Registrace na odborné praxe

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
SOČ 2010
Registrace na odborné praxe
Třída: C4.S
Příjmení: Beneš Ladislav
Popis: Systém pro správu odborných praxí
Vedoucí práce: Mgr. Janoušek Milan
Oponent: Mgr. Procházková Olga
Sekce: 18. informatika
Část soutěže: Soutěžní
Poster: Poster
web: op.sps-pi.com/
SOČ 2012
Registrace na odborné praxe
Třída: B4.I
Příjmení: Vlášek Adam, Kinkor Vojtěch
Popis: Systém pro správu odborných praxí
Vedoucí práce: Mgr. Janoušek Milan
Oponent:
Sekce: 18. informatika
Část soutěže: Soutěžní
Poster: Poster
web: op.sps-pi.com/Funkce portálu na OP:


Obsah

Cíl:Op 2012.jpg:

 1. Postupně nahradit funkci stránek http://wiki.sps-pi.com/op a http://moo.sps-pi.com do jediného portálu
 2. Funkčně a esteticky doladit celkové rozvržení stránky (přehledné s dostatkem informací na jedné straně t.j. dynamický web)

Rozvržená portálu:

Vyplývá ze stávajících stránek http://wiki.sps-pi.com/op

Úvodní strana: (blokově rozvržena)

Dost podobná jako na http://wiki.sps-pi.com/op

OP tabulka statistiky.jpg

navíc:

 • Seznam tříd se statistikou úspěšného vyřizování OP
  • počet praktikantů
  • počet registrací (foto, telefon, e-mail,
  • počet týdnů do začátku praxe (do žlutě, aktuálně zelně,
  • začátek praxe
  • rozsah zadaných osobních údajů potřebných pro tisk smlouvy (telefon, e-mail, obec)
  • počet vyzvednutých smluv
  • počet vrácených smluv (podloženo zaregistrováním praxe na webu)
  • počet odevzdaných deníků po 1. dni
  • počet odevzdaných deníků po 1. týdnu
  • počet odevzdaných deníků po 2. týdnu
  • počet odevzdaných PL
  • atd. pro V2 na 4 týdny a V3 9 týdnů
  • konec praxe

Stránka konkrétní třídy:

(po přihlášení s oprávněním)

 • Jméno třídního učitele
 • Jména učitelů předmětu PRA, každý učitel hodnotí jen svoji polovinu třídy
 • Výpis studentů (rozdělených opticky na dvě skupiny podle příslušného učitele
  • Osobní fotografie
  • Id studenta (např. 2012_B2_03 t.j. Rok výkonu praxe_třída_pořadové číslo)
  • Přijmení studenta
  • telefonní číslo
  • e-mail praktikanta
  • firma v 2. ročníku
  • firma v 3. ročníku
  • stav odevzdaných deníků včetně hodnocení
  • stav odevzdaných PL
 • Výpis jmen nebo nějaká forma barevného značení, kteří to či ono nesplnili


Stránka deníku s PL:

(obsah a rozsah podle stávajícího deníku)

 • hlavička
 • zápisy jednotlivých dní (popis, foto)
 • pracovní list (popis s více foto popisujíc pracovní postup)Správa odborných praxí - úvodní strana, kde by mohlo jistě být více informací
 • Přehled žáků s přehledem odevzdaných deníků
 • Seznam studentů příslušné třídy
 • Přehled registrací praxe
 • Přehled odevzdaných a oznámkovaných deníků
 • Formulář k oznámkování praxe
 • Přehled registrací u všech tříd
 • Editace třídy s termíny praxe
 • Přehled odevzdaných deníků
 • Profil žáka - os. údaje s praxí
 • Přehled obdržených známek - poněkud nepřehledné
 • Přehled zaregistrovaných firem
 • Profil firmy
 • Výpis garantů konkrétní firmy
 • Formulář přidání garanta
 • Formulář pro přidání firmy
 • Editace firmy Statistiky jednotlivých tříd
 • Statistika obsazenosti firem
 • Výpis studentů v konkrétní firmě
 • Statistika obsazenosti firem v jednotlivých letech
 • Formulář pro import praktikantů konkrétní třídy
 • Import velké skupiny firem - použito na začátku při tvorbě DB
 • Výpis třídy s možností exportu statistiky do *.csv Evidenční číslo; Příjmení Jméno; Telefon; E-mail; Organizace; Adresa; organizace; Garant v organizaci; Telefon; E-mail; GPS organizace atd.. Výpis garantů třídy s možností exportu do e-mailu pro účely korespondence


Registrace OP01.jpg


Anotace:

Webová aplikace je v současné době používána ke správě odborných praxí studentů SPŠ.

 • Praktikanti jsou registrování přes registrační odkaz, který je zaslán na jejich e-mail, čímž se získává přehled, kdo se již zaregistroval a doplnil osobní údaje.
 • Po přihlášení si student vybírá firmu a odborného garanta.
 • Po výběru dochází k registraci praxi. Po začátku praxe zde student odevzdává elektronické verze deníků.
 • Jednotlivé kroky studenta může učitel a administrátor hodnotit a přidávat vlastní poznámky.
 • Učitelé mohou pouze známkovat činnosti a prohlížet deníky.
 • Oproti tomu administrátoři smí to samé co učitelé plus editovat veškeré údaje.

 • Systém umožňuje přehled firem, tříd, praxí atd.
 • Přehledy míst jsou znázorněné na mapě.
 • V průběhu roku je přístup ke statistikám registrovaných firem s exportem do CSV souboru a podrobný přehled jednotlivých tříd také ukládaný do CSV.


Registrace OP.png

Zadání v2010:

 1. Zpracujte návrh webového rozhraní pro řízení odborné praxe žáku SPŠ a VOŠ. Výsledek bude umožňovat přihlášení žáků z jednotlivých tříd, výběr organizace z databáze předpřipravených firem, průběžnou informovanost, odevzdání deníků, vedení a registrace naplánovaných návštěv praktikantů ze strany školy, tisk statistických dokumentů podle tříd či firem, nahlížení oprávněných osob do osobních údajů, statistiku údajů - skrytá, veřejná, korespondenci vedenou směrem k evidovaným, rozesílání pozvánek, informací, hodnocení praxe, praktikantů apod.
 2. Realizujte jednotlivé částí podle statických vzorů: http://wiki.sps-pi.com, http://op.sps-pi.com a moo.sps-pi.cz
 3. Otestujte systém
 4. Zpracujte dokumentaci dle metodického návrhu
 5. Zpracujte ppt prezentaci pro účely obhajoby
 6. Propagujte výsledky své práce - např. vyhotovte poster, je možné se přihlásit na SOČ, zhotovit informační stránku www stránku apod.


Kritéria hodnocení maturitní práce:

vedoucí oponent
* odpovědnost a přístup žáka při řešení zadání: 0 – 10 % 0 %
* dodržení obsahové a grafické struktury maturitní práce: 0 – 10 % 0 – 10 %
* originalita a vhodnost řešení:
 1. koncepce rozvržení stránek odborné praxe
 2. návrh webového rozhraní
 3. realizace jednotlivých částí
0 – 25 % 0 – 35 %
* funkčnost řešení:
 1. registrace žáků a následná editace
 2. funkčnost výstupních dat řazených po třídách
 3. generování seznamů podle vybraných kritérií
0 – 30 % 0 – 30 %
* vlastní obhajoba: 0 – 25 % 0 – 25 %

Klasifikační stupnice: nedostatečný (0 – 30 %), dostatečný (31 – 47 %), dobrý (48 – 65 %), chvalitebný (66 – 83 %), výborný (84 – 100 %).

Výsledek a tedy výhody současné v2010:

http://op.sps-pi.com


Co aplikace dále umí:

 1. Automatické generování e-mailových výzev 1. den praxe s textem: Vítejte.......Pokud je zapomenuto odevzdání deníku tak upozornění: Dnes ve 12:00 vypršela doba na odevzdání......atd.)
 2. Možnost automatického generování zpráv zasílaných e-mailem jak praktikantům, garantům, třídním učitelům a učitelům praxe a splění či nesplnění úkolů spojených s organizací praxeNevýhody dosavadní v2010:

 1. Nelze měnit počet a názvy tříd (tj. nelze např. ubrat D2, která v roce 2013 již nebude a nelze přidat V2 a V3
 2. Nepřehlednost na některých stránkách, t.j. mohly by být informace víc po kupě např. na titulní straně vhoidně rozložené informace o splnění či nesplnění úkolů spojených s organizací praxe
 1. Aby nedošlo v připadě smazání firmy či garanta i k smazaní údajů u už proběvších praxí. T.j někdo byl naapraxi ve firmě X a měl garanta Y, ten odešel a tedy byl smazán. U praktikanta však musí stále zůstavat, že měl garanta Y
 2. V profilu žáka chybí osobní foto
 1. Nelze editovat třídu (změnit datum): http://op.sps-pi.com/rozhrani.php?akce=trida&trida=11 datumy změněny přes mysql 3.12.2010 zatím vyřešeno přes mysql
 2. Ve statistice figuruje špatný rok: http://op.sps-pi.com/rozhrani.php?akce=statistika_roky 3.12.2010 zatím vyřešeno přes mysql
 1. Při archivaci nedochází ke smazání hodnocení studentů: http://op.sps-pi.com/rozhrani.php?akce=znamky&trida=14 opraveno 2.4.2011
 2. Řazení podle ID a ne podle Jména http://op.sps-pi.com/rozhrani.php?akce=zaci&trida=11 opraveno 2.4.2011
 3. Nelze přidat nové žáky: http://op.sps-pi.com/rozhrani.php?akce=pridat_zaky opraveno 2.12.2010Dopracovat:

 1. Přidat další třídy VOŠ (V2 a V3) ke stávajícím třídám SPŠ s možností do budoucna ubrat počet tříd (příští rok již nebude D2)
  • U VOŠ přidat počet odevzdaných deníků (V2 na 5 a V3 10 - délka praxe je 4 a 9 týdnů PL vždy po 10 odpracovaných dnech)
  • U V2 možnost zadat datum praxe u každého studenta v jeho profilu (odlišné termíny)
 2. Trochu zpřehlednit výpisy z DB na obrazovku: (např. sloučit Přehled žáků Registrace praxe Odevzdané deníky Známky z deníků) mapy, TOP firmy, termíny, přehledy
 3. Elektronická tvorba deníku a PL s možností tisku první strany, která se na konci nechá potvrdit garantem
 4. Umožnit garantovi nahlížet do el. deníku s možností přidat komentář
 5. Dokončit přidání odkazů do všech možných názvů pro rychlé získání požadované informace
 6. Přidávání studentů nejen načtením *.csv ale např. pomocí web formuláře
 7. Zviditelnit statistiky za uplynulá období
 8. Přidání os. foto do profilu studentů
 9. Doplnit hodnocení k sledování průběhu praxe
  • Vyzvednutí smlouvy v infosu (datum porovnáváno s termínem nástupu na praxi např. -2 = 2 dny po termínu))
  • Vrácení potvrzené smlouvy zpět do infosu (datum)
  • Návštěva na pracovišti
  • Telefonický rozhovor
  • Odevzdání pracovního listu
  • Vrácení potvrzené smlouvy po praxi zpět do infosu nebo učiteli PRA (datum)
 10. Generování podkladů pro tisk smlouvy - tj. pro funkci hromadného tisku vyzískat soubor ve formátu: (odděleno středníkem !)
Evidenční číslo (Rok_Třída_PořadívTK); Přijmení Jméno; Telefon; E-mail; Obec
2012_B2_02;Benedikt Tomáš;777283087;bene@seznam.cz;Protivín 
 1. Generování souboru *.csv pro import do G.mailu ve formátu: (odděleno čárkou !)
Last Name,Mobile Phone,E-mail Address,Home Address 
Benedikt Tomáš,777283087,bene@seznam.cz,Protivín
 
 1. Zavést ve výpisech číslování firem a garantů
 2. Umožnit třídění a vyhledávání pracovních listů podle témat (schodné s oblastmi pracovní činnosti)
 3. Odstranit vznikající duplicitu schodných názvů: (stejné firmy, stejní garanti ve firmě, stejní žáci při nahrávání)
 4. Zpřehlednit výpis známek - ideálně se snadným reportem do Bakalářů
 5. Možnost oslovit e-mailem garanty (např. na konci poděkování za péči o studenty apod.)
 6. Možnost editace zprávy, která je žákům či garantům e-mailem rozesílána
 7. Reporty nesplněných úkolů (žák třídy si dosud nevyzvedl smlouvu, včas neodevzdal smlouvu ........)
 8. Prostor na titulní straně pro aktuální informace s možností odběru (RSS, soc. sítě)
 9. Rozsah zveřejněných osobních údajů s ohledem na roli přihlášeného (admin, tř. učitel, učitel PRA, praktikant, garant)
 10. Hodnocení firem ze strany praktikantů (systém hvězdiček apod.) - s výpisem TOP firem apod. # Přidat do hodnocení deníku a PL jméno učitele, který známku udělil
 1. Hodnocení firem: slovní připomínky, systém hvězdiček, kriteria: přínos získaných dovedností, přístup ze strany garanty, prostředí,

Bonusy:

 1. Předělat přihlašování přes LDAP ve škole - t.j. jednotné přihlašování
 2. Možnost organizovat a dále zpracovávat ankety jak pro praktikanty tak pro garanty z firem
 3. Připravit statistické výstupy tak, aby s ohledem na zveřejňování os. údajů mohly být na stránce wiki.sps-pi.com
 4. Možnost vkládat okamžitě a rychle poznámky k jednotlivým praktikantům do jejich profilu o např. výsledky telefonického rozhovoru, návštěv, řešení problémů atd.
 5. Možnost editace profilu firmy ze strany garantů (pokud o to budou stát - se schválením admina
 6. Propojení telefonních čísel s možností přímého volání pře PC (ICQ, Skype atd.) s automatický provedeným záznamem (datum, hodina, komu se volalo s výsledky jednání atd...)
 7. Hodnocení průběhu praxe ze strany garantů (systém hvězdiček apod.)
 8. Ověřování firmy přes ARES
 9. Přidat do všech oken nápovědu (ideálně snadno editovatelnou )


Moodle:

Dosavadní důvody vedoucí k používání moo.sps-pi.cz

 • doplnění o os. foto
 • k odevzdávání veškeré dokumentace
 • třídění do skupin
 • různá oprávnění pro uživatele
 • k jednoduchému třídění informací
 • klasifikování s exportem známek do xls
 • k snadné e-mailové komunikaci
 • různé stupně hodnocení (od známek až po komentáře)

nevýhody: je tak propracovaný až nepřehlený

Op moo 001.jpg

Op moo 002.jpg

Op moo 003.jpg

Op moo 004.jpg


Otázky k hodnocení firmy:

 • Přístup garanta
 • Celkový profesní přínos
 • Za odvedenou práci a zaplatí
 • Rád bych v této firmě v budoucnu pracoval
 • Přijal bych další spolupráci
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export