Paměť mikropočítače, paměť programu, dat, datová paměť EEPROM

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Paměť

Paměť mikropočítače rozdělujeme na paměť dat (RWM) a paměť programu (ROM).U harvardské koncepce mikropočítače jde o dva oddělené paměťové prostory. VonNeumannova koncepce má obě paměti umístěny v jediném paměťovém prostoru.Dále rozlišujeme paměť vnitřní, která je integrována přímo na čipu mikropočítače, apaměť vnější, ketrá rozšiřuje kapacitu paměti vnitřní.

Paměť RWM – paměť dat

U jednočipových mikropočítačů se převážně používají statické paměti, jejichž paměťové buňky jsou tvořeny klopnými obvody. Po připojení napájecího napětí majínáhodný obsah. Kapacita paměti RWM umístěné na čipu se pohybuje od desítek bytůdo jednotek kilobytů.

Paměť ROM – paměť programu

V paměti ROM je uložen program, její obsah zůstává po vypnutí napájecího napětízachován. Rozeznáváme různé druhy paměti ROM:

- ryzí ROM - její obsah je určen již při výrobě čipu pomocí poslední masky- vhodná pro uložení zákaznického programu, výroba jeekonomická při alespoň tisícových sériích

- EPROM - programuje se elektrickými impulsy podle předepsanéhoalgoritmu, jejich obsah je možné smazat ultrafialovým zářením(výbojkou)

- OTP - jednou programovatelná paměť, většinou jde o EPROM bezokénka v plastovém pouzdru

- EEPROM - programuje se i maže elektrickými impulsy, může se programovati přímo vzařízení, ve kterém pracuje- moderním typem pamětí EEPROM jsou paměti označené FlashEPROM (větší kapacita, rychlejší programování, větší početpřeprogramování)

Kapacita paměti programu umístěné na čipu se pohybuje od jednotek kB do desítek kB(příp. kslov).

Datová paměť EEPROM

Některé typy mikropočítačů obsahují navíc také datovou paměť EEPROM, do které seukládají důležitá data, která je nutno uchovat i po vypnutí napájení (např. různékalibrační konstanty). Její velikost je obvykle několik desítek bytů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export