Šablona:TAP2r-header

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení mikroprocesorové techniky. ŠVP: str. xx
Cílové vědomosti: Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení.
Organizace výuky: 2. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok)
Výukový kurz:

Moo.gif TAP2r - zatím odstaven

Učební osnovy:

ŠVP IT – v06 str. 154

Učební texty:
Výukové materiály v EduBasi: Edubase


Testy: Edubase

testy lze spouštět přímo na školních PC: P:\EduBase\EduBase 2.lnk SPŠ - Informační technologie - Odborné předměty - Technické aplikace - 2.ročník - čtvrtletní testy nebo přímo Testy

Malé písemné práce:

Převody:

Aritmetické operace:

Velké písemné práce:

 1. PP - Převody
 2. PP - Aritmetické operace
 3. PP - Logické obvody
 4. PP - Kombinační logické obvody
 5. PP - Sekvenční logické obvody
 6. PP - MIT - úvod
www:
 1. Číslicová_technika na cs.wikipedia.org
 2. Marcela Antošová, Vratislav Davídek Číslicová technika – učebnice
 3. Logické prvky a systémy
 4. N:/janousek/mikroLAB/
 5. http://old.sps-pi.cz/mikroLAB
 6. Karnaugova mapa - návrh
 7. Jak pracuje počítač?
 8. V počítači jsou jen jedničky a nuly
 9. Od logických obvodů k mikroprocesorům
 10. Pohled do nitra mikroprocesoru
 11. Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků
 12. Kolejnička - Boltík- „Technika počítačů I“ SNTL 1988
 13. Arendáš Viliam ing. „Číslicová technika“ - Základy kombinačních obvodů
 14. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982
HW: Dominoputer, RD2 kit
SW: NXT-G - LOGO - Deeds - Automaton Simulator - CamStudio - Screen Recorder
Povinné práce:

 1. FLL Icon-doc.gif předloha Icon-pdf.gif vzor Moo.gif odevzdat
 2. Fritzing Icon-doc.gif Předloha Icon-pdf.gif vzor Moo.gif odevzdat
 3. Návrh KLO odevzdat
 4. Návrh SLO

Klasifikace

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • Malé zkoušení: (v lavici) váha 1
 • Velké zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 1
 • Malá písemná práce: (nečekaná) - váha 2
 • Velká písemná práce: (plánovaná s možností si test vykoušet elektronicky) váha 10
 • Cvičení: (hodnocení za praktické výsledky) váha 1
 • Sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • Domácí úkol: váha 1
 • Povinná práce: váha 4

Podmínka úspěšné klasifikace: Nemít z jakkékoli velké písemné práce 5, odevzdané všechny povinné práce, 70% docházka na cvičení.

Referáty z mikroprocesorové techniky: zde

e
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje