Logická olympiáda

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Logicka olympiada head.gif

Obsah


Co je to Logická olympiáda?

Logická olympiáda je soutěž, která je zcela jiná než tradiční, vědomostně zaměřené soutěže a aktivity. Dává studentům příležitost seznámit se s neobvyklými úkoly, vyzkoušet své schopnosti a naučit se pracovat samostatně a kreativně. Logická olympiáda je soutěž jednotlivců, zúčastnit se ale mohou celé školy. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž je určena žákům prvního stupně základních škol a studentům středních škol z celé České republiky. Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo více než 10 000 žáků a studentů z celé ČR.

Pravidla soutěže

Finále se konalo v parlamentu ČR
 • Soutěž probíhá ve třech kolech: ·
  • nominační,
  • krajské,
  • finále.
 • Soutěží se ve dvou věkových kategoriích:
  • I. věková kategorie: žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. třída).
  • II. věková kategorie: studenti středních škol (1. – 4. ročník, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia). Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti denního studia SŠ.


Nominační kolo

 • Pro účast v nominačním kole je nutná registrace účastníka na webových stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz.
 • Každý účastník se musí zaregistrovat pod svým vlastním uživatelským jménem.
 • Nominační kolo se uskuteční on-line ve dnech 5. 10. – 9. 10. 2010.
 • V těchto dnech mohou účastníci absolvovat základní kolo ve škole, doma či jinde.
 • Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, poznámkový papír a své logické myšlení. Vše ostatní je zakázáno.
 • V okamžiku zahájení testu nominačního kola již nemůže účastník řešení testu přerušit. V případě technického přerušení se smí do systému znovu přihlásit, avšak pokračuje ve svém dále měřeném čase.
 • Účastník musí zachovat mlčenlivost o podobě nominačního kola i o svém řešení jednotlivých úloh.
 • Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, nejsou udělovány záporné body za špatné odpovědi.
 • Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže.


Krajské kolo

 • Do krajského kola postupuje v každém kraji a každé věkové kategorii 30 až 50 nejlepších soutěžících, počet postupujících z jedné školy je omezen.
 • Krajská kola proběhnou ve všech 14 krajských městech v pátek 22. října 2010.
 • Každý soutěžící se musí zúčastnit osobně, náhradní termín není možný.


Finále

 • Počet soutěžících z jednotlivých krajů je stanoven výpočtem podle poměru účastníků nominačního kola v daném kraji a celkem, minimálně však 3, maximálně 20 z jednoho kraje.
 • Do finále postupují reprezentanti z jednotlivých krajů podle pořadí v krajských kolech.
 • Finále je složeno z několika bloků, ve kterých budou finalisté řešit logické úlohy s důrazem na správnost řešení a na rychlost.
 • KOMPLETNÍ PŘEHLED PRAVIDEL ZDE!


Proč se této soutěže zúčastnit?

Všichni se pustili do řešení
 • V této soutěži tě nikdo nezkouší. Ty sám můžeš zjistit, co dokážeš a co tě baví.
 • Úlohy tě potrápí, ale taky tě budou bavit.
 • Logická olympiáda není o naučených znalostech, ale o zdravém rozumu, kreativním myšlení a schopnosti samostatného uvažování.
 • Nejlepší z každého kraje postoupí do krajského kola a ti nejlepší z nich pak do celorepublikového finále. Zde budou moci porovnat své síly s ostatními finalisty při řešení logických problémů, soutěžích zaměřených na postřeh a rychlost úsudku a dalších a soutěžit o hodnotné ceny.
 • A na vítěze čeká notebook a mnoho dalších cen!


Naše škola a Logická olympiáda 2009

Vítězové získali věcné ceny

Průmyslovka měla nejsilnější zastoupení (22%) a to i v konkurenci matematického gymnázia v Českých Budějovicích. Stejně tak výsledky našich žáků byly vynikající. Václav Pavlovec ze třídy A4.S skončil na 4. místě a tím se dostal mezi šest postupujících do celostátního finále. V celorepublikovém finále se utkají nejlepší z celé České republiky dne 30. listopadu 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. I zde budou mít možnost porovnat své síly s ostatními finalisty při řešení logických problémů, v soutěžích zaměřených na postřeh, rychlost úsudku a dalších. Velké gratulace patří i ostatním a to především Ondřeji Hruškovi z A2.S, kterému na 7. místě unikl postup o jedno pořadí a hned za ním skončil osmý Tomáš Vazač z B4.I. Pochvalu zaslouží další úspěšní „průmyslováci“: Ježek Pavel z D3.S (13. místo), Beneš Ladislav z C4.S (19. místo) a Labský Vlastimil A2.S a Marek Martin z A3S.

Všem blahopřejeme a doufáme, že i v příštím roce bude mít naše škola minimálně stejně silné pole soutěžících a hlavně úspěšných řešitelů.
Mgr. Olga Procházková


WWW


--Roman Svoboda 7. 9. 2010

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export