PP - Návrh MIT aplikace

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
PovinnaPrace NavrhMIT aplikace.png
Postup vypracování:
 1. Navrhněte MIT aplikaci dle zadání níže nebo zde. Aplikace musí obsahovat alespoň jeden vstupní prvek (tlačítko, klívesnice apod.) a jeden výstupní (LED, 7segment, DC motor, LCD.....) (náročnost přizpůsobte poptávané známce na vysvědčení)
 2. Navrhněte blokové schéma. Použijte např.: ProfiCAD, mspaint apod.
 3. Napište program v asm AC3 pro 8051 např. v IDE MCU 8051 IDE alt. EDSIM51, B3 pro ATmega328P v IDE např. Microchip Studio for AVR® (AtmelStudio), wokwi Atmel Studiu
 4. Uložte *.asm (*.a51, apod.)
 5. Řešení odsimulujte (vygenerujte *.hex) a předveďte při cvičení. Alt. natočte video s komentářem.
 6. Zpracujte dokumentaci Doc.gif Předloha. DOC (PDF) bude obsahovat
  • Vyplněnou hlavičku
  • Zadání
  • Popis funkce
  • Blokové schéma (např.: kresleno v ProfiCADu)
  • Schéma (AC3 např. kresleno v Eagle, B3 např. v wokwi, Tinkercadu, Fritzingu) apod.)
  • Zdrojový kód s barevnou syntaxí (nejlépe takto )(v krajním případě screen obrazovky) BEZ KOMENTÁŘŮ
 7. Odevzdává v termínu elektronicky do Bakalářů. Po termínu písemně.
  • dokumentace ve formátu: Trida_Prijmeni_Jmeno_MCU_Nazev.pdf (doc) např: A3_Novak_Jan_8051_kostka.pdf, B3_Novak_Jan_ATmega328_krizovatka.pdf
  • zdrojový kód ve formátu: Trida_Prijmeni_Jmeno_MCU_Nazev.txt např: A3_Novak_Jan_8051_kostka.txt
  • v případě nemožnosti předvedení ve škole komentované video ve formátu: Trida_Prijmeni_Jmeno_MCU_nazev.mp4 např: A3_Novak_Jan_8051_kostka.mp4
Výkonostní stupně

Předpokladem je naprogramovaná HW aplikace a odevzdaná dokumentace.

Výkonnostní stupně:

minimum: (dostatečně)

 • Použití alespoň 1ks tlačítka + více LED (display)
 • V časové smyčce použity registry (verze pro simulaci, verze pro reálný test)

dále je možné využít: (= chci lepší známku)

 • čtení dat z RAM (Použito nepřímé adresování)
 • čtení dat z ROM (DPTR)
 • V časové smyčce použit čítač/časovač
 • Ovládání složitějších systémů (MPX diplay, ser. display, MATRIX...)
 • Ovládání ještě složitějších systémů (LCD, keyboard...)
 • Využito přerušení k zastavení opakujícího cyklu

bonusy: vícemístný display, LCD, motory, čidlo teploty


Zadání úloh z MIT3r

2b - Napište a odlaďte program, který zajistí změnu LED dle obrázku.

Sem-tam.gif

5b - Napište a odlaďte program, který zajistí postupné rozsvěcování a zhasínání diod podle následujícího obrázku.

Zadani uloh MIT3r 5.png

8b - Napište a odlaďte program, který bude počítat počet stisků tlačítka a zobrazovat jej na 7segmentovce.

10b - Napište a odlaďte program, který bude realizovat “běžícího hada“ na osmi LED diodách podle následujícího obrázku. Rychlost se bude postupně zvyšovat a zase snižovat.

Zadani uloh MIT3r 10.png

12 - Napište a odlaďte program, který bude realizovat posun svítící diody podle stisku tlačítek:

 • po stlačení tlačítka 1 se svítící LED posune o jedno místo vpravo
 • po stlačení tlačítka 2 se svítící LED posune o jedno místo vlevo

13a - Napište a odlaďte program, který bude počítat počet stisků tlačítka a zobrazovat jej na LED diodách jako binární číslo. Maximální dekadická hodnota bude 30.

14a - Napište a odlaďte program, který zajistí střídavé blikání diod: po určitou dobu bliká první dioda, po chvilce LED1 přestane a začne blikat s dvojnásobnou frekvencí druhá dioda. Děj se bude neustále opakovat.

15a - Napište a odlaďte program, který bude zobrazovat vaše iniciály na LEDMatrix podobně jako na následujícího obrázku.

MPX LED MJ.gif

16a - Napište a odlaďte program, který podle 4-bitové binární kombinace zadané tlačítky, zobrazí na 7segmentovce znak 0 až F

17a - Napište a odlaďte program, který bude počítat a zobrazovat na 7segmentovce počet přijatých impulsů na vstup P3.4 (T0) z vnějšího zdroje signálu (po 9 naskočí 0 atd.).

