového motoru SI

T14 Icon-pdf.gif Obsluha displejem se sériovým přenosem dat SI

T15 Icon-pdf.gif Obsluha dvouřádkového LCD displeje SI

T16 Icon-pdf.gif Sériová komunikace SI


 1. Jazyk C pro mikrokontroléry 8051.
 2. Základní operace RIDE-51 (JA)
 3. Jednotlivé moduly programu (JA)
 4. Komunikace mikrokontroléru s prostředím (JA)

Obsluha periférií - C:

 1. Modul LED, Modul dvoumístného displeje (CSI)
 2. Modul čtyřmístného displeje (MPX) (CSI)
 3. Modul LCD displeje (CSI)
 4. Obsluha tlačítka, Obsluha klávesnice (CSI)
 5. Modul posuvného registru, Sériová komunikace, PWM (CSI)
 6. Využití analogových vstupů (CSI)
 7. Ovládání motorů (CSI)
 8. I2C komunikace (CSI)
 9. SPI periferie (CSI)

www:--JA 28. 5. 2010, 14:23 (UTC)

Stránky v kategorii „MIT“

Zobrazuje se 16 stránek z celkového počtu 16 stránek v této kategorii.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export