Matematický maraton

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
OPVK-logo.jpg

Obsah


Co to je matematický maraton?

Od března 2009 probíhá v rámci Projektu OPVK na SPŠ a VOŠ Písek pravidelná soutěž v matematice. Účastníci soutěže řeší v průběhu měsíce zadané úkoly, které jsou následně vyhodnoceny. Dozví se správné řešení, případně proběhne konzultace k danému problému. Organizování pravidelné soutěže umožní zvýšit zájem žáků o matematiku a jí příbuzné předměty. Otvírá se šance i pro žáky, kteří hůře přijímají klasickou školní výuku, ale jsou bystří a mohou se realizovat při řešení jiných „zajímavějších“ typů úloh. Žáci získají lepší orientaci při řešení nestandardních postupů. Dojde k tříbení logického a analytického myšlení, k realizaci schopností nadaných žáků a jejich konfrontace. Aktivita umožní předvést dovednosti a schopnosti, které žáci získají i samostatnou přípravou a studiem. Součástí těchto aktivit je i příprava žáků na soutěže, jejich metodické vedení a návrh soutěžních témat.

Způsob zadání a hodnocení

Matematicky maraton obr 2.jpg
 • Na začátku každého měsíce jsou zadány 3 příklady.
 • Jejich zadání je v elektronické podobě dostupné na školním disku N:\, nebo na http://www.wiki.sps-pi.com/.
 • Řešené příklady žák odevzdá svému vyučujícímu matematiky.
 • Za každý příklad je možné získat maximálně 3 body. Měsíčně tedy maximálně 9 bodů.
 • Výsledky jsou taktéž k dipozici na školním disku N:\, nebo na http://www.wiki.sps-pi.com/.
 • Nejlepší 3 řešitelé budou vždy na konci měsíce odměněni diplomem.

Proč se ho účastnit?

 • Procvičím si matematické uvažování.
 • Zlepší se mi logické a analytické uvažování.
 • Naučím se řešit netypické matematické úlohy.
 • Můj vyučující na matematiku mi započítá vždy 1/3 získaných bodu za každý měsíc do klasifikace. (Tudíž si mohu zlepšit známku.)
 • Ti nejlepší jsou na konci školního roku finančně odměněni.
 • A proto neváhejte a pusťte se do toho!

Matematický maraton ve školním roce 2010/2011

Matematicky maraton obr 1.jpg

Zadání a řešení + výsledky:

Říjen 2010 Listopad 2010 Prosinec 2010 Leden 2011 Únor 2011 Březen 2011 Duben 2011 Květen 2011 Výsledky 2010/2011
Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Výsledky
Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení


Matematický maraton ve školním roce 2009/2010

Zadání a řešení + výsledky:

Říjen 2009 Listopad 2009 Prosinec 2009 Leden 2010 Únor 2010 Březen 2010 Duben 2010 Květen 2010 Výsledky 2009/2010
Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Zadání Výsledky
Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení Řešení


Matematický maraton ve školním roce 2008/2009

Zadání a řešení + výsledky:

Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Červen 2009 Výsledky 2008/2009
Zadání Zadání Zadání Zadání Výsledky
Řešení Řešení Řešení Řešení

--Roman Svoboda 6. 9. 2010

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export