Robiáda

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Robotická soutěž v řízení malých samostatných mobilních robotů, finále pořádá ČVUT Zde vložte dosažené výsledky Přehled výsledků

Robiada letak.jpg
Robometar.gif
Robiada.gifObsah

Robiáda 2010

Robiada-083 resize.jpg
Robot-schema.png

1. 4. 2010 byla soutěž zahájena – povinná pro všechny PRG ze tříd B1.I, B2.I a B3.I – registrujte se pod sps_trida_skolnínick např. sps_B1_Jnovak (JA).

Letošní úkoly:

 1. jízda bludištěm "Robolabyrint"
 2. úklid odpadků z vymezené plochy "Robosumo"

Popis soutěže

Jde o soutěž v řízení malých samostatných mobilních robotů – robíků, jejichž hlavním úkolem pro letošní rok je projet co nejrychleji vytyčenou dráhu s překážkami.

Soutěž má dvě etapy – kvalifikační (domácí) kolo a finále spojené s pobytem na ČVUT v Praze.

Celorepublikové kvalifikační kolo

Soutěžit se bude v předem připraveném prostředí pro programování vlastních algoritmů virtuálních modelů robíků. To je po registraci přístupné přes webový prohlížeč a umožňuje naprogramovat zvolený model chování robíků. Na tomto webu můžete najít řadů ukázek a návodů, jak s programovacím prostředím pracovat, jak odladit chyby a podobně.

Na přelomu května/června (blíže bude v brzké době uvedeno v Harmonogramu soutěže) proběhne vyhodnocení zaslaných algoritmů chování virtuálních robíků a na jeho základě vybereme nejúspěšnější řešitele.

Finálový turnaj nejlepších řešitelů 1. kola s reálnými roboty

Vybrané soutěžící pozveme na několik dnů do Prahy. Ubytování, stravu i program pro volný čas zajistíme. Během pobytu bude mít každý soutěžící k dispozici jednoho robíka, kterého se bude snažit naprogramovat tak, aby co nejlépe obstál v závěrečném turnaji s ostatními řešiteli. Tento turnaj proběhne poslední den pražského probytu.

Soutěžní disciplína

Soutěžní disciplínou pro letošní rok je “Překážková dráha“. Nadále zůstávají přístupné i dvě loňské disciplíny (Robolabyrint a Robosumo), které si můžete vyzkoušet v rámci tréninku. Malé doporučení – program pro Robolabyrint může být dobrým základem i pro Překážkovou dráhu.

Překážková dráha

Úkolem Vašeho robíka je projet v co nejkratším čase trasu vymezenou světlou čarou na tmavém podkladu. V cestě mu ovšem stojí překážky, které cestu přehrazují. Robík musí tyto překážky objet, poté se opět napojit na svou trasu a pokračovat k cíly. Důležité je projet celou trasu a překonávat překážky jednu po druhé. Pokud by část trasy nebyla projeta, úkol není splněn, ani kdyby robík dorazil do cíle.

Nesoutěžní disciplíny – Robolabyrint a Robosumo

V disciplíně Robolabyrint musí robík sledovat světlou čáru na tmavém podkladu. Čára je spojítá a nikde se nekříží. Výše bodového ohodnocení závisí na rychlosti projetí trajektorie a míře odchylky od středu bílé čáry.

Robosumo vychází z mezinárodně stanovených pravidel pro robotické sumo. Konkrétně verze MiniSumo. Na hrací plochu (černý kruh s bilým okrajem) se umístí dva robící, kteří budou mít za úkol nevypadnout z kruhu jako první. Robík, který se dotkne podložky kruhu (tedy vně bílé kružnice) prohrál. Strategie, jak vytyčeného cíle dosáhnout, je jen ve Vašich rukou. Robík může klamat tělem, objíždět okraj kruhu a lákat tak nepřítele, vytlačit nepřítele hrubou silou a podobně.

Podmínky soutěže

Zúčastnit se mohou všichni studenti středních škol. Soutěž je pro jednotlivce, nelze se sdružovat v týmech. Počet účastníků není omezen (tzn. ze třídy/školy se může přihlásit neomezeně žáků, nikoliv však jako jeden tým).

Ceny

Všichni účastníci finále získají věcné ceny (trička, knihy a další upomínkové předměty). Pro vítěze finálového kola jsou připraveny i ceny peněžité (výše bude ještě upřesněna).

Jak se zúčastnit?

 1. Registrovat se na stránkách http://mech.fsik.cvut.cz/robiada/
 2. Otevřít stránky s webových simulátorem chování robotů.
 3. Přečíst a pozorumět vzorovým příkladům
 4. Naprogramovat vlastní algoritmy chování robíků
 5. Využít možnosti diskuse či návodů jako pomocníka při programování
 6. Odeslat soutěžní kódy
 7. Zde vložte dosažené výsledky
 8. Přehled výsledků

převzato z: http://mech.fsik.cvut.cz/robiada/


Přehled výsledků

Robiada 2010 001.jpg

Robolabyrint 1. tréningová dráha:

 1. místo: Papán Stanislav B1.I – 005.904
 2. místo: Háva Jakub B3.I – 006.012
 3. místo: Motyčka Arnošt B1.I – 006.123

Robiada 2010 002.jpg

Robolabyrint 2. tréningová dráha:

 1. místo: Papán Stanislav B1.I – 008.832
 2. místo: Motyčka Arnošt B1.I – 010.128
 3. místo: Mráz Roman B1.I – 010.451

Robiada 2010 003.jpg

Robolabyrint 3. tréningová dráha:

 1. místo: Papán Stanislav B1.I – 008.969
 2. místo: Motyčka Arnošt B1.I – 009.234
 3. místo: Mráz Roman B1.I – 012.456

Robiada 2010 004.jpg

Robosumo (2. disciplína 2010) – Hejbal:

 1. místo: Toušek Dominik B1.I – 019.900

Robiada 2010 004.jpg

Robosumo (2. disciplína 2010) - Bloudič:

 1. místo: Schmidt Marek B2.I – 005.516

Robiada 2010 004.jpg

Robosumo (2. disciplína 2010) – Hledač:

 1. místo: Charvát Jakub B1.I – 028.236

Robiada 2010 011.jpg

Robolabyrint 4. tréninková dráha:
bonus 2010:

 1. místo: Toušek Dominik B1.I – 049.224

Robiada 2010 005.jpg

Robometař – soutěžní disciplína 2009:

 1. místo: Toušek Dominik B1.I – 021.171

Robiada 2010 007.jpg

Překážková dráha – soutěžní disciplína 2008:
1. tréninková dráha

 1. místo: Papán Stanislav B1.I – 008.952

Robiada 2010 008.jpg

Překážková dráha – soutěžní disciplína 2008:
2. tréninková dráha

 1. místo: Toušek Dominik B1.I – 025.027

Robiada 2010 009.jpg

Překážková dráha – soutěžní disciplína 2008:
3. tréninková dráha

 1. místo: Toušek Dominik B1.I – 038.018

Robiada 2010 010.jpg

Překážková dráha – soutěžní disciplína 2008:
kvalifikační dráha:

 1. místo: Toušek Dominik B1.I – 027.732

Ukázka programu

program sleduj_caru;
while true
do
	if (CEYE > 0 and LEYE = 0 and REYE = 0) then
		LMOT:=30;
		RMOT:=30;
	end;
	if LEYE > 0 then
		LMOT := 0;
		RMOT := 5;
		continue;
	end;
	if REYE > 0 then
		RMOT := 0;
		LMOT := 5;
		continue;
	end;
end;

--JA 7. 5. 2010, 17:41 (UTC)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export