Metaschool

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

převzato z http://old.sps-pi.cz/metaschool

 • 20.1.2010 Nabízí se možnost účasti na letní škole na Krétě. O financováni cesty a pobytu je možno žádat pro učitele z fondu NAEP více:
 • 19.1.2010 Hledám správce Wiki na http://sps-pi.metaschool.cz/wiki
 • 3.12.2009 Hledám správce: Metaschool (podobné jako kavalirka.metaschool.cz ) (možné využití pro SOČ nebo dMP nebo nějakou soutěž ) ozvěte se JA
 • 1.12.2009 Workshop
 • 5.2.2009 Workshop


Workshopy mezinárodního projektu Metaschool

Téma: prezentace využívání digitálního obsahu, principů Web 2 a metadat ve výuce

Místo konání: Gymnázium Nad Kavalírkou 1/100, 150 00 PRAHA 5 mapa

termíny: 5.2.2009 1.12.2009

Metaschool projekt

Cílem projektu Metaschool je navrhnout nové metody využívání informačních technologií ve výuce a připravit učitele na používání metadat (databází) umožňujících sdílet výukové materiály a využívání on- line materiálů (tj. materiálů na Webu) ve výuce.

Téma: prezentace využívání digitálního obsahu, principů Web 2 a metadat ve výuce

Datum konání: 5.února 2009 Doba konání: 10:00 – 16:00

účast: Mgr. Milan Janoušek

Cíl Workshopu: Cílem workshopu je prodiskutovat s pedagogickou veřejností možnosti využití nových informačních technologií ve výuce. Workshop bude mít dvě části. V první části workshopu budou představeny konkrétní případy užívání digitálního obsahu, principů WEB 2 a metadat ve výuce s cílem stimulovat zájem odborné veřejnosti o tyto nové postupy a technologie. V druhé části pak bude formou volné diskuze s pedagogickými pracovníky probíhat sběr informací a názorů, jak tyto nové přístupy uplatnit ve výuce v širší míře a jak tyto nástroje modifikovat, aby byly lépe uplatnitelné ve výuce. Vzhledem k předpokládané účasti zahraničních účastníků budou prezentace probíhat v angličtině, diskuze pak v češtině i angličtině.

Program workshopu:

 • 10:00 Uvítání a krátké představení projektu a cílů workshopu Karel Charvát, CCSS - národní koordinátor projektu
 • 10:15 Prezentace vybraných výukových materiálů projektu Kosmos
 • 10:30 Multimediální materiály pro environmentální výchovu Jaroslav Čermák, CENIA
 • 10:45 Co je koncept WEB 2, a jak je lze uplatnit ve výuce Karel Charvát, CCSS
 • 11:00 Geohra a zkušenost z výuky Irena Košková, Úřad libereckého kraje Alena Charvátová, Gymnázium Nad Kavalírkou Štěpán Kafka, HSRS
 • 11:15 Zkušenosti z projektu Naturnet Martin Vojta, Gymnázium Boženy Němcové
 • 11:30 Jak užít technologickou linku Janitor Geohosting ve výuce Petr Horák a Martin Vlk, Help forest, Roman Bukáček, CENIA, Karel Charvát, CCSS
 • 13:00 Zkušenosti s užitím programu eXe a publikováním prezentací studenty Link Online manual/Working with eXe ukázka1 ukázka2 ukázka3 online manual Charvátová, Gymnázium Nad Kavalírkou, Karel Charvát, CCSS
 • 13:15 Co to jsou metadata a jak je lze užít ve výuce, Karel Charvát, CCSS
 • 13:30 Příklady metadatových systémů pro sdílení výukových materiálu, EDUNET, URM-Uniform Resource Management, Karel Charvát, CCSS
 • 13:45 Pojekt eTwining (Teraza Wohlgemuthova)
 • 14:00 Moderovaná diskuze Karel Charvát, CCSS
 • 14:30 Káva
 • 14:45 Moderovaná diskuze Karel Charvát, CCSS
 • 15:30 Jak bude možno využívat nástroje projektu Metaschool Karel Charvát, CCSS
 • 15:45 Shrnutí výsledků workshopu, informace a informace o příštím workshopu Karel Charvát, CCSS
 • 16:00 Závěr workshopu Karel Charvát, CCSS

na téma: prezentace využívání digitálního obsahu, principů Web 2 a metadat ve výuce

Datum konání: 1. prosince 2009 10:00 – 16:00

účast: Mgr. Milan Janoušek

Cíle semináře: Tréninkový seminář bude zaměřen na teoretické a praktické školení pedagogů, jak uplatnit metadatové systémy a moderní technologie založené na publikování obsahu uživateli, tzv. Web 2.0 technologie, ve výuce na druhém a třetím stupni. Seminář bude určen pro omezené množství účastníků a bude zaměřen i na praktické procvičení nových technologií.

Program workshopu:

 • 10:00 Uvítání a krátké představení projektu a cílů semináře Karel Charvát, CCSS - národní koordinátor projektu
 • 10:15 Co to jsou metadata, co jsou Web 2.0 technologie a jak mohou být užita pro sdílení obsahu Karel Charvát, CCSS
 • 10:30 Ukládání a sdílení obsahu na webu Přemysl Vohnout, CCSS k testování: dev.ccss.cz/extplorer o usr/psw si řekněte u JA
 • 10:45 Software Wiki Media, (používá ho mimo jiné populární Wikipedia) jak ji lze používat při výuce, editace obsahu, sdílení obsahu v pracovních skupinách, integrace s dalšími nástroji Přemysl Vohnout, CCSS opět k testování: www.metaschool.cz/wiki/index.php
 • 12:00 Oběd (na základě předběžné objednávky bude možno zajistit ve školní jídelně Gymnázia)
 • 13:00 Metaschool URM Portál, jak publikovat obsah Přemysl Vohnout, CCSS kavalirka.metaschool.cz
 • 14:00 Mapy na internetu – nejenom Google, jak používat mapy na Metaschool portálu, Integrace se systémem Janitor, publikování Map na Metaschool portálu, publikování na GoogleMaps a GoogleEarth Karel Charvát, CCSS http://git.zcu.cz/bezdek/ www.openstreetmap.org GEOHRA Janitor
 • 15:30 Diskuze a odezva účastníků Karel Charvát, CCSS portal.naturnet.org
 • 16:00 Závěr semináře Karel Charvát, CCSS
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export