PICAXE

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
(Přesměrováno z Robot Umík)
Přejít na: navigace, hledání
PICAXE

Download SW: PICAXE PICAXE AXEpad

Tutoriály:

 • Programujte.jpg

Programování PICAXE


Syntaxe jazyka BASIC


Tasks
 1. Posuvný bod
 2. Změna jasu diody
 3. Using 7-Segment Displays
 4. Using the 74HC165 Shift Register
 5. H-Bridge DC Motor Control
 6. Connecting a Servo
 7. Icon-pdf.gif ELECTRONIC DICE
 8. Icon-pdf.gif PICAXE MICRO-ROBOT
 9. Icon-pdf.gif How to make your first Robot


PICAXE 18 z PIC16F88
Zapojení programovacího konektoru


Náměty:

PICAXE8 LED

PICAXE-PICAXE80.jpg PICAXE-PICAXE80 1.jpg

init: 
   LET b0 = 0 
 
main: 
   IF pin3 = 1 THEN add    'i/o pin 3 = physical ic pin 4 
   IF pin3 = 0 THEN low 1 
   endif 
   GOTO main 
 
add: 
   pause 100 
   LET b0 = b0 + 1 
   IF b0 < 5 THEN main 
   high 1            'i/o pin 1 = physical pin 6 
   GOTO main

PICAXE Microprocessor Tutorial

PICAXE81

200px

 

[ info]LED blikání

200px

 
main:
 
 low 0   ' PIN 0 set OFF, LED will be shine
       ' linka 0 se vynuluje, LED bude svítit
 pause 500 ' wait 500 ms/ čekání 500 ms 
 high 0   ' PIN 0 set ON, LED will not be shine
  		 ' linka 0 se nastavi do log. "1", LED nebude svítit
 pause 500 ' čekání 200 ms
 
 GOTO main 'jump to label main
       'skok na návěští main
Běžící had

PICAXE bezici had.jpg

Chyba při vytváření náhledu: Soubor patrně chybí: /var/www/wiki.sps-pi.cz/www/images/f/f3/Ukáza_programu.jpg
 
 
pins = %11111111  ;zhasne všechny diody 
main: 
 
 pause 1000 ' čekání 1 000 ms = 1 s
 low 0   ' linka 0 se vynuluje log. "0"
 pause 200 ' čekání 200 ms
 high 0   ' linka 0 se nastavi do log. "1"
 low 1 pause 200 high 1 'dále postupně přepíná s 200 ms pauzou
 low 2 pause 200 high 2
 low 3 pause 200 high 3
 low 4 pause 200 high 4
 low 5 pause 200 high 5
 low 6 pause 200 high 6
 low 7 pause 200 high 7
 GOTO main  'skok na návěští main
Robot Umík

MAT-POZADAVKY-PRA-ROBOT-UMIK.jpg

je postaven na podvozku UMU-01 Lze sestavit v konfiguraci stopař pro sledování čáry nebo minisumo

 • Čidlo okraje arény: 2x QRD1114 pro Minisumo
 • Čidlo čáry: 3x QRD1114 pro sledování čáry
 • Čidlo soupeře / překážky: SFH5110 + 2x IR-LED20
 • Elektronika s PICAXE-18X
 • Programování v Basicu
 • Ovládání motorů můstkem L293D
 • Icon-pdf.gif dokumentace
Technologystudent.gif PICAXE MICROCONTROLLERS
PICAXE02

PICAXE-Buuton-LED.jpg PICAXE-Button-LED 1.jpg

init:	b2 = 0	' reset targetbyte before the loop
 
' input C.0, active high, jump to ‘pushed’ label when = 1
 
myloop:	button C.0,1,200,100,b2,1,pushed	' jump to cont when C.0 = 1
	low B.7					' output off
	pause 10				' loop delay time
	GOTO myloop
 
pushed:	high B.7				' output on
	GOTO myloop

info

Push Switch

PICAXE-Buuton-LED.jpg PICAXE-Button-LED 2.jpg

init:	LET b0 = 0
 
main:	IF pinC.7 = 1 THEN add
    low B.7
	GOTO main
 
add:	pause 100 		'short delay
	LET b0 = b0 + 1
	IF b0 < 5 THEN main
	high B.7
	GOTO main

info

For..Next

200px

symbol counter = b0 ‘ 'define the variable “counter”
symbol dp = 7 ‘    'define pin 7 with the name “dp”
 
main: 
  FOR counter = 1 TO 15 ‘ 'start a for...next loop
   high dp ‘   ‘‘    'switch pin 7 high
   pause 500 ‘      'wait for 0.5 second
   low dp ‘       'switch pin 7 low
   pause 500 ‘      'wait for 0.5 second
  NEXT counter ‘     'end of for...next loop
END ‘           'end program

Icon-pdf.gif info

PICAXE03

PICAXE-PICAXE03.jpg

symbol counter = b0 'define the variable counter
symbol dp = 7    'define pin 7 with the name dp
 
main: 
  FOR counter = 1 TO 20 'start a for...next loop
   pins = %11000000   ' symbol 0
   pause 100      'wait for 0.1 second
   pins = %11111001   ' symbol 1
   pause 100      
   pins = %10010100   ' symbol 2
   pause 100      
   pins = %10001111   ' symbol 3
   pause 100      
   pins = %10011001   ' symbol 4
   pause 100      
   pins = %11101101   ' symbol 5
   pause 100      
 
 
   NEXT counter     'end of for...next loop
END

[ info]

PICAXE04

PICAXE-PICAXE04.jpg

symbol counter = b0 'define the variable counter
symbol dp = 7    'define pin 7 with the name dp
w1 = %00000000 
 
main: 
  FOR counter = 1 TO 255 'start a for...next loop
   pins = w1  	  'start
   pause 100       'wait for 0.1 second
   w1 = w1 + 1      'incrementace
 
   NEXT counter     'end of for...next loop
END

[ info]

Counter

PICAXE-PICAXE04.jpg

rst: 
	w1 = %00000000 
	pins = w1
 
main:  IF pinC.6 = 1 THEN rst
	IF pinC.7 = 1 THEN add
	GOTO main
 
add:	pause 50		' short delay	
	LET b0 = b0 + 1
	IF b0 < 5 THEN main
	pins = w1  		' symbol 0
   	w1 = w1 + 1
 
   	GOTO main    
END

[ info]

Servo

200px

servo 4, 150   ' start servo on pin four and move to center
 
main:
  pause 500     ' wait a half second
  servopos 4, 200  ' move servo clockwise
  pause 500     ' wait a half second
  servopos 4, 150  ' move servo to center
  pause 500     ' wait a half second
  servopos 4, 100  ' move servo counter-clockwise
  pause 500     ' wait a half second
  servopos 4, 150  ' move servo to center
 
 GOTO main      ' return to main program loop

info

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export