Blokové schéma mikropočítače, části mikropočítače

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Mikroprocesor, mikropočítač

Mikroprocesor (CPU - central processing unit) - programovatelný logický automat vyrobený technologií velmi vysoké integrace (VLSI). Je základní jednotkou mikropočítače, řídí jeho činnost. Monolitický mikroprocesor - skládá se z jediného pouzdra (někdy však musí být doplněn dalšími pomocnými obvody, které nejsou integrovány na čipu, např. generátorem hodinových impulsů). Řezový mikroprocesor se skládá z několika pouzder (bitových řezů)

Základní části mikroprocesoru:

  • aritmeticko-logická jednotka (ALU)
  • registry (univerzální a jednoúčelové)
  • řídicí obvody - řadič (CU)

Mikroprocesor sám o sobě nemůže vykonávat žádnou činnost. Musí být doplněn pamětí s uloženým programem a daty, pro komunikaci s okolím jsou nutné V/V obvody.

Tak vznikne základní sestava mikropočítače:

Mikropočítač = mikroprocesor + paměť + obvody vstupu a výstupu (V/V obvody).

Mikropočítač, na rozdíl od mikroprocesoru, je již schopen samostatné a smysluplné činnosti, je-li do jeho paměti vložen program. Program se skládá z jednotlivých příkazů, které se nazývají instrukce. Každá instrukce předepisuje jednoduchou dílčí operaci mikroprocesoru (např. přesun dat mezi registry, mezi registrem a pamětí,vykonání aritmetické operace aj.). Princip činnosti mikroprocesoru spočívá v postupném čtení jednotlivých instrukcí zpaměti, jejich dekódování a provádění jimi určené činnosti.Instrukce jsou v paměti uloženy v tzv. strojovém kódu, to znamená jako kombinace nul a jedniček. Tato kombinace nul a jedniček je pro každou instrukci specifická a představuje její operační znak. Součástí instrukce, kromě operačního znaku, mohou být také data, s kterými mikroprocesor vykoná předepsanou operaci, nebo adresa,ukazující na určité místo v paměti nebo na určitý vstup nebo výstup mikropočítače. Mikroprocesor ovšem nezjistí, zda v paměti je uložen program nebo je její obsah třeba jen náhodný. To, co z paměti načte, považuje za instrukce a provádí je.


Mikropočítač se skládá z výše vyjmenovaných částí, přenos signálů mezi nimi se uskutečňuje prostřednictvím sběrnic.

8051

8051 Microcontroller Architecture

PIC

PIC Microcontroller Architecture

AVR

AVR Microcontroller Architecture

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export