Šablona:MIT-header

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
obsah v předmětech TVY, CIT a MIT
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení mikroprocesorové techniky. ŠVP: str. 257
Cílové vědomosti: Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení.
Organizace výuky: 2. ročník: 2+1 týdně = 2 hod teorie (68/rok)+ 2 hodiny cvičení vždy jednou za 14 dní (polovina třídy) (34/rok)
3.ročník 1+2 týdně = 1 hod. teorie (34/rok) + 2 hodiny cvičení každý týden (polovina třídy) (68/rok)
Učební texty:

FTP.jpg Icon-pdf.gif Učební text - mini

Výukové materiály:

Edubase

Testy:

testy lze spouštět přímo na školních PC: P:\EduBase\EduBase

usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. síťě

Edubase-testy.jpg

nebo přímo zde z www prohlížeče Edubase


PP malé:

Testy malé (průběžné):

A-B=S>0 -A-B>R -A-B<R


PP:

Písemné práce: Edubase

 1. Převody
 2. Aritmetické operace
 3. Logické obvody
 4. Kombinační logické obvody
 5. Sekvenční logické obvody
 6. Úvod do jednočipů
SP:

Seminární práce:

 1. PP KLO = Návrh KLO
 2. PP SLO = Návrh SLO


www:
 1. Číslicová_technika na cs.wikipedia.org
 2. Marcela Antošová, Vratislav Davídek Číslicová technika – učebnice
 3. Logické prvky a systémy
 4. N:/janousek/mikroLAB/
 5. Jak pracuje počítač?
 6. V počítači jsou jen jedničky a nuly
 7. Od logických obvodů k mikroprocesorům
 8. Pohled do nitra mikroprocesoru
 9. Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků

Circuit Scramble

KVD Karnaugova mapa - návrh

Literatura: tištěná
 1. Antošová Marcela, Davídek Vratislav Číslicová technika
 2. Matoušek David Číslicová technika - základy konstruktérské praxe
 3. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982
 4. Kolejnička - Boltík- „Technika počítačů I“ SNTL 1988
 5. Arendáš Viliam ing. „Číslicová technika“ - Základy kombinačních obvodů
HW: NXTDominoputerRD2 kit
SW: EagleFritzingLOGODeeds
Klasifikace:

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • ZKm Zkoušení malé: (v lavici) váha 1
 • ZK Zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 4
 • TMp Test malý průběžný: (nečekaný) - váha 2
 • TVčTest velký čtvrtletní: (plánovaný s možností si test vykoušet elektronicky) váha 10
 • Cv Cvičení: (hodnocení za praktické výsledky) váha 1
 • Sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • Domácí úkol: váha 1
 • PP Povinná práce: váha 4


Podmínka úspěšné klasifikace:

 • Nemít z žádného velkého testu (VTČ) 5 (celkem 6 známek/rok)
 • Všechny povinné práce (PP) odevzdané a na cvičení odzkoušené !
 • 70% docházka na cvičení.
Referáty: z mikroprocesorové techniky


archiv:

eskola.ssps.cz

 1. FLL Icon-doc.gif předloha Icon-pdf.gif vzor
 2. Fritzing Icon-doc.gif Předloha Icon-pdf.gif vzor


e
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje