AplTVY3-B3-1sk-4T

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

HW: Arduino realizace: Maxa David Charvát Jakub Lukáš Jílek

Robot Arduino


Úkoly:

 • Sestavte robota, napište program a vyzkoušejte proto, aby robot:

Obsah

se pohyboval vpřed do vzdálenosti 1m

int motor_left[] = {6, 7}
int motor_right[] = {8, 10}
 
void setup() {
Serial.begin(9600);
int i;
for(i = 0; i < 2; i++){
pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
pinMode(motor_right[i], OUTPUT);
 
drive_forward();
delay(6200);
motor_stop();
Serial.println("1");
 
}
}
 
void loop() {
 
}
 
void motor_stop(){
digitalWrite(motor_left[0], LOW);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
}
 
void drive_forward(){
digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
}

se pohyboval vpřed ve čtyřúhelníku o straně cca 0,5m

int motor_left[] = {6, 7};
 
int motor_right[] = {8, 10};
void setup() {
Serial.begin(9600);
int i;
for(i = 0; i < 2; i++){
pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
pinMode(motor_right[i], OUTPUT);
}
}
 
void loop() {}
 
drive_forward();
delay(3200);
motor_stop();
Serial.println("1");
 
turn_left();
delay(420);
motor_stop();
Serial.println("3");
 
motor_stop();
delay(1000);
motor_stop();
Serial.println("5");
 
}
 
 
void motor_stop(){
digitalWrite(motor_left[0], LOW);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
delay(25);
}
 
void drive_forward(){
digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
}
 
void turn_left(){
digitalWrite(motor_left[0], LOW);
digitalWrite(motor_left[1], HIGH); 
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
}

jel rovně a zastavil na 60 cm vzdáleném místě označeném černou lepící páskou

se pohyboval dokud nebude stisknutý dotykový senzor

int analogPin = 1;   //nastavení vstupního pinu ze senzoru
 
int val = 0;      // hodnota, která přijde z analogového pinu
 
int motor_left[] = {6, 7};
 int motor_right[] = {8, 10};
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);     
  int i;
 for(i = 0; i < 2; i++){
 pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
 pinMode(motor_right[i], OUTPUT);
}
}
 
void loop()
{
 val = analogRead(analogPin);   // načtení vstupního pinu
 
if (val>600)                                
 {
 drive_forward();
 delay(1000);
 }
 if (val <600)
 {
 motor_stop();
}
}
 
void motor_stop(){
 digitalWrite(motor_left[0], LOW);
 digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
 digitalWrite(motor_right[1], LOW);
 delay(25);
 }
 
void drive_forward(){
 digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
 digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
 digitalWrite(motor_right[1], LOW);
 }
 
 void drive_backward(){
 digitalWrite(motor_left[0], LOW);
 digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
 
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
 digitalWrite(motor_right[1], HIGH);
 }

se rozjel na zvukový povel

jel ve čtyřúhelníku a zastavil se u počátečního bodu.

jel v před a pokud čidlo ultrazvuku zjistí překážku se zastavil, kousek zacouval, otočil se o 160° a celý cyklus pokračoval

int analogPin = 1;   // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin 3
            // outside leads to ground and +5V
int val = 0;      // variable to store the value read
 
int motor_left[] = {6, 7};
 int motor_right[] = {8, 10};
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);     // setup serial
  int i;
 for(i = 0; i < 2; i++){
 pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
 pinMode(motor_right[i], OUTPUT);
}
}
 
void loop()
{
 val = analogRead(analogPin);  // read the input pin
 Serial.println(val);       // debug value
if (val>600)                                
 {
 drive_forward();
 delay(1000);
 }
 if (val <600)
 {
 motor_stop();
 drive_backward();
 delay(1600);
 turn_left();
 delay(1000);
 motor_stop();
 
  drive_forward();
 delay(5000);
}
}
 
void motor_stop(){
 digitalWrite(motor_left[0], LOW);
 digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
 digitalWrite(motor_right[1], LOW);
 delay(25);
 }
 
void drive_forward(){
 digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
 digitalWrite(motor_left[1], LOW);
 
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
 digitalWrite(motor_right[1], LOW);
 }
 
 void drive_backward(){
 digitalWrite(motor_left[0], LOW);
 digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
 
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
 digitalWrite(motor_right[1], HIGH);
 }
 
 void turn_left(){
 digitalWrite(motor_left[0], LOW);
 digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
 
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
 digitalWrite(motor_right[1], LOW);
 }
 
<source>
 
== s pomocí čidla světla pohyboval po čáře ==
== Start ve vzdálenosti 60 cm od černé linie. Robot najde dráhu a sleduje ji ==
== Naučte robota šplhat přes minimálně 2,5 cm tlustou knihu. ==
== Najde předmět, uchopí a přiveze ==
== Nakombinujte různá čidla pro pohyb robota ==
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export