Tématický plán z roku 2009-10

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Verze z 29. 8. 2010, 22:44; JA (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

V školním roce 2009-10 se vyučoval 1. ročník oboru Elektrotechnika již podle nového ŠVP Ostatní stále podle starých osnov.

Obsah

Elektrotechnika

PRC 1. ročník =

celkově: 3 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

Elektronika I ELT1

 1. Úvod do elektroniky
 2. Zdroje elektrického napětí a proudu
 3. Polovodičové součástky
 4. Pájení
 5. Stabilizátory
 6. Osazení UNI DPS
 7. Integrované obvody
 8. Ukázka mikroprocesorové aplikace

Elektroinstalace INS1

 1. Základní pojmy a vztahy v rozvodných soustavách
 2. Napěťové poměry v třífázové soustavě
 3. Připojování spotřebičů na rozvodnou síť
 4. Zkoušečky, druhy a jejich použití
 5. Druhy izolovaných vodičů
 6. Ochrana před nebezpečným dotykem
 7. Ochrana před dotykem živých a neživých částí
 8. Jističe a pojistky, chrániče
 9. Zásuvkové obvody zapojování prodlužovacích kabelů a jejich kontrola
 10. Zapojení vidlic, zásuvek a přívodních šňůr
 11. Revize a kontroly podle ČSN 33 1600 a 33 1610
 12. Světelné obvody
 13. Časové obvody a dálkové ovládání světel
 14. Pomocné a signalizační obvody
 15. Využití stykačů v automatizovaných obvodech
 16. Postup a provádění instalačních prací "inteligentní“ dům
 17. Elektrotechnické výkresy základní pravidla pro kreslení eltech. výkresů. Využití systémů CAD pro kreslení el. schémat

Ruční obrábění STR1

 1. Měření na materiálu
 2. Rýsování
 3. Dělení materiálu
 4. Pilování
 5. Vrtání
 6. Řezání závitů
 7. Broušení součástí

Slaboproudá elektrotechnika

PRC 2. ročník

celkově: 3 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

PASIVNI A AKTIVNÍ PRVKY

 1. Rezistory kondenzátory cívky
  • Rezistory, kondenzátory značení, měření, katalog. parametry
  • Cvičné práce – zapojuje obvod s pasivními prvky, měří a ověřuje vlastnosti
 2. Aktivní prvky - diody
  • Polovodičové součástky (diody) - druhy, značení, mezní
  • Veličiny, práce s katalogem, měření prvků
  • Cvičné práce – zapojuje obvod s aktivními prvky , měří a ověřuje vlastnosti
 3. Aktivní prvky - tranzistory
  • Tranzistor - druhy, značení, mezní parametry
  • Práce s katalogem, měření prvků
 4. Cvičné práce – zapojuje obvod s aktivními prvky (tranzistory), měří a ověřuje vlastnosti
  • Práce s dokumentací a hotovými moduly
 5. Aktivní prvky
  • Práce s dokumentací a hotovými moduly
  • Cvičné práce – zapojuje obvody (moduly), tak aby vytvořil konkrétní funkční aplikaci
 6. Aktivní prvky
  • moduly osazené tranzistory, práce se stavebnicí
  • Cvičné práce – zapojuje obvody (moduly), tak aby vytvořil konkrétní funkční aplikaci
 7. Aktivní prvky
  • tyristor, diak,triak
  • Cvičné práce – zapojuje obvod s aktivními prvky, měří a ověřuje vlastnosti


DPS

 1. Tranzistor jako zesilovač
  • zapojení a funkce tranzistoru jako zesilovače
  • měření a ověření vlastností a funkce
  • cvičná práce jednotranzistorový zesilovač
  • ukázka seminární práce, opakování učiva 1.roč eagle
 2. Plošné spoje návrh
  • opakování učiva 1.roč.
  • zásady návrhu, konstrukční parametry, výkresy pro výrobu PS
  • návrh PS podle zadaného schématu
  • vytvoření předlohy, zadání seminární práce
 3. Plošné spoje návrh
  • ukázka a realizace výroby PS pomocí grafické systému „EAGLE“
  • přehled zapojení modulů s tranzistory
  • konzultace seminární práce
 4. Návrh a výroba plošného spoje
  • kreslení schémat a návrh PS pomocí grafické systému „EAGLE“
  • výroba PS fotocestou
  • činnost na seminární práci
 5. Seminární práce
  • kreslení schémat a návrh PS pomocí grafické systému „EAGLE“
  • návrh, výroba osazování a oživování modulů plošných spojů.
  • kombinování jednotlivých modulů do funkčních sestav, dokončení dokumentace, odevzdání seminární práce


Strojní obrábění

 1. Druhy soustruhů a jejich použití
  • Druhy soustruhů
  • Druhy soustružnických operací
  • Nástroje a jejich použití
  • Upínání obrobků
 2. Jednoduché soustružnické operace
  • Zarovnávání čel
  • Soustružení průměru
 3. Vrtání otvorů na soustruhu
  • Druhy vrtáků
  • Upínání nástrojů
  • Kalibrovaný otvor (vyhrubování, vystružování)
 4. Řezání závitů na soustruhu
  • Řezání vnitřních závitů
  • Řezání vnějších závitů
  • Chlazení nástrojů
 5. Práce na frézce
  • Popis a ovládání frézky
  • Upínání nástrojů a obrobků
  • Frézování rovinných ploch
  • Volba otáček a posuvu
 6. Práce na obrážečce
  • Popis a ovládání
  • Upínání obrobku a nástroje
  • Obrážení drážky
 7. Programování svařovacích robotů
  • Ovládání robotů
  • Zhotovení programu pro svár
 8. Procvičování probraného učiva
  • Soustružení dle výkresů- průběžně


PRC 3. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Elektronika s MCU ELT3

 1. Napájecí obvody s integrovanými stabilizátory
  • stabilizace pomocí : MA78xx MA79xx atp.
  • symetrické stabilizované zdroje napětí
 2. Operační zesilovače
  • invertující zesilovač
  • neinvertující zesilovač
  • komparátor s IO MA741, MA 1458 atp.
 3. Časovací obvody
  • bistabilní KO, monostabilní KO, astabilní KO s IO MH7400, NE555
 4. Zákl. logické obvody
  • kombinační logické obvody
  • základní sekvenční obvody
  • čítače
  • převodníky kódu


Výpočetní technika INS3

 1. Kompletace PC základní desky, HD, paměti, zdroje, skříně
 2. Pevné disky I.typy HDD, ATA, SATA,
 3. SCSI partition, Fdisk organizace dat na HDD
 4. Pevné disky II. práce s nástroji na správu disků
 5. Instalace OS WIN, Linux bootmanager
 6. záloha a obnova dat – image disku
 7. Síťové prvky zapojení síť kabelů a zásuvek NIC, HUB, SWITCH, kabely,
 8. Wifi síť Wifi Reuter, repeater, bridg
 9. Domácí síť Microsoft siť protokol TCP/IP
 10. Periferie: monitory, CRT, LCD
 11. video-data projektor skener

Automatizace STR3

 1. Logické obvody
  • opakování učiva 2.roč. CIT – log. funkce
  • seznámení se stavebnicí pro obvody TTL
  • prověření funkce obvodu MH7400
  • práce s logickou sondou
  • zadání úloh pro samostatné řešení
  • realizace úkolu
 2. Spínání vyšších výkonů na výstupu IO
  • opakování učiva 2.roč. CIT a ELE
  • popis funkce spínacího tranzistoru
  • výběr úloh – spínání činné a indukční zátěže
  • realizace úkolu
 3. Stykač a jeho použití
  • opakování učiva 1.roč. PRA a ZAE
  • popis konstrukce relé a stykače na ss a stř. napětí
  • technické parametry stykačů
  • typické zapojení a použití
  • realizace reverzace chodu motoru
 4. Motory
  • druhy, vlastnosti a zapojení jednotlivých typů motorů
  • stanovení počtu otáček, přepínání směru a řízení otáček jednotlivých typů
  • krokové, lineární, servomotory apod.