18a - Na jednotlivé vývody brány jsou připojeny LED diody, na vstup T0 brány P3 jsou přiváděny impulsy z vnějšího zdroje signálu. Napište a odlaďte program, který bude počítat a zobrazovat na LED diodách v kódu BCD počet přijatých impulsů.

19a - Napište a odlaďte program, který bude snímat binární číslo zadané DIP přepínači a vyhodnocovat je:

 1. bude-li číslo obsahovat sudý počet jedniček, zobrazí se na 7segmentovce znak S
 2. bude-li číslo obsahovat lichý počet jedniček, zobrazí se na 7segmentovce znak L
 3. bude-li číslo nulové, zobrazí se na 7segmentovce znak 0

Zadani uloh MIT3r 19a.gif

20 - Napište a odlaďte program, který bude snímat binární číslo zadané DIP přepínači a vyhodnocovat počet jedniček v něm:

 1. nebude-li číslo obsahovat žádnou jedničku, zobrazí se na 7segmentovce číslice 0
 2. bude-li číslo obsahovat jednu jedničku, zobrazí se na 7segmentovce číslice 1
 3. bude-li číslo obsahovat dvě jedničky, zobrazí se na 7segmentovce číslice 2
 4.  :
 5. bude-li číslo obsahovat osm jedniček, zobrazí se na 7segmentovce číslice 8

21a - Napište a odlaďte program, který bude řídit frekvenci blikání LED diody binárním číslem zadaným dolními třemi bity DIP přepínače. Dle zadání čísla 0 až 7D, bude dioda blikat vždy dvojnásobnou rychlostí.

22 - Napište a odlaďte program, který bude na MPX zobrazovací jednotce stejný efekt jako následující obrázek.

7segm MPX 1234.gif

23 - Napište a odlaďte program, který bude realizovat osmibitový dekadický čítač inkrementující nebo dekrementující. Výstup čítače zobrazujte na osmici LED diod. Tlačítky 1 a 2 je možné přepínat čítač mezi vzestupným a sestupným.

24a - Napište a odlaďte program, který bude na LED zobrazovat kód Johnsonův a to dle zadané binární kombinace přiváděná v kódu BCD na tlačítka (převodník kódu BCD na Johnsonův).

Zadani uloh MIT3r TT-BCD-Johnson.png

25a - Napište a odlaďte program, který bude na dvoumístné zobrazovací jednotce postupně zobrazovat čísla 0 - FF

Zadani uloh MIT3r 25a.png

26a - Napište a odlaďte program, který bude generovat na LED výsledný efekt podle obrázku. Časové zpoždění řešte pomocí přerušení od

Zadani uloh MIT3r 30.png

27a - Napište a odlaďte program, který vždy při zadání nového binárního čísla v dolní čtveřici bitů DIP přepínače (na horní čtveřici nezáleží) rozběhne stejnosměrný motorek (simulováno dvěma LED) na dobu odpovídající zadanému číslu x konstanta (např. 0 = stojí, 1 = točí 1 sekundu 2 = točí 2 sekundy atd.).

28a - Napište a odlaďte program realizující programový osmibitový binární čítač. Čítač bude inkrementovat při každém stisku tlačítka Tl1 a dekrementovat při stisku tlačítka Tl2 Výstup čítače zobrazujte na 7segmentovce.

29a - Napište a odlaďte program, který bude opakovaně číst binární číslo zadané DIP přepínači a porovnávat je s mezemi:

 1. bude-li přečtené číslo < 4, bude na 7segmentovce blikat dolní vodorovný segment
 2. bude-li přečtené číslo ≥ 4 a ≤ 8, bude na 7segmentovce blikat střední vodorovný segment
 3. bude-li přečtené číslo > 8, bude na 7segmentovce blikat horní vodorovný segment

Blikání řešte pomocí DJNZ

30a - Napište a odlaďte program, který bude realizovat hrací kostku (7segmentovka)

31 - Napište a odlaďte program, který zajistí po každém stisku tlačítka blikání další diody připojené na následujícím vývodu portu. Např.: bliká-li dioda připojená na P1.0, bude po stisku tlačítka blikat dioda připojená na P1.1 atd. (po blikání diody připojené na P1.7 bude po stisku tlačítka opět blikat dioda na P1.0). Zpoždění řešte pomocí čítače-časovače.

32 - Napište a odlaďte program, který bude na LCD zobrazovat nápis SPŠ a VOŠ Pisek

Zadani uloh MIT3r LCD-SPS.png

33 - Napište a odlaďte program, který bude na 7segmentovce ukazovat aktuálně aktivovanou číslici na klávesnici 4 x x4.

Zadani uloh MIT3r klavesnice-7segment.png

34 - Napište a odlaďte program, který bude zobrazovat vaše efekty dle následujícího obrázku.

MPX LED MJ-pyramid.gif

35 - Na portu P0 máme zapojený LED display a k portu P1 druhý LED display. Napište program, který bude na jednou z LED displayů jednotky a druhý desítky. Zobrazované hodnoty budou od 0 do 99 stále se opakující.


edit

Archiv


Vzory:

A3_Novak_Jan_8051_02


Obsah

Blokové schéma v ProfiCADu

MCU-blok-schema-06.png

Schéma zapojení v Eagle

Icon-eagle.jpg Předpřipravené schéma (stáhnout a pak spustit v Eagle)

ATM80 Atmega328-sch.png


alt. schéma v TinkerCADu

Nabízený SW

Ukázka

Zadání:

K portu P1 mikropočítače je připojen modul 8xLED, k portu P3 modul 8xDIP. Napište a odlaďte program,

1) který zajistí blikání té diody, která bude vybrána dolními třemi bity přepínače (na dalších bitech nezáleží):

 000 …………… bliká dioda na P1.0 
 001 …………… bliká dioda na P1.1 
   : 
 111 …………… bliká dioda na P1.7 

2) vybraná dioda bude svítit 0,8 s a zhasnuta bude 0,5 s.

Blokové schéma

8051 s LED a DIP


Výpis programu s komentáři

1)

; ************************************************************** 
; blikani diody vybrane dolnimi tremi bity na DIP prepinaci 
; ************************************************************** 
 
    org 0 
;--------------------------------------------------------------- 
start: mov a,p3  		; nacteni stavu prepinace 
 	anl a,#00000111b   	; maskovani nepouzivanych bitu 
prevod: mov b,a  		; uschovani prectene informace 
 	mov r0,a  		; poradi blikajici diody do r0 
 	inc r0  		; v r0 pocet rotaci 
 	mov a,#10000000b   	; pocatecni byte do akumulatoru
;--------------------------------------------------------------- 
rotuj: rl a  		; prevod bin. kodu na kod 1 z 8 
 	djnz r0,rotuj  
 	mov r7,a  		; uschovani kodu 1 z 8 do r7 
;--------------------------------------------------------------- 
rozsv: mov a,r7 
 	xrl p1,a  		; rozsviceni odpovidajici diody 
 	mov a,p3  		; nove nacteni stavu prepinace  
 	anl a,#00000111b  	; maskovani 
 	cjne a,b,prevod  	; zadana nova kombinace? - ano, novy prevod 
 	sjmp rozsv  		; ne, rozsviceni teze diody 
;-------------------------------------------------------------- 
    end

2)

; ************************************************************** 
; blikani diody vybrane dolnimi tremi bity na DIP prepinaci 
; ************************************************************** 
 
    org 0 
;--------------------------------------------------------------- 
start: mov a,p3  		; nacteni stavu prepinace 
 	anl a,#00000111b   	; maskovani nepouzivanych bitu 
prevod: mov b,a  		; uschovani prectene informace 
 	mov r0,a  		; poradi blikajici diody do r0 
 	inc r0  		; v r0 pocet rotaci 
 	mov a,#10000000b   	; pocatecni byte do akumulatoru
;--------------------------------------------------------------- 
rotuj: rl a  		; prevod bin. kodu na kod 1 z 8 
 	djnz r0,rotuj  
 	mov r7,a  		; uschovani kodu 1 z 8 do r7 
;--------------------------------------------------------------- 
rozsv: mov a,r7 
 	xrl p1,a  		; rozsviceni odpovidajici diody 
 	acall z_08s 
 	orl p1,a  		; zhasnuti diody 
 	acall z_05s 
 	mov a,p3  		; nove nacteni stavu prepinace  
 	anl a,#00000111b  	; maskovani 
 	cjne a,b,prevod  	; zadana nova kombinace? - ano, novy prevod 
 	sjmp rozsv  		; ne, rozsviceni teze diody 
;-------------------------------------------------------------- 
z_08s: mov r3,#8 		; zpozdovaci podprogram 
 	sjmp cek1 
z_05s: mov r3,#5 
cek1: 	mov r2,#200 
cek2: 	mov r1,#250 
 	djnz r1,$ 
 	djnz r2,cek2 
 	djnz r3,cek1 
 	ret 
;-------------------------------------------------------------- 
end


Simulace

Zadani uloh MIT3r S.png

Zdroj informací

MIT3r

8051

ProfiCAD

Základy programování v 8051

Vývoj_MIT_aplikace

námět: ing. Šindelář Petr

zpracoval: JA

Blokové schéma pro B3

Blok schema B3.png


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykGv2NkAL2MeuU935A1K4tMGkzLxwVsejpexPm3S_zA/edit?resourcekey#gid=1260219589&range=C:D

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export