ŠVP-PRA 2010-11v1

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Původní návrh obsahu předmětu Praktická cvičení podle ŠVP platného v roce 2010: (3. oddělení)


Obsah

PRC 1. ročník

celkově: 3 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

Elektronika I ELT1

 1. Úvod do elektroniky
 2. Zdroje elektrického napětí a proudu
 3. Polovodičové součástky
 4. Pájení
 5. Stabilizátory
 6. Osazení UNI DPS
 7. Integrované obvody
 8. Ukázka mikroprocesorové aplikace

Elektroinstalace INS1

 1. Základní pojmy a vztahy v rozvodných soustavách
 2. Napěťové poměry v třífázové soustavě
 3. Připojování spotřebičů na rozvodnou síť
 4. Zkoušečky, druhy a jejich použití
 5. Druhy izolovaných vodičů
 6. Ochrana před nebezpečným dotykem
 7. Ochrana před dotykem živých a neživých částí
 8. Jističe a pojistky, chrániče
 9. Zásuvkové obvody zapojování prodlužovacích kabelů a jejich kontrola
 10. Zapojení vidlic, zásuvek a přívodních šňůr
 11. Revize a kontroly podle ČSN 33 1600 a 33 1610
 12. Světelné obvody
 13. Časové obvody a dálkové ovládání světel
 14. Pomocné a signalizační obvody
 15. Využití stykačů v automatizovaných obvodech
 16. Postup a provádění instalačních prací "inteligentní“ dům
 17. Elektrotechnické výkresy základní pravidla pro kreslení eltech. výkresů. Využití systémů CAD pro kreslení el. schémat

Ruční obrábění STR1

 1. Měření na materiálu
 2. Rýsování
 3. Dělení materiálu
 4. Pilování
 5. Vrtání
 6. Řezání závitů
 7. Broušení součástí


PRC 2. ročník

celkově: 3 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

Elektronika s IO ELT2

 1. Integrované obvody analogové Operační zesilovač
 2. Integrované obvody analogové Nf zesilovač
 3. Logické integrované obvody Základní log. funkce
 4. Aplikace s MCU
 5. Ovládání výstupu z mit. aplikace
 6. Technologie DPS
 7. Technologická příprava výroby DPS
 8. Výroba DPS
 9. Osazení DPS dle elektrického schéma a montážního schéma
 10. Realizace elektronického výrobku
 11. Zprovoznění DPS
 12. Zpracování dokumentace

Mechatronika INS2

 1. Elektromechanické prvky Stykač, relé, jistící prvky, časovací relé
 2. Měřicí technika měřicí přístroje pro automatizaci měření typických parametrů zařízení a dějů
 3. Průmyslové instalace pohony, instalační, indikační, ovládací prvky možnosti připojení ukázka realizace sestavy
 4. Stejnosměrné elektromotory rozdělení podle principu a konstrukce štítek elektromotoru
 5. Zajištění provozu elektromotoru vodiče, jistící prvky a proudový chránič tlačítka, stykače
 6. Střídavé elektromotory synchronní, asynchronní a krokový motor využití v konkrétním zapojení
 7. kontrola, ověření funkce a vlastností oživení sestavy a případné opravy dokumentace
 8. Řízení otáček elektromotoru
 9. řízení otáček ss elektromotoru
 10. řízení otáček stř elektromotoru
 11. Diagnostika a odstranění závad
 12. měření izolačního stavu motoru měření odporu vinutí odstranění záva

Strojní obrábění STR2

 1. Popis a ovládání soustruhu.
 2. Popis soustružnických nožů soustružení základních operací
 3. Vrtání otvorů na soustruhu
 4. Řezání závitů na soustruhu
 5. Popis a ovládání frézky
 6. Popis a druhy fréz
 7. Práce na obrážečce
 8. Nástroje na výrobu drážky

PRC 3. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Elektronika s MCU ELT3

 1. Ovládání elektroniky výstupem PC možnosti řízení výstupem PC další obvody ukázka ovládání přes COM a USB
 2. Výstupní obvody popis instrukcí řízení výstupu a jejich aplikace připojení výkonových prvků na výstup realizace zapojení na kontaktním nepájivém poli
 3. Vstupní obvody ukázka zapojení vstupu a seznámení s instrukcí pro vstup možnosti připojení čidel realizace sestavy na KNP
 4. Aplikace programu podle zadání vytvořit jednoduchý program odladění programu
 5. Realizace mikroprocesorové sestavy
 6. Realizace aplikace odladěný program přeložit do strojového kódu procesoru kontrola a ověření aplikace bez procesoru
 7. Oživení sestavy
 8. Vývoj mikroprocesorové aplikace
 9. Popis vývoje uP aplikace s RD2kit (89S52)
 10. Programování aplikace sv. křižovatky
 11. Vývoj mikroprocesorové aplikace programování aplikace pračka jeřáb
 12. Naprogramování mikroprocesoru Realizace mikroprocesorové sestavy

Výpočetní technika INS3

 1. Kompletace PC základní desky, HD, paměti, zdroje, skříně
 2. Pevné disky I.typy HDD, ATA, SATA,
 3. SCSI partition, Fdisk organizace dat na HDD
 4. Pevné disky II. práce s nástroji na správu disků
 5. Instalace OS WIN, Linux bootmanager
 6. záloha a obnova dat – image disku
 7. Síťové prvky zapojení síť kabelů a zásuvek NIC, HUB, SWITCH, kabely,
 8. Wifi síť Wifi Reuter, repeater, bridg
 9. Domácí síť Microsoft siť protokol TCP/IP
 10. Periferie: monitory, CRT, LCD
 11. video-data projektor skener

CNC STR3

 1. Programování FC 16 CNC technický výkres,technologický postup, nástrojový list, NC program
 2. Konstrukce strojů, elektrická schémata, zapojení ovládání a údržba
 3. Základními funkcemi orientace v osách x, y, z
 4. Přípravné funkce popis funkcí G92, G29, absolutní programování G90 popis činností funkcí G00, G01 nulový bod obrobku
 5. Programování s využitím funkcí určení roviny G17, G18, G19 kruhová interpolace G02, G03 obdélníkový cyklus G72
 6. Programování s využitím funkcí rozměry v přírůstcích G91 skok do podprogramu G25 podprogramový cyklus G26 obsluha CNC frézky
 7. Další možnosti programování programování čtvrté osy využití vlastností dotykové sondy
 8. Programování SUF 16 CNC orientace v osách x, y referenční bod G98 poloměrové prog. G24 průměrové prog. G90 Obsluha SUF 16CNC obsluha soustruhu
 9. Přetažení programu z PC do systému soustruhu

PRC 4. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Servis elektroniky ELT4

 1. SMT – úvod Význam a výhody SMT Technologie SMT
 2. Plošné spoje pro SMT,součástky SMT - montáž
 3. Montážní zařízení Pájení SMT
 4. Horkovzdušná pájecí soustava SMT - indikátor napětí
 5. Výroba indikátoru metodou SMT
 6. SMT – oživení, nastavení indikátoru konečná úprava desky, oživení, finalizace
 7. DVD základní parametry možnosti DVD domácího kino modernizace - Blue ray
 8. TV přehled parametrů možnosti, vstupy a výstupy možnosti příjmu TV
 9. SAT problematika SAT příjmu v praxi komponenty pro příjem SAT naladění SAT paraboly
 10. SAT pro více družic programování receiveru konfigurace a možnosti příjmu více družic

Inteligentní elektroinstalace INS4

 1. Inteligentní instalace, silové obvody, snímače, akční členy, řídící modul
 2. Propojení modulů pomocí sběrnic snímače, akční členy, řídící modul
 3. Konfigurace prvků inteligentní elektroinstalace, SW
 4. Elektronické zabezpečení význam, bezpečnostní rozdělení druhy detektorů
 5. EZS – drátové systémy programování uživatelských funkcí cvičení programování uživatelských funkcí
 6. EZS – bezdrátové systémy přehled, specifika bezdrát. systému programování uživatelských funkcí
 7. EZS – automatizace bezdrátové přenosy na PCO propojení automatizace s EZS programování DP spotřebičů přes EZS
 8. EZS návrh zabezpečení
 9. CCTV rozdělení a možnosti druhy kamer, monitory záznamová zařízení
 10. Kamerové systémy
 11. Spolupráce EZS s prvky inteligentní instalace

Robotika STR4

 1. Popis robota NXT prezentace robota NXT ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
 2. Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – bludiště,
 3. Realizace robotických sestav
 4. Vývoj aplikace s robotem NXT zadání úloh – sekačka, kompas
 5. Realizace robotických sestav
 6. Popis robota Boe-Bot prezentace robota Boe-BOT ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
 7. Vývoj aplikace s robotem Boe-Bot zadání úloh – bludiště
 8. Realizace robotických sestav
 9. Vývoj aplikace s robotem Boe-Bot zadání úloh – sekačka, kompas realizace robotických sestav
 10. Vývoj aplikace s robotickou rukou L601 prezentace, ukázka profesionální ruky ukázka aplikací (video)
 11. Vývoj aplikace s robotickou rukou L601 programování pomocí SW
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export