PRC 4. ročník

celkově: 3 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Aplikace mikroprocesorové techniky AplMIT

 1. Vývoj aplikace s logickým modulem LOGO!
  • opakování učiva 2.roč. CIT – log.funkce
  • seznámení s LOGO!
  • ukázková úloha – posuvná brána
  • výběr úloh pro samostatné řešení
  • realizace sestavy
 2. Vývoj mikroprocesorové aplikace
  • opakování učiva 2.roč. CIT a 3.roč. MIT
  • popis vývoje uP aplikace s RD2kit (89S52)
  • výběr úloh – aut.pračka, jeřáb, křižovatka
  • realizace mikroprocesorové sestavy
 3. Vývoj mikroprocesorové aplikace s robotem NXT
  • prezentace robota NXT
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka
  • realizace robotických sestav
 4. Vývoj mit aplikace s robotem Boe-Bot
  • prezentace robota Boe-BOT
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka, kompas
  • realizace robotických sestav


Aplikace elektroniky

 1. Digitální záznam zvuku - CD přehrávače, MD
  • zákl. parametry, blokové schéma
  • obsluha
 2. Digitální záznam obrazu -
  • DVD
 3. Kamerové systémy CCTV
  • Kamery
  • Monitory
  • Záznam
  • Digitální videokamera IP
 4. Zabezpečovací technika – drátové systémy
  • Funkce, možnosti
  • Ústředny, detektory
  • Signalizace
 5. Zabezpečovací technika bezdrátová
  • Možnosti
  • Detektory
  • Možnosti propojení s domácí automatizací
 6. EZS a automatizace
  • Možnosti automatizace a EZS
  • Programování uživatelských funkcí
  • Cvičení programování uživatelských funkcí
 7. SMT technika
  • Výhody a nevýhody SMT
  • Druhy přívodů SMD
  • Osazovací metody
  • Pájecí pasta
  • Technologie
  • Cvičná práce – Batest – pájení v infrapeci
 8. Digitální příjem TV
  • Možnosti při přechodu na digitální vysílání
  • Settopboxy
  • Satelitní komplet


CNC STR4

 1. Programování NC strojů - základní funkce
  • opakování učiva 1. roč. TEK, 2.roč. PRA
  • technický výkres, technologický postup, nástrojový list, nc program
  • konstrukce strojů, elektrická schémata, zapojení ovládání a údržba
  • programuje absolutním programováním základními funkcemi
  • orientace v osách x, y, z
  • samostatná práce studentů
 2. Programování NC strojů - pomocné funkce
  • opakování učiva 2.roč. PRA
  • absolutní a přírůstkové programování
  • popis činností funkcí G00, G01, G02, …
  • příklad programování – ukázka
  • funkce G90, G91, G92, G98, G99, ...
  • samostatná práce studentů
 3. Samostatná práce studentů
  • samostatná práce studentů
  • předvedení a odevzdávání prací studentů
  • opakování
 4. Další možnosti využití NC strojů
  • programování čtvrté osy
  • využití vlastností dotykové sondy
  • samostatná práce studentůInformační technologie

 • Kód a název oboru vzdělání:
 • Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium:
 • Forma vzdělávání: denní
 • Platnost od:


PRC 2. ročník

celkově: 2 oddělení x 2 hodiny týdně x 12 témat = 72 hodin

Aplikace technického vybavení 2 AplTVY2

 1. Návrh kombinačního logického obvodu
  • opakování látky
  • zadání úloh pro 3 až 4 vstupý log.obvod
  • realizace zapojení na stavebnici
  • připojení sestavy k PC –monitoring
 2. Realizace typického kombinačního logického obvodu
  • opakování látky
  • zadání úloh s multiplexorem, DeMX a sčítačkou
  • realizace zapojení na stavebnici
 3. Realizace sekvenčního logického obvodu
  • opakování látky
  • zadání úloh s multiplexorem, DeMX a sčítačkou
  • realizace zapojení na stavebnici
 4. IT Essential - CISCO akademie
  • Modul 1-10 ( základní komponenty PC, OS, NB, tiskárny, sítě, zabezpečení)
  • Modul 11-16 vše pro pokročilé
 5. Mikroprocesorová technika
  • Jednočipové mikropočítače řady 8051 základní vlastnosti
  • popis vývoje uP aplikace s RD2kit (89S52)
  • V/V brány, jejich vlastnosti a využití – tvorba programu pro výstupní moduly
  • Vývoj mikroprocesorové aplikace – blikající LED
  • Vstupní moduly - – tvorba programu pro vstupní moduly
  • Vývoj mikroprocesorové aplikace – test tlačítek
  • výběr úloh – aut.pračka, jeřáb, křižovatka
  • realizace mikroprocesorové sestavy


Elektrotechnika

 1. Kategorie odborné způsobilosti v elektrotechnice, bezpečnost práce
  • provozní řád učebny, vstupní test
  • kvalifikace pracovníků v elektrotechnice, přezkušování
  • nebezpečné účinky el. proudu
  • zásady první pomoci při úrazech el. proudem
 2. Základní pojmy a vztahy v rozvodných soustavách
  • napěťové poměry v trojfázové soustavě
  • připojování spotřebičů na rozvodnou síť
  • zkoušečky, druhy a jejich použití
 3. Druhy izolovaných vodičů
  • rozdělení, použití, značení a barvy vodičů
  • odizolování vodičů a jejich připojování
 4. Ochrana před nebezpečným dotykem
  • ochrana před dotykem živých a neživých částí
  • jističe a pojistky
 5. Zásuvkové obvody
  • zapojování zásuvek pomocí dvou vodičů a třívodičové
  • zapojování prodlužovacích kabelů a jejich měření
  • zapojení vidlic, zásuvek a přívodních šňůr
  • revize a kontroly dle ČSN 33 1600 a 33 1610
 6. Světelné obvody
  • zapojení světel – řazení 1 a 5
  • zapojení světel – řazení 6 a 7
 7. Pomocné a signalizační obvody
  • domovní zvonky, el. vrátný, …
  • využití stykačů v automatizovaných obvodech
 8. Postup a provádění instalačních prací
  • „inteligentní“ dům
 9. Elektrotechnické výkresy
  • základní pravidla pro kreslení eltech. výkresů
  • využití systémů CAD pro kreslení el. schemat

PRC 3. ročník

celkově: 2 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Aplikace technického vybavení 3 AplTVY3

 1. Vývoj mikroprocesorové aplikace s robotem NXT
  • prezentace robota NXT video "NXT Introduction"
  • test čidel pomocí "Try Me" "View" "změna názvu"
  • přenos SW z jednoho NXT do druhého
  • video „Editor Introduction“
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • realizace robota
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka
  • realizace robotických sestav
 2. Vývoj mikroprocesorové aplikace s robotem Boe-Bot
  • prezentace robota Boe-BOT
  • ukázka aplikací (jízda, reakce na čidla)
  • realizace robota
  • zadání úloh – bludiště, motorová sekačka, kompas
  • realizace robotických sestav
 3. CCNA Discovery - CISCO akademie
  • prezentace, moduly 1-10
  • sítě, síťová prostředí
  • malé a domácí kanceláře SOHO
  • podnikové sítě
  • budování sítě
 4. Vývoj aplikace s robotickou rukou L601
  • prezentace, ukázka profesionální ruky ve svařovně
  • ukázka aplikací (video)
  • realizace ruky
  • programování pomocí SW


Informační systémy 1

 1. Informační technologie v podniku
 2. Rozdělení technologií podle velikosti firmy:
  • SAP
  • K2
  • Money S3
 3. Kontraktace - poptávky, nabídky, zakázky
  • Adresář
  • Poptávka
  • Nabídka
  • Zakázka
  • Nastavení systému
 4. Řízení zakázek- servis, revize, expedice, fakturace
  • Adresář
  • Zakázka
  • Tvorba katalogu
  • Nastavení systému
 5. Fakturace- kompletní správa vydaných faktur
  • Fakturace
  • Tvorba katalogu
  • Nastavení systému
 6. Řízení skladu - příjem, výdej, blokace, inventura
  • Sklady
  • Tvorba katalogu
  • Nastavení systému
 7. Online řízení firmy- kompletní systém
  • Efektivní podpora řízení firmy
  • Systém na přání
 8. Seznámení s účetním progranem
 9. Založení fiktivní firmy-práce s programem

