Uživatel:Bnovakova

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Dne 23. 2. 2010 Prezentace o NXT

Konstrukční součásti mobilních robotů:
Servo motor NXT
Tlakový senzor NXT
Světelný senzor NXT
Sonar NXT
Ultrazvukový senzor NXT
Zvukový senzor NXT
Inteligentní LEGONXT kostka NXT

Robot NXT
Robot NXT 2
CCNA Discovery The Cisco CCNA Discovery curriculum provides general networking theory, practical experience, and opportunities for career exploration and soft-skills development. The curriculum teaches networking based on application, covering networking concepts within the context of network environments students may encounter in their daily lives – from small office and home office (SOHO) networking to more complex enterprise and theoretical networking models later in the curriculum. CCNA Discovery is designed for students with basic PC skills and foundational math and problem solving skills. The curriculum offers an engaging learning experience for more visual and kinetic learners. Many interactive activities are embedded in all of the courses to break up the text and help reinforce student comprehension. In addition, a large number of labs encourage additional hands-on practice. CCNA Discovery can be delivered as an independent curriculum or integrated into a broader course of study, such as technology or continuing education programs. The curriculum is appropriate for students at many education levels and types of institutions, including high schools, secondary schools, universities, colleges, career and technical schools, community organizations, and other non-traditional learning environments. CCNA Discovery helps prepare students for entry-level career opportunities, continuing education, and globally-recognized Cisco CCENT and CCNA certifications.

český překlad Cisco CCNA Discovery poskytuje obecné propojení teorie, praktické zkušenosti, a příležitosti pro kariéru na průzkum a rozvoj soft-skills. Osnov učí sítí na základě žádosti, týkající se síťových konceptů v rámci studenti síťových prostředích se mohou setkat v každodenním životě - od malých a domácích kancelářích (SOHO) sítí ke složitějším podniku a teoretické modely sítí později ve vzdělávacím programu. CCNA Discovery je navržen pro studenty se základní znalost práce na PC a základním matematiky a řešení problémů dovednosti. Osnovy nabízí zapojení vzdělávací zkušenost pro více vizuální a pohybové studujících. Mnoho interaktivní aktivity jsou součástí všech kurzů rozbít text a posílení student pochopení. Kromě toho velké množství laboratoří podporovat dodatečné hands-v praxi. CCNA Discovery je možné dodat jako samostatný učební plán, nebo začlenit do širšího studia, jako jsou technologie nebo programů dalšího vzdělávání. Kurikulum je vhodná pro studenty na mnoha úrovních vzdělání a typy institucí, včetně vysokých škol, střední školy, univerzity, vysoké školy, profesní a odborné školy, společenských organizací, a jiné non-tradiční vzdělávacím prostředí. CCNA Discovery pomáhá připravit studenty pro příležitosti entry-level kariéru, další vzdělávání, a-celosvětově uznávaný Cisco CCENT a CCNA certifikace.

Logo.gif


1.6.2010 jsem pomáhala rotřídit součástky z robotů NXT, naprogramování robotů jsem neudělala, protože jsem neměla k tomu program a tím pátem to nešlo,nedal se stáhnout volně, byl jen ke stažení za peníze.Ještě jsem si četla a projížděla text z CCNA Discovery.

Součástky
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export