Čítač instrukcí, dekodér instrukcí, řadič

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Čítač instrukcí PC (program counter) Čítač instrukcí PC je registr, v kterém se nachází adresa instrukce, která se bude právě vykonávat. PC zvýší svůj obsah vždy o jedna po načtení každé instrukce (nebo každého bytu instrukce, je-li instrukce vícebytová). V době provádění instrukce je tedy v PC adresa následující instrukce.

-Při vykonávání instrukce je v PC připravena adresa následující instrukce.

Pokud se má provést skok v programu, přepíše se obsah PC cílovou adresou skoku. To se děje prostřednictvím instrukcí pro větvení programu. Takové instrukce přepíší obsah PC cílovou adresou skoku. Program nebude pak pokračovat následující instrukcí (na kterou PC původně ukazoval), ale instrukcí ležící na cílové adrese skoku.

-Přepsáním obsahu PC se uskutečňují skoky v programu.

Registr instrukce, dekodér instrukce, řadič

Načtená instrukce se uloží do registru instrukce a je zde uchovávána po dobu jejíhodekódování.Dekodér instrukce rozliší typ instrukce a přiřadí mu patřičný počáteční stav řadiče.

Řadič inkrementuje obsah PC a vytvoří posloupnost odpovídajících řídicích signálů.Ty pak zajistí vykonání instrukce (přenos operandů ze zdrojového místa, příp. jejichzpracování v ALU a uložení výsledku do cílového místa).

Řadič je velmi složitý sekvenční obvod realizovaný buď jako pevně zapojená logikanebo jako mikroprogramový automat (v paměti ROM obsahuje řadu mikroprogramůpro jednotlivé typy instrukcí).

www

Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export