PRC 4. ročník

celkově: 2 oddělení x 3 hodiny týdně x 12 témat = 108 hodin

Informační systémy 2

 1. Ekonomický informační systém malého podniku – živnosti/fyzické osoby
 2. Vedení deníku daňové evidence
 3. Vedení evidence majetku a závazků v malém podniku
 4. ekonomický informační systém obchodní společnosti
 5. zavedení účetnictví podniku
 6. číselník účetních dokladů
 7. vygenerování účtového rozvrhu
 8. princip deníku3 a hlavní knihy v podvojném účetnictví
 9. číselník předkontací
 10. zadání počátečních stavů
 11. práce s adresářem firem
 12. evidence majetku v účetnictví – inventární karty, odpisy
 13. evidence zásob v účetnictví – skladní karty, příjemky a výdejky zásob
 14. evidence banky – příkazy k úhradě, došlé výpisy, el. bankovnictví
 15. evidence pokladny – příjmové a výdajové doklady
 16. evidence mezd a zaměstnanců
 17. účtování a informační systém nákupu – objednávka, došlá faktura, příkaz k úhradě, náku p hotově, párování faktur a bankovních výpisů, přejímka na sklad, DPH
 18. účtování a informační systém prodeje – došlá objednávka, vystavená faktura, dodací list, prodej hotově, párování faktur a bankovních výpisů, výdej ze skladu, DPH
 19. účetní sestavy (hlavní kniha, deník)
 20. účetní uzávěrka a závěrka
 21. účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)Aplikace technického vybavení 4b AplTVY4b

 1. Rozdělení IS/ICT z různých hledisek
  • Architektury a modely podnikových IS
  • Základní stavební moduly podnikových informatik
  • Transakčně procesní systémy
  • ERP podnikové systémy
  • Model podnikového IS z hlediska úrovní řízení podniku
  • IS procesně řízeného podniku
  • Základní stavební prvky podnikových IS
  • TPC - Transakčně procesní systém
  • Požadavky na ERP v EU
  • MIS - Systémy pro řízení a podporu rozhodování, expertní systémy
  • EIS - Systémy pro vrcholové řízení
 2. ERP - jádro podnikových systémů
  • Historie systémů ERP
  • Základní vlastnosti ERP
  • Stav ERP systémů na českém trhu
  • ERP řešení podnikové informatiky
 3. CRM
  • CRM v praxi
  • Proč CRM
 4. DMS - systémy pro elektronické dokumenty
  • Základní rozdělení dokumentů
  • Systém CMS se zaměřením na DMS
  • Správa verzí
  • Správa životního cyklu
 5. Datová úložiště, podnikové databáze
  • Relační databáze
  • OLTP systémy a jejich datová úložiště
  • OLAP systémy a jejich datová úložiště
  • Konsolidace databázových serverů a datových úložišť
  • Záloha dat
 6. Datová komunikace
  • Služby počítačových sítí a sítě Internet
  • EDI - rozhraní pro elektronickou výměnu dat
  • Bezpečnost dat a datových přenosů
 7. Okolní vlivy na IS/ICT podniku a jeho chování
  • Možnosti adaptace podniků na změny
 8. Vymezení pojmu Informační management
  • Hlavní funkce informačního managementu
  • Budoucnost informačního managementu
 9. Vliv IS/ICT na strategii podniku, informační strategie podniku
  • Informační strategie
  • Vlastnosti a obsah informační strategie
  • Definování informační strategie
  • Podmínky úspěšného definování informační strategie
 10. Organizační příprava podniku na zavádění nebo inovaci IS/ICT
  • Tvorba informačního systému
  • Proces přípravy zavádění nebo inovace IS/ICT do podniku
  • Hodnocení úspěšnosti a přínosu informačních projektů
  • Outsourcing
 11. Modely a metodiky správy a řízení podnikových systémů
  • COBIT - Control Objectives for Information and related Technology
  • CMM - Capability Maturity Model
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export