Tématický plán - Slaboproudá elektrotechnika

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Verze z 29. 8. 2010, 22:31; JA (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Slaboproudá elektrotechnika

PRC 1. ročník

celkově: 3 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

Elektronika I ELT1

 1. Nářadí a pomůcky používané v elektronice
  • Pájení, úprava konců součástek
  • Základní elektrotechnické značky a názvosloví
 2. Vodiče používané v elektronice
  • Druhy a způsoby odizolování
  • Úpravy a připojování vodičů
 3. Pasivní prvky RC
  • Odpory a kondenzátory, barevný kód
  • Sériové a paralelní řazení
  • Ohmův zákon (cvič. s pas. a aktiv. součástkami)
 4. Základní měřící přístroje
  • Ampérmetr a voltmetr (rozšíření rozsahu)
  • Ohmetr
 5. Zdroje el. napětí a proudu
  • Chemické
  • Elektronické (užití)
  • Usměrňovací diody
  • Usměrňovač jednocestný a dvoucestný
  • Cvičení s jedno a dvoucest. usměrňovači
 6. Síťový transformátor
  • Jednoduchý návrh síťového transformátoru
  • Výpočet síťového transformátoru a realizace
 7. Domácí elektrické spotřebiče
  • Obvodová zapojení některých jednoduchých domácích elektrických spotřebičů


Elektroinstalace INS1

 1. Základní pojmy a vztahy v rozvodných soustavách
  • Provozní řád učebny, vstupní test
  • Napěťové poměry v trojfázové soustavě
 2. Druhy izolovaných vodičů a práce s nimi
  • Rozdělení, použití, značení a barvy vodičů
  • Odizolování vodičů a jejich připojování
  • Připojování spotřebičů na rozvodnou síť
  • Zkoušečky, druhy a jejich použití
 3. Zásuvkové obvody
  • Zapojování zásuvek pomocí tří vodičů (i dvouvodičové)
  • Zapojení vidlic, zásuvek a přívodních šňůr
 4. Ochrana před nebezpečným dotykem, prodlužovací kabely a jejich měření
  • Ochrana před dotykem živých a neživých částí, jističe a pojistky
  • Zapojování zásuvek a vidlic prodlužovacího kabelu
  • Rrevize a kontroly dle ČSN 33 1600 a 33 1610
 5. Světelné obvody
  • Zapojení světel – řazení 1 a 5
  • Zapojení světel – řazení 6 a 7
 6. Pomocné a signalizační obvody
  • Domovní zvonky, el. vrátný,
  • Využití stykačů v automatizovaných obvodech
 7. Postup a provádění instalačních prací
  • Informace o moderních trendech v el. instalacích
  • Prvky a jejich použití v domovní instalaci


Ruční obrábění STR1

 1. Měření a orýsování materiálů
  • Bezpečnost a organizace práce v dílně
  • Používání měřidla a měření s nimi
  • Rýsovací pomůcky a způsoby orýsování
 2. Řezání a pilování
  • Řezání materiálů ruční a strojní
  • Způsoby pilování
 3. Vrtání a řezání závitů
  • Upínání nástrojů a součástí
  • Postup při řezání závitů vnějších a vnitřních
 4. Svařování
  • Svařování el. obloukem
  • Svařování plamenem
 5. Broušení ruční a strojní
  • Bezpečné broušení
  • Bruska na plocho
 6. Základní soustružnické operace
  • Zarovnávání čel
  • Soustružení průměru
 7. Vrtání a řezání závitů na soustruhu
  • Druhy vrtáků
  • Upínání nástrojů
 8. Základy frézování
  • Upínání nástrojů a obrobků
  • Frézování rovinných ploch
  • Volba otáček a posuvu


PRC 2. ročník

celkově: 3 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

PASIVNI A AKTIVNÍ PRVKY

 1. Rezistory kondenzátory cívky
  • Rezistory, kondenzátory značení, měření, katalog. parametry
  • Cvičné práce – zapojuje obvod s pasivními prvky, měří a ověřuje vlastnosti
 2. Aktivní prvky - diody
  • Polovodičové součástky (diody) - druhy, značení, mezní
  • Veličiny, práce s katalogem, měření prvků
  • Cvičné práce – zapojuje obvod s aktivními prvky , měří a ověřuje vlastnosti
 3. Aktivní prvky - tranzistory
  • Tranzistor - druhy, značení, mezní parametry
  • Práce s katalogem, měření prvků
 4. Cvičné práce – zapojuje obvod s aktivními prvky (tranzistory), měří a ověřuje vlastnosti
  • Práce s dokumentací a hotovými moduly
 5. Aktivní prvky
  • Práce s dokumentací a hotovými moduly
  • Cvičné práce – zapojuje obvody (moduly), tak aby vytvořil konkrétní funkční aplikaci
 6. Aktivní prvky
  • moduly osazené tranzistory, práce se stavebnicí
  • Cvičné práce – zapojuje obvody (moduly), tak aby vytvořil konkrétní funkční aplikaci
 7. Aktivní prvky
  • tyristor, diak,triak
  • Cvičné práce – zapojuje obvod s aktivními prvky, měří a ověřuje vlastnosti


DPS

 1. Tranzistor jako zesilovač
  • zapojení a funkce tranzistoru jako zesilovače
  • měření a ověření vlastností a funkce
  • cvičná práce jednotranzistorový zesilovač
  • ukázka seminární práce, opakování učiva 1.roč eagle
 2. Plošné spoje návrh
  • opakování učiva 1.roč.
  • zásady návrhu, konstrukční parametry, výkresy pro výrobu PS
  • návrh PS podle zadaného schématu
  • vytvoření předlohy, zadání seminární práce
 3. Plošné spoje návrh
  • ukázka a realizace výroby PS pomocí grafické systému „EAGLE“
  • přehled zapojení modulů s tranzistory
  • konzultace seminární práce
 4. Návrh a výroba plošného spoje
  • kreslení schémat a návrh PS pomocí grafické systému „EAGLE“
  • výroba PS fotocestou
  • činnost na seminární práci
 5. Seminární práce
  • kreslení schémat a návrh PS pomocí grafické systému „EAGLE“
  • návrh, výroba osazování a oživování modulů plošných spojů.
  • kombinování jednotlivých modulů do funkčních sestav, dokončení dokumentace, odevzdání seminární práce


Strojní obrábění

 1. Druhy soustruhů a jejich použití
  • Druhy soustruhů
  • Druhy soustružnických operací
  • Nástroje a jejich použití
  • Upínání obrobků
 2. Jednoduché soustružnické operace
  • Zarovnávání čel
  • Soustružení průměru
 3. Vrtání otvorů na soustruhu
  • Druhy vrtáků
  • Upínání nástrojů
  • Kalibrovaný otvor (vyhrubování, vystružování)
 4. Řezání závitů na soustruhu
  • Řezání vnitřních závitů
  • Řezání vnějších závitů
  • Chlazení nástrojů
 5. Práce na frézce
  • Popis a ovládání frézky
  • Upínání nástrojů a obrobků
  • Frézování rovinných ploch
  • Volba otáček a posuvu
 6. Práce na obrážečce
  • Popis a ovládání
  • Upínání obrobku a nástroje
  • Obrážení drážky
 7. Programování svařovacích robotů
  • Ovládání robotů
  • Zhotovení programu pro svár
 8. Procvičování probraného učiva
  • Soustružení dle výkresů- průběžně


PRC 3. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Elektronika s MCU ELT3

 1. Napájecí obvody s integrovanými stabilizátory
  • stabilizace pomocí : MA78xx MA79xx atp.
  • symetrické stabilizované zdroje napětí
 2. Operační zesilovače
  • invertující zesilovač
  • neinvertující zesilovač
  • komparátor s IO MA741, MA 1458 atp.
 3. Časovací obvody
  • bistabilní KO, monostabilní KO, astabilní KO s IO MH7400, NE555
 4. Zákl. logické obvody
  • kombinační logické obvody
  • základní sekvenční obvody
  • čítače
  • převodníky kódu


Výpočetní technika INS3

 1. Kompletace PC základní desky, HD, paměti, zdroje, skříně
 2. Pevné disky I.typy HDD, ATA, SATA,
 3. SCSI partition, Fdisk organizace dat na HDD
 4. Pevné disky II. práce s nástroji na správu disků
 5. Instalace OS WIN, Linux bootmanager
 6. záloha a obnova dat – image disku
 7. Síťové prvky zapojení síť kabelů a zásuvek NIC, HUB, SWITCH, kabely,
 8. Wifi síť Wifi Reuter, repeater, bridg
 9. Domácí síť Microsoft siť protokol TCP/IP
 10. Periferie: monitory, CRT, LCD
 11. video-data projektor skener

Automatizace STR3

 1. Logické obvody
  • opakování učiva 2.roč. CIT – log. funkce
  • seznámení se stavebnicí pro obvody TTL
  • prověření funkce obvodu MH7400
  • práce s logickou sondou
  • zadání úloh pro samostatné řešení
  • realizace úkolu
 2. Spínání vyšších výkonů na výstupu IO
  • opakování učiva 2.roč. CIT a ELE
  • popis funkce spínacího tranzistoru
  • výběr úloh – spínání činné a indukční zátěže
  • realizace úkolu
 3. Stykač a jeho použití
  • opakování učiva 1.roč. PRA a ZAE
  • popis konstrukce relé a stykače na ss a stř. napětí
  • technické parametry stykačů
  • typické zapojení a použití
  • realizace reverzace chodu motoru
 4. Motory
  • druhy, vlastnosti a zapojení jednotlivých typů motorů
  • stanovení počtu otáček, přepínání směru a řízení otáček jednotlivých typů
  • krokové, lineární, servomotory apod.

PRC 4. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Aplikace mikroprocesorové techniky AplMIT

 1. Vývoj aplikace s logickým modulem LOGO!
  • opakování učiva 2.roč. CIT – log.funkce
  • seznámení s LOGO!
  • ukázková úloha – posuvná brána
  • výběr úloh pro samostatné řešení
  • realizace sestavy
 2. Vývoj mikroprocesorové aplikace
  • opakování učiva 2.roč. CIT a 3.roč. MIT
  • popis vývoje uP aplikace s RD2kit (89S52)
  • výběr úloh – aut.pračka, jeřáb, křižovatka
  • realizace mikroprocesorové sestavy
 3. Vývoj mikroprocesorové aplikace s robotem NXT
  • prezentace robota NXT
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka
  • realizace robotických sestav
 4. Vývoj mit aplikace s robotem Boe-Bot
  • prezentace robota Boe-BOT
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka, kompas
  • realizace robotických sestav


Aplikace elektroniky

 1. Digitální záznam zvuku - CD přehrávače, MD
  • zákl. parametry, blokové schéma
  • obsluha
 2. Digitální záznam obrazu -
  • DVD
 3. Kamerové systémy CCTV
  • Kamery
  • Monitory
  • Záznam
  • Digitální videokamera IP
 4. Zabezpečovací technika – drátové systémy
  • Funkce, možnosti
  • Ústředny, detektory
  • Signalizace
 5. Zabezpečovací technika bezdrátová
  • Možnosti
  • Detektory
  • Možnosti propojení s domácí automatizací
 6. EZS a automatizace
  • Možnosti automatizace a EZS
  • Programování uživatelských funkcí
  • Cvičení programování uživatelských funkcí
 7. SMT technika
  • Výhody a nevýhody SMT
  • Druhy přívodů SMD
  • Osazovací metody
  • Pájecí pasta
  • Technologie
  • Cvičná práce – Batest – pájení v infrapeci
 8. Digitální příjem TV
  • Možnosti při přechodu na digitální vysílání
  • Settopboxy
  • Satelitní komplet


CNC STR4

 1. Programování NC strojů - základní funkce
  • opakování učiva 1. roč. TEK, 2.roč. PRA
  • technický výkres, technologický postup, nástrojový list, nc program
  • konstrukce strojů, elektrická schémata, zapojení ovládání a údržba
  • programuje absolutním programováním základními funkcemi
  • orientace v osách x, y, z
  • samostatná práce studentů
 2. Programování NC strojů - pomocné funkce
  • opakování učiva 2.roč. PRA
  • absolutní a přírůstkové programování
  • popis činností funkcí G00, G01, G02, …
  • příklad programování – ukázka
  • funkce G90, G91, G92, G98, G99, ...
  • samostatná práce studentů
 3. Samostatná práce studentů
  • samostatná práce studentů
  • předvedení a odevzdávání prací studentů
  • opakování
 4. Další možnosti využití NC strojů
  • programování čtvrté osy
  • využití vlastností dotykové sondy
  • samostatná práce studentů


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export