Enersol

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Enersol head.PNG
Jednotlivé ročníky
Enersol 2012Enersol 2011Enersol 2010

Obsah

VÝZVA NA ROK 2013!

Zúčastněte se příštího Enersolu 2013. V případě zájmu kontaktujte Ing. Miroslava Paula!

O projektu Enersol

Projekt ENERSOL vznikl v roce 2000 a až do roku 2004 byl společným programem šesti evropských zemí (Německo, Nizozemí, Velká Británie, Itálie, Česká republika, Slovensko). Jeho mezinárodní význam spočíval ve sjednocení odborných textů a výměně zkušeností z výuky na středních školách, zejména v Nizozemí a Německu. Česká republika se tímto projektem přihlásila k myšlence vzdělávat mladou generaci v oblasti jednotlivých forem alternativní energetiky, a to vybudováním odborných učeben s instalovaným zařízením na fototermiku, fotovoltaiku, tepelná čerpadla, spalování biomasy, ale také demonstračními ukázkami funkcí větrných a malých vodních elektráren a využívání skládkových plynů. [1]

Do jednotlivých ročníků tohoto programu pod názvem ENERSOL EVVO se postupně zapojují jednotlivé samosprávné kraje České republiky (v roce 2009 devět krajů, v roce 2010 deset krajů), včetně kraje Jihočeského. Zapojení jednotlivých škol do tohoto projektu v jednotlivých krajích koordinuje regionální centrum zřízené na některé ze středních škol kraje – v Jihočeském kraji se jedná o SPŠ strojní a stavební Tábor.

Ze státních institucí jsou v tomto projektu zastoupeny:

 • Ministerstvo životního prostředí,
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
 • Státní fond životního prostředí,
 • Národní ústav odborného vzdělávání,
 • Ministerstvo zemědělství.

Finanční dotace zřizovatelů škol v uplynulých ročnících umožnovala, aby se uskutečnily odborné semináře pro učitele a jejich žáky a mohly vzniknout žákovské vzdělávací projekty. Na krajské semináře, pořádané po celé ČR, navazuje národní vzdělávací seminář ENERSOL EVVO, který se koná v pověřeném městě vybraného regionu Česka a dále pak mezinárodní vzdělávací seminář. Na těchto seminářích představují jednotlivé žákovské kolektivy či jednotlivci výsledky, kterých dosáhli při řešení a realizaci svých projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. ENERSOL EVVO je v současnosti jediným celorepublikovým vzdělávacím programem, který vytváří podmínky pro modernizaci ŠVP na téma využití obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí v dopravě a úspor energií obecně (nízkoenergetické domy, pasivní domy, zateplování, spotřebiče s nízkou spotřebou elektrické energie, alternativní zdroje energie, inteligentní systémy instalace). Tím motivuje nejen školy, ale i místní samosprávu a státní správu ve prospěch zvyšování kvalifikace mladé generace v této oblasti.

Do krajských přehlídek projektů, které probíhají v průběhu měsíce února, postupují nejlepší práce z jednotlivých škol regionů. Osm nejlepších prací postupuje do národního kola. V národním kole (v průběhu března) probíhá v hlavní kategorii soutěž jednotlivců, které se zúčastňují vždy dvě nejúspěšnější práce z každého kraje. Kromě toho žáci, kteří se se svými projekty umístili na 3. – 5. místě, vypracovávají soutěžní vědomostní test z oblasti obnovitelných zdrojů. Do soutěže družstev (krajů) se započítávají body jednak obou soutěžních projektů, jednak body získané ve vědomostních testech. Kromě hlavní soutěžní kategorie probíhá soutěž i ve vedlejší kategorii, která představuje prezentaci uměleckých prací souvisejících s OZE. V národním kole je také jmenováno národní družstvo, které se zúčastňuje kola mezinárodního. Tvoří jej žáci prezentující nejlepší krajské práce.

Pro hodnocení projektů jsou stanovena pravidla pro jednotlivé porotce, kde v rámci jednotlivých kritérií jsou jednotlivými porotci ohodnoceny jednotlivé práce a jejich prezentace.

Kritéria pro hodnocení projektů v hlavní a tvůrčí kategorii

 • K1 – Obsah projektu: Výstižnost zpracování tématu, odbornost, používání odborných pojmů, vazby na příčinné souvislosti, vztah k trendům v průmyslu a energetice.
 • K2 – Využitelnost projektu: v praxi, k osvětě, k výuce, k propagaci školy (města, firmy).
 • K3 – Přínos řešitele do tvorby DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků): Projekt ENERSOL je vzdělávacím projektem založeným na spolupráci škol a firem (průmyslových, stavebních a zemědělských). Jedním z kritérií úspěšnosti je jeho program DVPP. Protože žáci – řešitelé jednají na konkrétní témata s firmami, využití, školám umožní ve větší míře uzavírat partnerské smlouvy a předkládat k akreditaci odborná témata o výrobě a montáži zařízení OZE, materiálech a architektuře nízkoenergetických domů, nebo využívání technologií ke snižování emisí v dopravě. Téma určené k akreditaci musí splňovat zadání projektu.
 • K4 – Osobní postoje, myšlenky a úvahy. Prokazují samostatné myšlení žáka a míru jeho pochopení zpracovaných informací o projektované technice, technologiích a materiálech, jakož i úvahách o veřejném mínění jako obrazu společenského povědomí.
 • K5 – Formální zpracování, včetně obrazové dokumentace.
 • K6 – Celkový dojem. Subjektivní hodnocení porotce. [2]

Jednotlivá kritéria se hodnotí v rozsahu 1–9 bodů. Po sečtení bodů, od jednotlivých porotců dle jednotlivých kritérií, je stanoveno výsledné pořadí.

Jednotlivé ročníky Enersolu a naše úspěchy

Náměty témat pro případné zájemce

 1. Navázání na práci T. Reichla: rozšíření vizualizace a archivace o další funkce;
 2. Navázání na práci M. Kroutila: inteligentní dům (inteligentní instalace, FVE, ...): regulace výroby a spotřeby enerií - úspory energií, které může poskytovat;
 3. Regulace osvětlení (v systému inteligentní instalace) a úspory energie s tím spojené;
 4. Projekt učebny napájené FVE,
 5. Další dle dohody...

Bližší informace o tomto projektu a možnostech další aktivní účasti pro školní rok 2011/2012 podá: Ing. Miroslav Paul.

Použité citace

[1] Pozvánka a program krajského kola 2010

[2] http://copth.cz.ns.greep.cz/userdata/files/dokumenty/enersol2010pravidla.pdf (2. 6. 2010)

WWW

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export